lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
iZnajdź na stronie >
iZnajdź na stronie >
 

Obieg listy płac VULCAN

Wygoda i bezpieczeństwo

Elektroniczny obieg listy płac to dodatkowa funkcja programu Płace VULCAN, która pozwala na elastyczny i niezawodny przepływ list płac pomiędzy pracownikami, którzy nad nimi pracują i je podpisują.

Funkcjonalność sprawdzi się świetnie nie tylko wewnątrz CUW, ale usprawni też akceptację list przez dyrektorów lub wyznaczonych pracowników obsługiwanych jednostek oświatowych. Zgodność z prawem i bezpieczeństwo zapewnia wykorzystanie podpisu kwalifikowanego.

x
Aktualizacje
x
Porady
x
Szkolenia

Usprawnienie pracy i ograniczenie kosztów

Wdrożenie elektronicznego obiegu list płac pomiędzy CUW i obsługiwanymi jednostkami oświatowymi uprości i uelastyczni cały proces, oszczędzając również czas i pieniądze.

  • Wyeliminowana zostanie konieczności osobistych wizyt w CUW dyrektorów jednostek oświatowych, ponieważ będą oni mogli podpisać listę płac z dowolnego miejsca. Pozwoli to zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty dojazdów i druku list płac.
  • Dokładne określenie, kto i kiedy powinien podjąć działania w celu przygotowania i zatwierdzenia list pozwoli usprawnić cały proces.
  • Upoważnione osoby będą mogły podpisać przekazaną do nich listę płac w dowolnym momencie, nie angażując przy tym specjalisty ds. płac.
  • Listy płac będą przesyłane pomiędzy upoważnionymi osobami tylko w ramach systemu, eliminując możliwość dostępu do poufnych danych przez niepowołane osoby.
  • W przypadku konieczności pracy zdalnej pracownicy zajmujący się listą płac będą mogli bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki zawodowe.

Cały proces w jednym systemie

Wykorzystanie podpisu kwalifikowanego w procesie podpisywania listy płac pozwoli na to, by wszystkie czynności dotyczące obsługi listy płac pozostały w systemie Płace VULCAN – od samego jej przygotowania, przez podpisanie aż po wykonanie przelewu i rozliczenie listy.

Dostosowanie do procesów obowiązujących w każdej jednostce

Funkcja elektronicznego obiegu list płac może być szczegółowo parametryzowana i dostosowana do potrzeb każdej jednostki. Dzięki temu możliwe jest m.in. wskazanie:

  • możliwych konfiguracji osób upoważnionych do podpisu listy płac,
  • upoważnionych osób zastępujących,
  • sposobu podpisywania list (równolegle lub według określonej kolejności),
  • kolejności w jakiej upoważnione osoby muszą podpisać listę,

System czuwa też nad realizacją poszczególnych zadań, wysyłając przypomnienia o konieczności wykonania działań w określonym czasie.

 

Wymagania techniczne

Minimalne wymagania sprzętowe
procesor: Intel Core i3
pamięć operacyjna RAM: 2 GB
rozdzielczość monitora: HD
łącze internetowe: 2.0 Mb/s
Minimalne wymagania programowe
system operacyjny: Windows 7
przeglądarka: najnowsza wersja: Google Chrome, FireFox, Edge, Opera
pakiet Microsoft Office 2013
podpis kwalifikowany
Zalecane wymagania sprzętowe
procesor: Intel Core i5
pamięć operacyjna RAM: 4 GB
rozdzielczość monitora: Full HD
łącze internetowe: 2.0 Mb/s
Zalecane wymagania programowe
system operacyjny: Windows 10/64 bit
przeglądarka: Google Chrome (najnowsza wersja)
pakiet Microsoft Office 365 (najnowsza wersja desktopowa)
podpis kwalifikowany
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY