lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
iZnajdź na stronie >
iZnajdź na stronie >
 

Elektroniczny system rekrutacji

Sprawny przebieg procesu rekrutacji

Nabór jest systemem służącym do przeprowadzania elektronicznej rekrutacji do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli i żłobków.

Wykorzystanie systemu nie tylko redukuje chaos i wynikający z niego zbędny stres kandydatów i ich rodziców, ale gwarantuje również, że proces naboru przebiega według jasnych i przejrzystych zasad.

Wykorzystywany od 15 lat, sprawdzony przez setki samorządów, tysiące szkół i miliony kandydatów.

Nabór do szkół i przedszkoli 2018 w liczbach

Nabór elektroniczny w całym JST

Warto zadbać o objęcie systemem Nabór wszystkich szkół na terenie JST.

Wdrożenie elektronicznej rekrutacji to dla organu prowadzącego:

 • oszczędność czasu i optymalizacja budżetu JST poprzez prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie struktury miejsc,
 • poczucie bezpieczeństwa wynikające ze wsparcia merytorycznego przy organizacji procesu rekrutacji,
 • możliwość kontrolowania pracy na poszczególnych etapach procesu rekrutacji i reagowania na działania niepożądane,
 • promocja i dbałość o wizerunek JST dzięki jasnym, przejrzystym regułom i poprawie komunikacji,
 • wsparcie w kształtowaniu oferty edukacyjnej możliwe dzięki posiadaniu informacji o realnym zainteresowaniu daną ofertą.

Wdrożenie systemu pozwala kontrolować proces rekrutacyjny na każdym etapie - zarówno w zakresie merytorycznym (m. in. zainteresowanie ofertą edukacyjną szkół i przedszkoli), jak i pod kątem terminowości. Taki bieżący podgląd przebiegu procesu daje możliwość szybkiego reagowania na problemy, przez co redukuje stres towarzyszący wszystkim uczestnikom procesu rekrutacji.

Pomagamy samorządom

Potrzebujesz pomocy? Możesz na nas liczyć!

Firma VULCAN wspiera samorządy w:

 • ustalaniu zasad rekrutacyjnych (np. kryteriów przyjęcia ustalanych przez JST),
 • przygotowaniu systemu do pracy,
 • bieżącej kontroli i najważniejszych momentach procesu (np. w trakcie symulacji przydziału kandydatów).

Elektroniczny system rekrutacji Nabór

Bez względu na typ jednostki oświatowej, do której prowadzony jest nabór, system pozwala całkowicie wyeliminować wiele problemów, które towarzyszą rekrutacji prowadzonej w tradycyjny sposób.

Korzyści dla wszystkich

Elektroniczna rekrutacja z systemem Nabór to korzyści dla wszystkich uczestników procesu rekrutacji.

Dla pracowników organu prowadzącego:

 • ograniczenie ilości pracy poprzez automatyczne wykonanie czynności np. gotowe raporty.

Dla dyrektora i pracowników szkoły, przedszkola i żłobka:

 • zmniejszenie i ułatwienie pracy komisji rekrutacyjnej poprzez automatyczne wykonywanie takich czynności, jak na przykład układanie list,
 • możliwość kontrolowania pracy na poszczególnych etapach procesu rekrutacji i reagowania na działania niepożądane.

Dla kandydatów i rodziców:

 • uniknięcie stresu i oszczędność czasu poprzez szybki, łatwy i stały dostęp do niezbędnych informacji.

Elektroniczna rekrutacja na różnych poziomach edukacyjnych

System rekrutacji do przedszkola i żłobka

 • Rekrutacja do przedszkola jako całości lub do wyodrębnionych grup oraz oddziałów przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych.
 • Automatyczne ograniczenia wiekowe.
 • Automatyczne kryteria, dzięki którym punkty rekrutacyjne są wyliczane samoczynnie na podstawie wprowadzonych danych.
 • Możliwość pobrania list dotyczących: kontynuujących, zakwalifikowanych, zakwalifikowanych do innej jednostki, niezakwalifikowanych, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych, przyjętych i kontynuujących, przyjętych i nieprzyjętych, nieprzyjętych, nieprzyjętych z pierwszej preferencji.
 • Możliwość pobrania raportów: zestawienie kandydatów z informacją o pierwszej preferencji, zestawienie opisujące preferencje kandydatów, zestawienie opisujące grupy dla zakwalifikowanych, raport o rodzeństwach, raport o kandydatach przyjętych w wieku 5 i 6 lat, zbiorcze wyniki rekrutacji z obu postępowań, wolne miejsca dla grup, raport grup.

Elektroniczny system rekrutacji do szkoły podstawowej

 • Gwarancja miejsca w szkole dla kandydatów obwodowych niezależnie od dokonanych przez nich wyborów.
 • Mechanizmy wspierające aktywne zarządzanie liczbą miejsc do naboru w zależności od sytuacji w obwodach.
 • Elastyczne mechanizmy wyliczania punktacji rekrutacyjnej.
 • Możliwość pobrania list dotyczących: obwodowych, obwodowych niezgłoszonych, zakwalifikowanych, zakwalifikowanych do innej jednostki , niezakwalifikowanych, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych spoza obwodu, obwodowych przyjętych w obwodzie, przyjętych z obwodu i spoza obwodu, obwodowych przyjętych poza obwodem, przyjętych i nieprzyjętych, nieprzyjętych, nieprzyjętych z pierwszej preferencji.
 • Możliwość pobrania raportów: zestawienie kandydatów z informacją o pierwszej preferencji, zestawienie opisujące preferencje kandydatów, zestawienie opisujące grupy dla zakwalifikowanych, raport o rodzeństwach, zbiorcze wyniki rekrutacji z obu postępowań, wolne miejsca dla grup, raport grup.

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

 • Obsługa rekrutacji wielu organów prowadzących w ramach jednego wdrożenia.
 • Elastyczne mechanizmy wyliczania punktacji rekrutacyjnej.
 • Różne modele wdrożeniowe (np. ze wsparciem gimnazjów i szkół podstawowych, jako źródeł danych o kandydatach).
 • Możliwość pobrania raportów: kandydaci, kandydaci (lekki), przyjęci, nieprzyjęci, oddziały, szkoły, rezerwacje, punkty naboru, organy prowadzące.
 

Wymagania techniczne

Dotyczące aplikacji: Nabór Przedszkola, Nabór Szkoły podstawowe, Nabór Żłobki, Nabór ciągły Żłobki.

Minimalne wymagania sprzętowe
komputer klasy PC z procesorem 1GHz
2 GB pamięci operacyjnej RAM
łącze internetowe o następujących parametrach (na użytkownika): pobieranie 1,0 Mb/s; wysyłanie 0,5 Mb/s
monitor obsługujący rozdzielczość 1280x800 (16:10), 1366x768 (16:9), 1024x768 (4:3)
Minimalne wymagania programowe
przeglądarka internetowa: Internet Explorer 9, Chrome 33, Mozilla Firefox 28, Opera 24,
Zalecane wymagania sprzętowe
komputer PC z procesorem Intel Core 2 Duo 2 GHz
4 GB pamięci operacyjnej RAM lub więcej
łącze internetowe o następujących parametrach (na użytkownika): pobieranie 2 Mb/s; wysyłanie 1 Mb/s
monitor obsługujący rozdzielczość 1440x900 (16:10), 1680x1050 (16:9)
Zalecane wymagania programowe
przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11, Chrome 37, Mozilla Firefox 32, Opera 24

Dotyczące aplikacji: Nabór Szkoły ponadgimnazjalne, Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN.

Zalecane wymagania sprzętowe
komputer PC z procesorem Intel Core 2 Duo 2 GHz
4 GB pamięci operacyjnej RAM lub więcej
łącze internetowe o następujących parametrach (na użytkownika): pobieranie 2 Mb/s; wysyłanie 1 Mb/s
monitor obsługujący rozdzielczość 1440x900 (16:10), 1680x1050 (16:9)
Zalecane wymagania programowe
przeglądarka internetowa: Edge 18, Chrome 72, Mozilla Firefox 65, Opera 57
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych systemach i usługach, zachęcamy do kontaktu z nami.

Po wypełnieniu poniższego formularza pracownik Centrum Obsługi Klienta VULCAN skontaktuje się z Państwem, aby odpowiedzieć na Państwa pytania.

Skontaktuj się z nami >
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY