lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
iZnajdź na stronie >
iZnajdź na stronie >
 

Dotacje podręcznikowe

Harmonogram przekazywania dotacji w 2021 roku

1. Dyrektorzy szkół przekazują do jednostek samorządu terytorialnego informacje o wysokości dotacji celowej w terminie od 1.04. do 10.09.

2. JST sporządza wniosek o udzielenie dotacji w terminie od 15.04 do 15.09.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje podziału między województwa środków budżetu państwa przeznaczonych w 2021 r. dla jednostek samorządu terytorialnego na dotacje celowe w terminie od 15.04 do 27.09.

4. Wojewoda udziela dotacji w terminach:

 • do 4.06 – dla wniosków złożonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 15.04 do 5.05;
 • do 9.08 – dla wniosków złożonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 06.05 do 12.07;
 • do 15.10 – dla wniosków złożonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 13.07 do 15.09.

5. Dyrektorzy szkół dokonują rozliczenia wykorzystania dotacji do końca roku budżetowego, na który została przyznana.

Zamów Dotacje podręcznikowe

Więcej o Dotacjach podręcznikowych

Pozyskaj i rozlicz sprawnie dotację na podręczniki

Dotacje podręcznikowe to program, który znacznie ułatwia i przyspiesza proces przygotowania wniosków, korekt, oraz rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Aplikacja przeznaczona dla pracowników jednostek samorządów terytorialnych (JST) oraz pracowników jednostek oświatowych (JO).

Więcej o Dotacjach podręcznikowych
x
Referencje
x
Aktualizacje
x
Porady
x
Zamów

Wyzwanie dla JST

Samorząd na podstawie zebranych informacji ze szkół o wysokości zapotrzebowania na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe wnioskuje o dotację celową do wojewodów.

Wraz z rozszerzeniem w kolejnych latach liczby bezpłatnych podręczników poziom skomplikowania szacunków i przygotowywanej dokumentacji znacząco wzrośnie.

Jednak podstawowe zadanie to zapewnienie na czas podręczników wszystkim uczniom.

Jeśli chcesz mieć pewność, że cały proces przebiega sprawnie warto skorzystać z aplikacji do naliczania i rozliczania dotacji na podręczniki.

Dotacje podręcznikowe dają pewność sprawnego przeprowadzenia całego procesu wprowadzenia bezpłatnych podręczników do szkół zarówno teraz, jak i w przyszłości.


 

Korzyści

Dzięki wykorzystaniu aplikacji Dotacje podręcznikowe

 • Uporządkujesz cały proces składania przez różne typy szkół informacji i wniosków o dotacje na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (z uwzględnieniem wskaźników związanych z niepełnosprawnościami).
 • Będziesz mieć pewność, że informacje wprowadzone przez szkoły są kompletne i poprawne ponieważ program sprawdza je automatycznie. Dzięki temu zminimalizujesz ryzyko pojawiania się błędów i ograniczysz liczbę składanych korekt.
 • Masz w JST natychmiastowy dostęp do informacji i wniosków złożonych przez szkoły oraz możesz je zbiorczo analizować.
 • Automatyczne przygotujesz sumaryczny wniosek o dotację oraz korekty i rozliczenia wykorzystanej przez szkoły dotacji celowej. Dzięki wykorzystaniu programu masz pewność, że otrzymana dotacja celowa została rozliczona rzetelne.
 • Przeprowadzane automatycznie aktualizacje programu dają Ci pewność, że sporządzane wnioski i rozliczenia są zgodne z zasadami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa.

Dotacje podręcznikowe – wygoda dla szkół i samorządów

Stawki dotacji celowych

 • Dane te są aktualizowane w programie automatycznie na podstawie Rozporządzenia MEN. Dzięki temu użytkownicy nie muszą śledzić zmian w przepisach w zakresie ich wysokości.

Sprawdzanie kompletności danych

 • Inspektor JST może przy pomocy automatycznych mechanizmów sprawdzić wszystkie dane ze szkół pod kątem kompletności. Wyniki kontroli są w przejrzysty sposób przedstawiane przez program.

Przeglądanie danych ze szkół

 • Pracownik JST może na bieżąco przeglądać dane wprowadzone przez szkoły. Ma również możliwość sporządzenia zbiorczego zestawienia wniosków.

Wypełnianie wniosków i rozliczeń

 • Na podstawie informacji ze szkół program automatycznie tworzy zbiorczy wniosek o udzielenie dotacji celowej oraz dokument rozliczenia wniosku. Zaangażowanie pracownika JST w cały proces sprowadza się do uruchomienia funkcji tworzenia dokumentu.
 

Wymagania techniczne

Minimalne wymagania sprzętowe
procesor: Intel Core i3
pamięć operacyjna RAM: 2 GB
rozdzielczość monitora: HD
łącze internetowe: 2.0 Mb/s
Minimalne wymagania programowe
system operacyjny: Windows 7
przeglądarka: najnowsza wersja: Google Chrome, FireFox, Edge, Opera
Zalecane wymagania sprzętowe
procesor: Intel Core i5
pamięć operacyjna RAM: 4 GB
rozdzielczość monitora: Full HD
łącze internetowe: 2.0 Mb/s
Zalecane wymagania programowe
system operacyjny: Windows 10/64 bit
przeglądarka: Google Chrome (najnowsza wersja)
 

Skontaktujemy się z Państwem aby odpowiedzieć na pytania oraz udostępnić aplikację Dotacje podręcznikowe! Prosimy o wysłanie poniższego formularza, a nasz konsultant skontaktuje się z Państwem:

Skontaktuj się z nami >
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY