lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
iZnajdź na stronie >
iZnajdź na stronie >
 

Dotacje podręcznikowe

Pozyskaj i rozlicz sprawnie dotację na podręczniki

Dotacje podręcznikowe to program, który znacznie ułatwia i przyspiesza proces przygotowania wniosków, korekt, oraz rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Aplikacja przeznaczona dla pracowników jednostek samorządów terytorialnych (JST) oraz pracowników jednostek oświatowych (JO).

Więcej o Dotacjach podręcznikowych
Więcej o Dotacjach podręcznikowych
x
Referencje
x
Aktualizacje
x
Porady
x
Zamów

Wyzwanie dla JST

Samorząd na podstawie zebranych informacji ze szkół o wysokości zapotrzebowania na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe wnioskuje o dotację celową do wojewodów.

Wraz z rozszerzeniem w kolejnych latach liczby bezpłatnych podręczników poziom skomplikowania szacunków i przygotowywanej dokumentacji znacząco wzrośnie.

Jednak podstawowe zadanie to zapewnienie na czas podręczników wszystkim uczniom.

Jeśli chcesz mieć pewność, że cały proces przebiega sprawnie warto skorzystać z aplikacji do naliczania i rozliczania dotacji na podręczniki.

Dotacje podręcznikowe dają pewność sprawnego przeprowadzenia całego procesu wprowadzenia bezpłatnych podręczników do szkół zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Obszar obsługiwany przez Dotacje podręcznikowe

Korzyści

Dzięki wykorzystaniu aplikacji Dotacje podręcznikowe

  • Uporządkujesz cały proces składania przez różne typy szkół informacji i wniosków o dotacje na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (z uwzględnieniem wskaźników związanych z niepełnosprawnościami).
  • Będziesz mieć pewność, że informacje wprowadzone przez szkoły są kompletne i poprawne ponieważ program sprawdza je automatycznie. Dzięki temu zminimalizujesz ryzyko pojawiania się błędów i ograniczysz liczbę składanych korekt.
  • Masz w JST natychmiastowy dostęp do informacji i wniosków złożonych przez szkoły oraz możesz je zbiorczo analizować.
  • Automatyczne przygotujesz sumaryczny wniosek o dotację oraz korekty i rozliczenia wykorzystanej przez szkoły dotacji celowej. Dzięki wykorzystaniu programu masz pewność, że otrzymana dotacja celowa została rozliczona rzetelne.
  • Przeprowadzane automatycznie aktualizacje programu dają Ci pewność, że sporządzane wnioski i rozliczenia są zgodne z zasadami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa.

Dotacje podręcznikowe – wygoda dla szkół i samorządów

Stawki dotacji celowych

  • Dane te są aktualizowane w programie automatycznie na podstawie Rozporządzenia MEN. Dzięki temu użytkownicy nie muszą śledzić zmian w przepisach w zakresie ich wysokości.

Sprawdzanie kompletności danych

  • Inspektor JST może przy pomocy automatycznych mechanizmów sprawdzić wszystkie dane ze szkół pod kątem kompletności. Wyniki kontroli są w przejrzysty sposób przedstawiane przez program.

Przeglądanie danych ze szkół

  • Pracownik JST może na bieżąco przeglądać dane wprowadzone przez szkoły. Ma również możliwość sporządzenia zbiorczego zestawienia wniosków.

Wypełnianie wniosków i rozliczeń

  • Na podstawie informacji ze szkół program automatycznie tworzy zbiorczy wniosek o udzielenie dotacji celowej oraz dokument rozliczenia wniosku. Zaangażowanie pracownika JST w cały proces sprowadza się do uruchomienia funkcji tworzenia dokumentu.
 

Zamów wersję demonstracyjną programu

Wersja demonstracyjna jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym. Mamy nadzieję, że bliższe poznanie możliwości Dotacji podręcznikowych ułatwi podjęcie decyzji, dotyczącej zakupu pełnej wersji programu. 

Wymagania techniczne

Minimalne wymagania sprzętowe
procesor: Intel Core i3
pamięć operacyjna RAM: 2 GB
rozdzielczość monitora: HD
łącze internetowe: 2.0 Mb/s
Minimalne wymagania programowe
system operacyjny: Windows 7
przeglądarka: najnowsza wersja: Google Chrome, FireFox, Edge, Opera
Zalecane wymagania sprzętowe
procesor: Intel Core i5
pamięć operacyjna RAM: 4 GB
rozdzielczość monitora: Full HD
łącze internetowe: 2.0 Mb/s
Zalecane wymagania programowe
system operacyjny: Windows 10/64 bit
przeglądarka: Google Chrome (najnowsza wersja)
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych systemach i usługach, zachęcamy do kontaktu z nami.

Po wypełnieniu poniższego formularza pracownik Centrum Obsługi Klienta VULCAN skontaktuje się z Państwem, aby odpowiedzieć na Państwa pytania.

Skontaktuj się z nami >
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY