lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
iZnajdź na stronie >
iZnajdź na stronie >
 

Sigma - budżet oświaty pod kontrolą

Planowanie i kontrola budżetu oświaty

Sigma to aplikacja pozwalająca na obsługę całego cyklu budżetowego. Od arkuszy organizacyjnych przez plany budżetowe po kontrolę ich realizacji w ciągu całego roku kalendarzowego.

Sigma jest uniwersalnym narzędziem, którego zakres używania można dostosować do kultury organizacyjnej, a przede wszystkim do decyzji JST w jakim zakresie chce wykorzystywać program do planowania budżetu i kontroli finansowania oświaty.

Znając szczegółową strukturę wydatków możesz łatwo zdiagnozować te obszary, w których należy dokonać oszczędności oraz podjąć odpowiednie działania naprawcze.
x
Aktualizacje
x
Szkolenia
x
Porady
x
Zamów
Szczegółowa analiza danych, jaką oferuje Sigma, pozwoli odpowiedzieć na pytanie ile kosztuje oświata w Twoim samorządzie.

Sigma - arkusz organizacyjny i budżet

Wdrażając Sigmę – zyskujesz!

 • Masz gwarancję, że jednostki oświatowe przestrzegają określonych przez JST standardów opisu organizacji szkoły. Takie dane, jak wymiary etatów nauczycielskich czy liczba uczniów w podziale na grupy mają bezpośrednie przełożenie na wysokość budżetu.
 • Oszczędzasz czas przeznaczony na weryfikację kompletności i poprawności arkuszy - program robi to automatycznie.
 • Uzyskujesz precyzyjne oszacowanie kosztów organizacji przed jej zatwierdzeniem i zatwierdzeniem planu finansowego szkół.
 • Ograniczysz nakład pracy potrzebny do przygotowania wymaganych wydruków dokumentów. Program umożliwia korzystanie z gotowych wzorów m.in. dokumentu zatwierdzającego i aneksu arkusza organizacyjnego.
 • Podejmiesz właściwe decyzje dotyczące optymalizacji i racjonalnego finansowania oświaty w swoim samorządzie poprzez precyzyjne, zbiorcze analizy zgromadzonych danych.
 

Częścią systemu Sigma jest Arkusz

Użytkownikami Arkusza są inspektorzy w JST oraz dyrektorzy i księgowe w szkołach. Arkusz pozwala na:

 • planowanie organizacji przez dyrektora szkoły;
 • przekazanie projektu organizacji do organu prowadzącego;
 • wielostopniową kontrolę poprawności arkusza oraz jego zgodności z założeniami;
 • zatwierdzenie organizacji;
 • składanie aneksów.

"Pracownicy korzystają z Sigmy każdego dnia. Za jej pomocą sprawdzają ewentualne zmiany w arkuszach organizacyjnych, zatwierdzają aneksy szkół. W każdym momencie są w stanie przygotować dla mnie zestawienie zawierające określony zbiór danych."

Iwona Nowak - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Mysłowicach

Poznaj pełny tekst referencji
Poznaj pełny tekst referencji

Standaryzacja zatrudnienia w oświacie

Sigma świetnie sprawdza się również, jako narzędzie wspierające wdrożenie nowatorskiego sposobu zarządzania jednostkami oświatowymi, jaką jest metoda Bonu organizacyjnego. Bon organizacyjny to jeden z elementów wspomagających racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy.

Poznaj inne możliwości zwiększenia efektywności funkcjonowania oświaty
Poznaj inne możliwości zwiększenia efektywności funkcjonowania oświaty

Sigma - planowanie i realizacja budżetu

Administrowanie oświatą w jednostce samorządu terytorialnego rozpoczyna się od zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych, które decydują o wysokości budżetu oświaty, w tym budżetu szkół. Na ich podstawie przygotowuje się projekty planów finansowych szkół, a następnie - po ich zatwierdzeniu w plany - kontroluje się ich wykonanie. Cały ten proces obsługuje w pełni Sigma.

Sigma to nowoczesne, internetowe narzędzie, które pozwala:

 • inspektorom sprawdzić złożone arkusze, zatwierdzić je lub zwrócić do poprawy;
 • obsłużyć aneksy, pokazując precyzyjnie różnice pomiędzy kolejnymi arkuszami;
 • na podstawie zatwierdzonych arkuszy precyzyjnie wyznaczyć wynagrodzeniową cześć planu finansowego;
 • przygotować i zatwierdzić kompletne plany finansowe, także w układzie zadaniowym;
 • obsłużyć proces zmian w planach finansowych;
 • przygotować sprawozdania Rb i dokumenty bilansowe
 • na bieżąco kontrolować wykonanie planów finansowych i rejestrować przepływy środków pieniężnych miedzy JST a podległymi placówkami.

Sigma - prosty sposób na kontrolę finansowania oświaty

 • Automatyczna kontrola poprawności arkuszy organizacyjnych, sprawozdań Rb i dokumentów okołobilansowych.
 • Gromadzenie w jednym miejscu wniosków o zmianę planu budżetowego jednostek oświatowych, co w ciągu całego roku zapewnia możliwość śledzenia historii zmian w planie w dowolnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (rozdziałów, paragrafów czy pozycji).
 • Szybkie wydruki dokumentów, np. dokumentu zatwierdzającego arkusz organizacyjny , planów finansowych szkół, sprawozdań Rb.
 • Intuicyjne przygotowanie zbiorczych analiz danych organizacyjnych i finansowych jednostek oświatowych.
 • Prosty eksport danych finansowych do systemu BeSTi@.
 

Sigma - raporty i analizy

Raporty zbiorcze - wsparcie w podejmowaniu decyzji

Raporty, które udostępnia Sigma wspierają podejmowanie decyzji i zarządzanie na szczeblu JST. Zgromadzone dane można analizować wykorzystując szereg udostępnianych przez program gotowych raportów lub tworząc własne przy wykorzystaniu programu Microsoft Excel.

Sigma oferuje między innymi możliwość:

 • Zbiorczej analizy danych z arkuszy organizacyjnych, w tym zaobserwowanie dynamiki zmian w czasie.
 • Zbiorczej analizy danych pochodzących z SIO oraz ich porównanie z danymi arkuszowymi.
 • Zbiorczej analizy projektów i planów finansowych jednostek oświatowych.
 • Zbiorczej analizy projektów i planów finansowych jednostek oświatowych, w tym historię zmian w planie.

 

Wymagania techniczne

Minimalne wymagania sprzętowe
procesor: Intel Core i3
pamięć operacyjna RAM: 2 GB
miejsce na HDD: 200 MB
rozdzielczość monitora: HD
łącze internetowe: 2.0 Mb/s
Minimalne wymagania programowe
system operacyjny: Windows 10/64 bit
przeglądarka: najnowsza wersja Google Chrome, FireFox, Edge, Opera
Developer Express Components: 11.1
Zalecane wymagania sprzętowe
procesor: Intel Core i5
pamięć operacyjna RAM: 4 GB
miejsce na HDD: 1000 MB
rozdzielczość monitora: Full HD
łącze internetowe: 5.0 Mb/s
Zalecane wymagania programowe
system operacyjny: Windows 10/64 bit
przeglądarka: Google Chrome (najnowsza wersja)
Developer Express Components: 11.1
oprogramowanie dodatkowe: MS Excel 2010
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych systemach i usługach, zachęcamy do kontaktu z nami.

Po wypełnieniu poniższego formularza pracownik Centrum Obsługi Klienta VULCAN skontaktuje się z Państwem, aby odpowiedzieć na Państwa pytania.

Skontaktuj się z nami >
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.