ksef-2-wpis.jpg

Krajowy System e-Faktur. Jakie zmiany czekają JST?

VULCAN  
07-11-2023
5 minut czytania

Aktualizacja z dnia 22.01.2024 r.
W związku z konferencją Ministra Finansów - Andrzeja Domańskiego, która miała miejsce w piątek 19 stycznia br i zapowiedzią przesunięcia obowiązkowego wejścia w życie KSeF z 1 lipca br na datę aktualnie nieokreśloną - informujemy, że czekamy na oficjalne rozporządzenie w tej sprawie. Z naszej strony zapewniamy, że śledzimy informacje na bieżąco i będziemy reagować na zmiany.

 

Pomimo obecnych zmian w rządzie, na ten moment aktualne pozostają zapowiedzi Ministerstwa Finansów, że Krajowy System e-Faktur (KSeF) zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 r. Choć docelowo system ma na celu optymalizację procesów, budzi dziś wiele obaw. Z jakimi zmianami muszą liczyć się jednostki samorządu terytorialnego? 

Jak wynika z danych udostępnionych przez firmę VULCAN, blisko 60% spośród 500 uczestników webinarium na temat zmian dot. KSeF, wyraziło obawy względem funkcjonowania rządowego systemu, a także konieczności wdrożenia nowych procedur. Co dokładnie ulegnie zmianie?

KSeF to narzędzie, którego głównym celem jest ustrukturyzowanie faktur sprzedażowych w obszarze B2B. Jego wprowadzenie ma pozytywne strony bo ujednolici to wygląd wszystkich faktur i przez to ułatwi odnajdywanie na nich informacji – tłumaczy Agnieszka Czopp, product owner w VULCAN. Jak dodaje: – Wejście w życie KSeF będzie wymagało zmodyfikowania obecnie istniejących procesów ze stosownym wyprzedzeniem. Dlaczego? Jedna z kluczowych zmian dotyczyć będzie dat, gdyż zgodnie z art. 106na ust. 1 (ustawy o VAT) fakturę uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF, z kolei za otrzymanie faktury uznaje się moment przydzielenia w KSeF numeru identyfikującego wysłany dokument. Nastąpi zmiana w stosunku do obecnego stanu, gdzie czasami za datę otrzymania faktury (i rozpoczęcia biegu dla terminów płatności) uznawana była data odebrania faktury wysłanej pocztą tradycyjną lub otrzymania potwierdzenia od kontrahenta. Należy zatem zaktualizować procesy dla pracowników odpowiedzialnych za wystawianie faktur sprzedaży, gdyż kluczowe będzie wysłanie ich do KSeF w odpowiednim momencie, zmniejszając ryzyko potencjalnego odrzucenia faktury przez KSeF w danym dniu.

Kolejna zmiana dotyczy likwidacji not korygujących. Oznacza to, że każdy błąd na fakturze wysłanej do KSeF powinien być poprawiany poprzez ustrukturyzowaną fakturę korygującą wystawioną przez sprzedawcę. Szczególnym przypadkiem mogą być sytuacje, w których faktura w KSeF zostanie wystawiona na niewłaściwy NIP. KSeF nie weryfikuje poprawności danych kontrahenta więc przy zapobieganiu takim błędom cała nadzieja w systemach księgowych, które ograniczają możliwość pomyłki przy wyborze kontrahenta dla faktury – tłumaczy Agnieszka Czopp.

Start KSeFu w samorządach z pewnością wprowadzi na początku trochę zamieszania, bo poza opisanymi wyżej zmianami (i szeregiem innych) wprowadzi konieczność opracowania procedur dla sprzedaży w zależności czy będzie realizowana dla B2B czy B2C. – Do KseFu możemy wysyłać tylko faktur dla firm – B2B (np. za wynajem powierzchni), ale nie możemy przesyłać dokumentów wystawianych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Oznacza to konieczność wypracowania do lipca 2024 roku nowego modelu obsługi faktur sprzedażowych dla różnych procesów. Jedne faktury będziemy przekazywać do KSeF a np. dokumenty sprzedaży dla rodziców za obiady będziemy wystawiać jak do tej pory i z pominięciem KSeF – dodaje Agnieszka Czopp.

Następną zmianą, istotną dla samorządów, wynikającą z wprowadzenia KSeF jest „przywrócenie do zewnętrznego obiegu” NIPu jednostek podległych. NIPy, które wraz z centralizacją VAT w 2017 roku przestały występować na fakturze, powinny na nie wrócić, aby możliwe było skorzystanie z modelu dostępowego do KSeF dla JST. Ten model pracy pozwoli by faktur zakupowe trafiały także do konkretnych jednostek podległych. – Chcąc, by faktura w KSeFie oraz w systemie księgowym trafiła do naszej jednostki, a nie tylko do organu prowadzącego, będzie musiała zawierać dodatkowe dane w sekcji „Podmiot 3”, właśnie w postaci NIPu jednostki podległej. Celem tego działania będzie jednoznaczna identyfikacja faktur, bez konieczności „wyłuskiwania” jej ze zbioru faktur JST. Niestety nie jest to pole obligatoryjne – ustawa nie zmieniła zakresu elementów obowiązkowych – nie mniej wypełnienie tych danych powinno być dobrą praktyką i zostać uwzględnione w zawieranych kontraktach zakupowych – dodaje Agnieszka Czopp.

Kolejnym obszarem, któremu należy się przyjrzeć przed wprowadzeniem zapowiedzianych zmian, będzie opracowanie procedur na wypadek awarii KSeF. Warto nadmienić, że na gruncie KSeF istnieje kilka pojęć awarii, z którymi warto zapoznać się w art. 106 ne – nh ustawy o VAT – awaria systemu księgowego, awaria KSeF ogłaszana na BIP czy np. awaria ogłaszana w środkach masowego przekazu (każda z tych awarii może mieć inny sposób reakcji).

Co jeszcze jest potrzebne przed wejściem w życie KSeF? Z pewnością wygenerowanie tokenów autoryzacyjnych dla systemów księgowych i ich użytkowników do wysyłki i odbioru faktur. Uzgodnienie sposobu przekazywania załączników do faktur, na które nie ma miejsca w fakturach ustrukturyzowanych wysyłanych do KSeF. – Wymienione wyżej zmiany to tylko część spośród zagadnień, do których należy się przygotować przed lipcem 2024 r. Od kilku miesięcy w VULCAN intensywnie pracujemy nad przygotowaniem dla naszych klientów wersji aplikacji umożliwiającej przekazywanie dokumentów do KSeF poprzez API. Będziemy także wspierać klientów w zakresie pobierania z KSeF faktur zakupowych, bezpośrednio do jednostki podległej korzystającej z Finansów VULCAN (oczywiście o ile dane sekcji ‚‚Podmiot 3” zostaną uzupełnione przez sprzedawcę przed wysyłką do KSeF). Wesprzemy także przetwarzanie zaimportowanego dokumentu poprzez możliwość scalenia pozycji z faktury do stawek VAT (np. istotnych dla faktur za zakupy spożywcze), rozksięgowanie jej procentowo lub kwotowo w klasyfikacji budżetowej. Wierzymy, że zaproponowane przez nas rozwiązania ułatwią płynne wejście do nowej rzeczywistości jaka nas zastanie po wejściu w życie obowiązku posługiwania się KSeFem – kończy Agnieszka Czopp.

 

Ta strona używa plików cookie zgodnie z opisaną polityką wykorzystywania plików cookie. Korzystanie z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie.