lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
iZnajdź na stronie >
iZnajdź na stronie >
 

Płace w oświacie

Naliczanie płac w oświacie

Płace Optivum to program, który służy do naliczania płac w oświacie. Ponieważ został przygotowany specjalnie dla jednostek oświatowych, uwzględnia specyficzne zasady naliczania wynagrodzeń nauczycieli.

Aplikacja znacząco skraca czas przygotowania wypłat i daje gwarancję terminowych i bezbłędnych rozliczeń z ZUS-em i urzędem skarbowym.

Płace Optivum sprawdzają się w pojedynczej jednostce (szkole, przedszkolu), a także w organie prowadzącym obsługę płacową wielu placówek oświatowych. Aplikacja może być wykorzystywana jednocześnie przez wielu użytkowników.

x
Podręcznik
x
Aktualizacje
x
Porady
x
Zamów

Szybkie i precyzyjne naliczanie wynagrodzeń w oświacie

Pałce Optivum umożliwiają:

 • naliczanie i umieszczanie na liście płac każdego należnego składnika wynagrodzenia lub świadczenia;
 • rozliczanie należności wobec budżetów, takich jak składki ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • potrącanie indywidualnych zobowiązań pracowników, na przykład składki na działalność związków zawodowych albo raty pożyczki z KZP.

Zawsze zgodne z aktualnym stanem prawnym

Płace Optivum uwzględniają obowiązujące przepisy prawa w zakresie m.in. naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, ustalania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, ochrony danych osobowych.

Przygotowując listę płac program uwzględnia również przypadki szczególne, jak: różnego rodzaju absencje, wyrównania, świadczenia.

Dowiedz się więcej

Płace w oświacie w praktycznych przykładach

Poznaj specjalistyczne czasopismo "Doradca. Kadry, finanse, zarządzanie oświatą".

Dowiedz się więcej

Ułatwienie codziennych obowiązków

Płace Optivum są pomocą podczas:

 • sporządzania comiesięcznych list wypłat;
 • rozliczania należności za okres nieobecności w pracy;
 • terminowego rozliczania zobowiązań z urzędem skarbowym i ZUS-em;
 • regulowania wszelkich indywidualnych zobowiązań pracowników;
 • szybkiego przekazywania wynagrodzeń na osobiste konta bankowe pracowników dzięki funkcji eksportowania elektronicznych przelewów do systemów bankowych;
 • sporządzania zestawień, sprawozdań i innych dokumentów (np. PIT); przygotowania elektronicznych przelewów oraz formularzy PIT bezpośrednio w programie;
 • elektronicznego wysyłania formularzy PIT do systemu e-Deklaracje;
 • eksportu danych do SIO (edycja marcowa i wrześniowa).

Pełna automatyzacja wielu czynności

Płace Optivum oferują swoim użytkownikom wsparcie poprzez automatyczne:

 • zmienianie warunków umowy o pracę wynikające ze zmiany procentu dodatku za staż pracy;
 • sporządzanie wypłat oraz gromadzenie dokumentacji płacowej dla celów statystyki i zarządzania;
 • wyznaczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i nagrodę jubileuszową;
 • przeliczanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego "trzynastka";
 • obliczanie wynagrodzenia wypłacanego za czas ferii;
 • rozliczanie podatku za ubiegły rok;
 • dokonywanie wyrównania wypłaconego wynagrodzenia za dowolne miesiące.

Płace Optivum eksportują dane do innych aplikacji

Nieograniczone możliwości

Płace Optivum to program do naliczania płac w oświacie, w którym można w nieograniczony sposób:

 • tworzyć różne rodzaje i listy wypłat;
 • definiować dowolne stanowiska;
 • kontrolować wiele umów jednej osoby;
 • definiować składniki wynagrodzenia;
 • korzystać z obszernego zbioru różnorodnych wydruków i zestawień tworzonych dla celów statystyki i zarządzania;
 • obsługiwać wiele jednostek organizacyjnych i dowolną liczbę pracowników.
Dowiedz się więcej

Zobacz szkolenia dla specjalistów ds. kadr i płac.

Dowiedz się więcej
 

Wymagania techniczne

Minimalne wymagania sprzętowe
komputer PC z procesorem 1 GHz
1 GB pamięci operacyjnej RAM
150 MB, jeżeli na komputerze zostanie zainstalowany jedynie program zasadniczy Płace Optivum (wersja robocza), a baza danych będzie zainstalowana na innym komputerze; 700 MB, jeżeli na komputerze oprócz programu zasadniczego będzie zainstalowany także serwer danych SQL, z którego korzysta program Płace Optivum
monitor o rozdzielczości 1280x800 (16:10), 1366x768 (16:9), 1024x768 (4:3)
Minimalne wymagania programowe
system operacyjny: Windows 7
przeglądarka Internet Explorer w wersji 9
Zalecane wymagania sprzętowe
komputer PC z procesorem Inter Core 2 Duo 2 GHz
2 GB pamięci operacyjnej RAM
min. 150 MB, jeżeli na komputerze zostanie zainstalowany jedynie program zasadniczy Płace Optivum (wersja robocza), a baza danych będzie zainstalowana na innym komputerze; min. 1 GB, jeżeli na komputerze oprócz programu zasadniczego będzie zainstalowany także serwer danych SQL, z którego korzysta program Płace Optivum
monitor o rozdzielczości 1440x900 (16:10), 1680x1050 (16:9)
Zalecane wymagania programowe
system operacyjny Windows 7 (64 bit), Windows 8 (64 bit), Windows 10 (64 bit)
przeglądarka Internet Explorer w wersji 10
 

Cennik

Ceny rocznych opłat abonamentowych zależą od typu i wielkości placówki (liczby uczniów).
Podane ceny nie dotyczą zespołów obsługi administracyjnej szkół oraz organów prowadzących szkoły.

Roczny abonament za Płace Optivum (ceny brutto)
XS S M L XL
szkoły do 150 uczniów, przedszkola szkoły 151-300 uczniów, inne placówki szkoły 301 - 600 uczniów szkoły 601 - 1200 uczniów szkoły powyżej 1200 uczniów
Płace Optivum 715 zł 825 zł 1 298 zł 1 463 zł 1 788 zł
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY