Certyfikaty ODKKO VULCAN

Akredytacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Decyzją nr 33 z 28 sierpnia 2020 Dolnośląski Kurator Oświaty przyznał naszemu ośrodkowi akredytację potwierdzającą, że spełnia on wszystkie wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r, poz. 2029). Tym samym potwierdził, że ODKKO VULCAN zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli, a w szczególności zapewnia wykwalifikowaną kadrę, opracowuje i wdraża programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację, prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli oraz zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną.

 

Certyfikat ISO

W 2002 roku został wdrożony w firmie VULCAN system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie projektowania i prowadzenia szkoleń, doradztwa w dziedzinie organizacji i zarządzania w oświacie oraz świadczenia usług dla użytkowników oprogramowania firmy VULCAN. Tym samym Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN jako pierwsza placówka doskonalenia nauczycieli w kraju otrzymała certyfikat ISO 9001. Certyfikat ten przyznało nam, po przeprowadzeniu gruntownego audytu, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Od tamtej pory systematycznie potwierdzamy swoją jakość podczas audytów recertyfikujących, a w 2018 roku dostosowaliśmy nasz System Zarządzania Jakością do nowej normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

 

Wpis do ewidencji samorządu 

Na podstawie § 32 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r, nr 200, poz. 1537) Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN uzyskał 5 grudnia 2009 r. wpis (pod numerem 28/2009) do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Placówka przed tą datą była wpisana do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

 

Wpis do RIS

W dniu 09.03.2005 roku Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu wpisał firmę VULCAN i ODKKO VULCAN do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.02/00064/2005. Aktualny wpis znaleźć można w elektronicznej bazie RIS, prowadzonej przez DWUP.

 

Ta strona używa plików cookie zgodnie z opisaną polityką wykorzystywania plików cookie. Korzystanie z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie.