lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
iZnajdź na stronie >
iZnajdź na stronie >
 

Opłaty szkoły VULCAN

Nowoczesna szkoła z VULCAN

Opłaty szkoły VULCAN to program, który automatyzuje naliczanie opłat za wyżywienie uczniów w szkole. Szeroki wybór zestawień i raportów ułatwia pracownikom kontrolę nad ewidencją opłat, rodzicom zaś zapewnia pełną wiedzę na temat stanu rozliczeń ze szkołą.

Aplikacja Opłaty szkoły VULCAN przynosi dyrektorowi wiele korzyści

 • zgodność z prawem oraz standardami pracy szkoły;
 • szybki dostęp do najważniejszych informacji o tym, co działo się w danym oddziale, informacje o sytuacji finansowej swojej jednostki – naliczenia, zaległości, dofinansowania;
 • unowocześnienie pracy szkoły – zastosowanie najnowszych technologii ułatwia modernizację szkoły i podnosi jej konkurencyjność na rynku;
 • dostęp o każdej porze i z każdego komputera połączonego z Internetem - system gwarantuje bezpieczne i zgodne z prawem gromadzenie oraz przetwarzanie danych.

Główne funkcjonalności programu Opłaty szkoły VULCAN:

 • możliwość zgłoszenia nieobecności;
 • naliczanie opłat za wyżywienie zarówno dla uczniów jak i pracowników;
 • definiowanie kalendarza pracy jednostki – np. dni wolne;
 • integracja z systemem księgowym Finanse VULCAN;
 • tworzenie zapotrzebowania na ilość posiłków per dzień – w przypadku integracji z Stołówką VULCAN;
 • tworzenie wydruków/ zestawień/ raportów.
Zobacz wszystkie funkcjonalności
Zobacz wszystkie funkcjonalności

Wprowadzenie programu Opłaty szkoły VULCAN pozwoli rodzicom:

 • utrzymywać lepszą komunikację między szkołą, a rodzicami – witryna rodzica i aplikacja mobilna codziennie przedstawia informacje o jadłospisie oraz o wysokości opłat za wyżywienie ucznia, dodatkowo w łatwy sposób rodzic może głosić nieobecność dziecka na posiłkach w danym dniu;
 • otrzymywać zawsze aktualne dane o saldzie dziecka - codzienna aktualizacja danych o rozliczeniach z księgowości pozwoli na przedstawienie zawsze aktualnych danych rodzicom.
Niektóre funkcjonalności Opłat szkoły VULCAN powiązane są z aplikacją e-dziennik UONET+! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Dziennik szkolny UONET+

Uzupełnieniem programu Opłaty szkoły VULCAN jest e-dziennik UONET+ , który obejmuje sekretariat szkoły oraz witrynę dla rodzica i dziecka. Aplikacja umożliwia rejestrację uczniów i bieżące zgłaszanie ich nieobecności, ponadto ułatwia kontakt między szkołą a rodzicami. Wpływa na unowocześnienie szkoły i poprawę jej konkurencyjności.

Możliwości aplikacji e-dziennik UONET+:

 • prowadzenie sekretariatu szkoły – rejestrowanie danych uczniów, przygotowywanie niezbędnych dokumentów;
 • elastyczne rejestrowanie frekwencji;
 • możliwość zaplanowania wycieczki wraz z automatycznym przygotowaniem niezbędnej dokumentacji;
 • możliwość zaplanowania oraz rozliczenia zastępstw w przypadku nieobecności nauczyciela;
 • elastyczne wystawianie ocen opisowych uczniów w klasach 1-3, ocen bieżących w pozostałych klasach wraz z możliwością wystawienia oceny wspierającej;
 • dostosowanie się do dokumentacji szkolnej;
 • gotowe schematy oceniania i biblioteka rozkładów materiałów;
 • szybki dostęp do najważniejszych informacji o tym, co działo się w danym oddziale danego dnia.

Jeśli posiadacie Państwo oddziały przedszkole zapraszamy do zapoznania się z ofertą Opłaty przedszkola VULCAN.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej

Wymiana informacji: Opłaty VULCAN a Finanse VULCAN

Szybka i bezplikowa wymiana danych

Wymiana informacji: Opłaty VULCAN i Finanse VULCAN to sposób przesyłania danych, który automatyzuje proces przekazywania z programu Opłaty szkoły VULCAN znajdującego się w placówce - listy naliczeń oraz numerów rachunków, a z Finansów VULCAN, znajdujących się w jednostce typu CUW – rozliczenia wpłat, naliczeń odsetek, umorzeń.

Rozliczacie Państwo jednostki podległe posiadające Opłaty szkoły VULCAN, Finansami VULCAN? Zachęcamy do kontaktu z Państwa opiekunem handlowym, w celu poznania oferty! 

Zbiór funkcjonalności rozwiązania Opłaty szkoły VULCAN:

Kliknij strzałkę obok, aby rozwinąć listę funkcjonalności


 • Możliwość zgłoszenia nieobecności
  • Bezpośrednio w aplikacji Opłaty
  • Z witryny rodzica – możliwość stworzenia konfiguracji określającej do której godziny rodzic może zgłosić nieobecność na posiłkach
 • Naliczanie opłat za wyżywienie zarówno dla uczniów jak i pracowników
 • Definiowanie cenników opłat za wyżywienie wraz z określaniem terminu obowiązywania
 • Konfiguracja naliczania opłat za wyżywienie
  • Wg deklaracji z odpisem za rzeczywiste spożycie
  • Wg deklaracji bez odpisu
  • Wg rzeczywistego spożycia
 • Możliwość konfigurowania osobnej formy naliczeń dla Instytucji dofinansowującej
 • Definiowanie indywidulanych terminów płatności na jednostkę
 • Określanie stawek VAT osobno na każdą grupę (uczniowie, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni)
 • Definiowanie kont jednostki
 • Definiowanie kalendarza pracy jednostki – np. dni wolne
 • Definiowanie warunków umowy dla ucznia
  • Określanie terminu korzystania z wyżywienia
  • Wskazywanie kontrahenta (rodzica/opiekuna)
  • Definiowanie wyżywienia
 • Możliwość rozliczania dofinansowania do posiłków z Instytucjami zewnętrznymi
 • Możliwość rozliczania zniżek
 • Przygotowywanie list naliczeń
  • Per grupa (uczniowie, pracownicy)
  • Tworzenie list naliczeń „w trakcie opracowywania” i „zatwierdzona”
  • Możliwość tworzenia korekt
 • Integracja z systemem księgowym Finanse VULCAN
  • Automatyczne wysyłanie list naliczeń i korekt
  • Automatyczne odbieranie rozliczeń z księgowości (stan początkowy, wpłaty, odsetki, umorzenia, zwroty, saldo bieżące)
 • Tworzenie zapotrzebowania na ilość posiłków per dzień – w przypadku integracji z Stołówką VULCAN
 • Tworzenie wydruków/zestawień
  • Raporty bieżące (Brak wpłat, Liczba odwołanych posiłków, Lista odwołanych posiłków, Liczba wydanych posiłków, Lista wydanych posiłków, Liczna opłaconych, a nie wydanych posiłków)
  • Raporty naliczeń (Pobyt, Wyżywienie, Dopłaty do wyżywienia)
  • Raporty rozliczeń (Rozliczenia – stan bieżący, Rozliczenia – szczegóły)
  • Raporty jednostki (Aktywne umowy)
Część funkcjonalności dostępna jest dzięki współpracy z programami UONET+, Finanse VULCAN i Stołówka VULCAN. W przypadku prowadzenia księgowości w Finansach VULCAN przez jednostkę typu CUW, współpraca z systemem Opłaty będzie wymagała dodatkowej konfiguracji i udostępnienia. Szczegółowych informacji udzieli Państwu opiekun handlowy.
Pomagamy przy wdrożeniu!

Nie wiesz jak rozpocząć pracę z programem Opłaty szkoły VULCAN? Skorzystaj z dostępnych rozwiązań:

Dedykowane wsparcie trenera

Ten model wdrożenia gwarantuje indywidualne wsparcie naszego specjalisty. To sposób na kompleksowe, bezstresowe oraz wygodne rozpoczęcie pracy z programem. Aby zamówić szkolenie wystarczy skontaktować się z naszym Centrum Obsługi Klienta VULCAN.

Szkolenia grupowe

Szkolenia z wolnego naboru dostępne w różnych terminach. Taki sposób nauki pozwala na poznanie aplikacji wraz z innymi początkującymi użytkownikami. Szkolenie prowadzone jest przez ekspertów ds. wdrożeń, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą oraz rozwiewają wszelkie wątpliwości uczestników szkolenia.

Zapisu na szkolenie można dokonać poprzez stronę.

Zapisz się
Zapisz się
 

Wymagania techniczne

Minimalne wymagania sprzętowe
procesor: Intel Core i3
pamięć operacyjna RAM: 2 GB
rozdzielczość monitora: HD
łącze internetowe: 2.0 Mb/s
Minimalne wymagania programowe
system operacyjny: Windows 10/64 bit
przeglądarka: najnowsza wersja Google Chrome, FireFox, Edge, Opera
Zalecane wymagania sprzętowe
procesor: Intel Core i5
pamięć operacyjna RAM: 4 GB
rozdzielczość monitora: Full HD
łącze internetowe: 2.0 Mb/s
Zalecane wymagania programowe
system operacyjny: Windows 10/64 bit
przeglądarka: Google Chrome (najnowsza wersja)
 

Cennik

Roczny abonament (ceny brutto)
XS S M L XL
szkoły do 150 uczniów, przedszkola szkoły 151-300 uczniów, inne placówki szkoły 301-600 uczniów szkoły 601-1200 uczniów szkoły powyżej 1200 uczniów
Opłaty szkoły VULCAN 1 230 zł 1 480 zł 1 970 zł 2 340 zł 2 950 zł
 

Masz pytania? Chcesz zamówić program?

Aby dowiedzieć się więcej o programie Opłaty szkoły VULCAN lub złożyć zamówienie prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta VULCAN lub o wypełnienie formularza zamówienia.

Zamawiam Opłaty szkoły VULCAN
Zamawiam Opłaty szkoły VULCAN
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.