lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
iZnajdź na stronie >
iZnajdź na stronie >
 

e-PKZP Casco

Program e-PKZP Casco jest jedyną na rynku w pełni internetową aplikacją przeznaczoną do obsługi pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Program doskonale sprawdzi się zarówno w pojedynczej placówce oświatowej, jak i przy obsłudze wielu kas w centrach usług wspólnych.

Aplikacja jest zintegrowana z Płacami VULCAN, co umożliwia m.in. eksportowanie do KZP potrąceń zrealizowanych na listach płac.

e-PKZP Casco ułatwia ewidencjonowanie członków kasy, ich pożyczek, comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia oraz pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych pracowniczej kasy.

Łatwy nadzór nad funkcjonowaniem kasy zapomogowo-pożyczkowej

e-PKZP Casco pozwala zarządowi pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej na:

 • bieżący dostęp do informacji dotyczących kasy, np. o stanie kasy, zadłużeniach członków itp.,
 • szybkie przygotowanie zestawień i raportów ułatwiających analizę sytuacji finansowej kasy oraz przedstawiających sytuację każdego z jej członków,
 • możliwość natychmiastowego reagowania na ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu kasy pracowniczej.

Automatyzacja obsługi gwarantująca oszczędność czasu

Zautomatyzowanie wielu czynności eliminuje konieczność ręcznej ewidencji danych i pozwala użytkownikom programu oszczędzać czas. e-PKZP Casco usprawnia pracę poprzez:

 • automatyczne tworzenie comiesięcznych list potrąceń oraz ich księgowanie,
 • automatyczną weryfikację poręczających, w tym kontrolę liczby poręczeń oraz przekazanie pożyczki na poręczającego,
 • sprawną obsługę członków PKZP oraz złożonych przez nich wniosków,
 • szybkie uzyskanie informacji na temat sytuacji finansowej kasy i każdego z jej członków,
 • zredukowanie do minimum pracochłonnych, powtarzalnych czynności związanych z obsługą kasy.

Zawsze aktualne informacje dostępne dla członków kasy

e-PKZP Casco umożliwia członkom kasy dostęp przez Internet do informacji związanych z członkostwem w PKZP oraz pozwala na:

 • bieżące monitorowanie wysokości wkładów, zadłużenia czy harmonogramu spłat,
 • przesłanie drogą elektroniczną wniosku o pożyczkę oraz prośby o poręczenie,
 • przeglądanie historii wpłat i wypłat wkładów, zaciągniętych i poręczonych pożyczek, dokonanych spłat rat i ich harmonogramu,
 • wysyłanie wiadomości do innych członków kasy poprzez wewnętrzny komunikator.

Nowoczesny, sprawdzony i przyjazny użytkownikom program

e-PKZP Casco to jedyna na rynku w pełni internetowa aplikacja, dostępna z dowolnego komputera przez 24 godziny na dobę. Zastosowana technologia umożliwia:

 • dostęp do aplikacji przez przeglądarkę internetową, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania,
 • wgląd w zawsze aktualne dane,
 • elektroniczny obieg dokumentów, np. wniosku o udzielenie pożyczki, z uwzględnieniem akceptacji prośby o poręczenie oraz określenia, czy wniosek został zatwierdzony, czy odrzucony,
 • komunikację internetową pomiędzy członkami kasy, zarządem i osobą prowadzącą księgi.

Program został stworzony przez cenioną na rynku firmę Casco sp. z o.o. i od lat ułatwia prowadzenie kas zapomogowo-pożyczkowych zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach sektora prywatnego

Funkcje programu e-PKZP CASCO

 • Ewidencja danych osobowych członków przynależących do PKZP, wysokości ich wkładów, poziomu zadłużenia oraz poręczonych przez nich pożyczek wraz z historią wszystkich operacji finansowych.
 •  Ewidencja pożyczek długoterminowych, uzupełniających i krótkoterminowych, z uwzględnieniem kwoty pożyczek oraz harmonogramu spłaty z podziałem na liczbę lub wysokość rat.
 • Automatyczne księgowanie wypłaty pożyczki, tworzenie paczek przelewów dla elektronicznych systemów bankowych.
 • Integracja z programem Płace VULCAN umożliwiająca eksportowanie do KZP potrąceń zrealizowanych na listach płac i wysyłanie do programu płacowego informacji o tym, jakiemu pracownikowi należy przypisać dane potrącenie.
 • Możliwość spłaty pożyczek ze zgromadzonych wkładów, zmiany harmonogramu spłaty, zawieszenia spłaty pożyczki lub udzielenia bezzwrotnej zapomogi, np. w związku z trudną sytuacją życiową.
 • Możliwość zawieszenia pobierania comiesięcznych wkładów na wybrany okres, np. w związku z urlopem wychowawczym, pełna historia okresów bezskładkowych.
 • Elektroniczna rejestracja dokumentów, m.in. wniosków o udzielenie pożyczek, zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia.
 • Automatyczne generowanie comiesięcznych list potrąceń, uwzględniających kwotę wkładów, raty pożyczki oraz ewentualne dodatkowe potrącenia.
 • Definiowanie planu kont oraz grup dokumentów uwzględniających specyfikę danej kasy.
 • Automatyczne księgowanie najbardziej czasochłonnych operacji, np. list potrąceń.
 • Automatyczny proces zamykania ksiąg rachunkowych i rozpoczynania pracy w kolejnym roku obrotowym.
 • Pełna historia działania kasy, w tym m.in. archiwum pracowników, którzy zrezygnowali z członkostwa.
 • Przygotowywanie wydruków, których wymaga ustawa o rachunkowości, takich jak: księga główna, dziennik, zestawienie obrotów i sald, oraz dodatkowych raportów ułatwiających analizę sytuacji finansowej kasy i przedstawiających sytuację każdego z jej członków, np.: karty osoby, zestawienia operacji finansowych, potwierdzenia salda na dowolny dzień.
 

Wymagania techniczne

Minimalne wymagania sprzętowe
procesor: Intel Celeron / AMD 1,4 GHz
pamięć operacyjna RAM: 1 GB
rozdzielczość monitora: 1024 × 768
Minimalne wymagania programowe
system operacyjny: Windows 7
przeglądarka: IE 9.0, Firefox 20.0, Chrome 28
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY