lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
iZnajdź na stronie >
iZnajdź na stronie >
 

Sigma - budżet oświaty pod kontrolą

Planowanie i kontrola budżetu oświaty

Sigma to aplikacja pozwalająca na obsługę całego cyklu budżetowego. Od arkuszy organizacyjnych przez plany budżetowe po kontrolę ich realizacji w ciągu całego roku kalendarzowego.

Sigma jest uniwersalnym narzędziem, którego zakres używania można dostosować do kultury organizacyjnej, a przede wszystkim do decyzji JST w jakim zakresie chce wykorzystywać program do planowania budżetu i kontroli finansowania oświaty.

Znając szczegółową strukturę wydatków możesz łatwo zdiagnozować te obszary, w których należy dokonać oszczędności oraz podjąć odpowiednie działania naprawcze.
x
Aktualizacje
x
Podręcznik użytkownika
x
Porady
Szczegółowa analiza danych, jaką oferuje Sigma, pozwoli odpowiedzieć na pytanie ile kosztuje oświata w Twoim samorządzie.

Sigma - arkusz organizacyjny i budżet

Wdrażając Sigmę – zyskujesz!

 • Masz gwarancję, że jednostki oświatowe przestrzegają określonych przez JST standardów opisu organizacji szkoły. Takie dane, jak wymiary etatów nauczycielskich czy liczba uczniów w podziale na grupy mają bezpośrednie przełożenie na wysokość budżetu.
 • Oszczędzasz czas przeznaczony na weryfikację kompletności i poprawności arkuszy - program robi to automatycznie.
 • Uzyskujesz precyzyjne oszacowanie kosztów organizacji przed jej zatwierdzeniem i zatwierdzeniem planu finansowego szkół.
 • Ograniczysz nakład pracy potrzebny do przygotowania wymaganych wydruków dokumentów. Program umożliwia korzystanie z gotowych wzorów m.in. dokumentu zatwierdzającego i aneksu arkusza organizacyjnego.
 • Podejmiesz właściwe decyzje dotyczące optymalizacji i racjonalnego finansowania oświaty w swoim samorządzie poprzez precyzyjne, zbiorcze analizy zgromadzonych danych.
 

Częścią systemu Sigma jest Arkusz

Użytkownikami Arkusza są inspektorzy w JST oraz dyrektorzy i księgowe w szkołach. Arkusz pozwala na:

 • planowanie organizacji przez dyrektora szkoły;
 • przekazanie projektu organizacji do organu prowadzącego;
 • wielostopniową kontrolę poprawności arkusza oraz jego zgodności z założeniami;
 • zatwierdzenie organizacji;
 • składanie aneksów.

"Pracownicy korzystają z Sigmy każdego dnia. Za jej pomocą sprawdzają ewentualne zmiany w arkuszach organizacyjnych, zatwierdzają aneksy szkół. W każdym momencie są w stanie przygotować dla mnie zestawienie zawierające określony zbiór danych."

Iwona Nowak - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Mysłowicach

Poznaj pełny tekst referencji
Poznaj pełny tekst referencji

Standaryzacja zatrudnienia w oświacie

Sigma świetnie sprawdza się również, jako narzędzie wspierające wdrożenie nowatorskiego sposobu zarządzania jednostkami oświatowymi, jaką jest metoda Bonu organizacyjnego. Bon organizacyjny to jeden z elementów wspomagających racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy.

Poznaj inne możliwości zwiększenia efektywności funkcjonowania oświaty
Poznaj inne możliwości zwiększenia efektywności funkcjonowania oświaty

Sigma - planowanie i realizacja budżetu

Administrowanie oświatą w jednostce samorządu terytorialnego rozpoczyna się od zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych, które decydują o wysokości budżetu oświaty, w tym budżetu szkół. Na ich podstawie przygotowuje się projekty planów finansowych szkół, a następnie - po ich zatwierdzeniu w plany - kontroluje się ich wykonanie. Cały ten proces obsługuje w pełni Sigma.

Sigma to nowoczesne, internetowe narzędzie, które pozwala:

 • inspektorom sprawdzić złożone arkusze, zatwierdzić je lub zwrócić do poprawy;
 • obsłużyć aneksy, pokazując precyzyjnie różnice pomiędzy kolejnymi arkuszami;
 • na podstawie zatwierdzonych arkuszy precyzyjnie wyznaczyć wynagrodzeniową cześć planu finansowego;
 • przygotować i zatwierdzić kompletne plany finansowe, także w układzie zadaniowym;
 • obsłużyć proces zmian w planach finansowych;
 • przygotować sprawozdania Rb i dokumenty bilansowe
 • na bieżąco kontrolować wykonanie planów finansowych i rejestrować przepływy środków pieniężnych miedzy JST a podległymi placówkami.

Sigma - prosty sposób na kontrolę finansowania oświaty

 • Automatyczna kontrola poprawności arkuszy organizacyjnych, sprawozdań Rb i dokumentów okołobilansowych.
 • Gromadzenie w jednym miejscu wniosków o zmianę planu budżetowego jednostek oświatowych, co w ciągu całego roku zapewnia możliwość śledzenia historii zmian w planie w dowolnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (rozdziałów, paragrafów czy pozycji).
 • Szybkie wydruki dokumentów, np. dokumentu zatwierdzającego arkusz organizacyjny , planów finansowych szkół, sprawozdań Rb.
 • Intuicyjne przygotowanie zbiorczych analiz danych organizacyjnych i finansowych jednostek oświatowych.
 • Prosty eksport danych finansowych do systemu BeSTi@.
 

Sigma - raporty i analizy

Raporty zbiorcze - wsparcie w podejmowaniu decyzji

Raporty, które udostępnia Sigma wspierają podejmowanie decyzji i zarządzanie na szczeblu JST. Zgromadzone dane można analizować wykorzystując szereg udostępnianych przez program gotowych raportów lub tworząc własne przy wykorzystaniu programu Microsoft Excel.

Sigma oferuje między innymi możliwość:

 • Zbiorczej analizy danych z arkuszy organizacyjnych, w tym zaobserwowanie dynamiki zmian w czasie.
 • Zbiorczej analizy danych pochodzących z SIO oraz ich porównanie z danymi arkuszowymi.
 • Zbiorczej analizy projektów i planów finansowych jednostek oświatowych.
 • Zbiorczej analizy projektów i planów finansowych jednostek oświatowych, w tym historię zmian w planie.
 

Biuletyn dla pracowników JST

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem biuletynu dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Pobierz biuletyn
Pobierz biuletyn
Dowiedz się więcej

Zobacz szkolenia dla pracowników JST

Dowiedz się więcej
 

Wymagania techniczne

Minimalne wymagania sprzętowe
komputer PC z procesorem 1 GHz
1 GB pamięci operacyjnej RAM
200 MB wolnego miejsca na dysku twardym komputera
łącze internetowe: pobieranie 1.0 Mb/s, wysyłanie 0.5 Mb/s
Minimalne wymagania programowe
system operacyjny Windows Vista
przeglądarka Internet Explorer 9, Google Chrome 33, Mozilla Firefox 28
Developer Express Components 11.1 (instalowane przy pierwszym logowaniu do systemu).
Zalecane wymagania sprzętowe
komputer PC z procesorem Inter Core 2 Duo 2 GHz
2 GB pamięci operacyjnej
1000 MB wolnego miejsca na dysku twardym komputera
monitor o rozdzielczości 1440x900 (16:10), 1680x1050 (16:9)
łącze internetowe: pobieranie 2.0 Mb/s, wysyłanie 1.0 Mb/s
Zalecane wymagania programowe
system operacyjny: Windows 7 (64 bit), Windows 8 (64 bit)
przeglądarka Internet Explorer 10, Google Chrome 33, Mozilla Firefox 28
Developer Express Components 11.1 (instalowane przy pierwszym logowaniu do systemu);
oprogramowanie dodatkowe: MS Excel 2010 wersja 32 bit
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych systemach i usługach, zachęcamy do kontaktu z nami.

Po wypełnieniu poniższego formularza pracownik Centrum Obsługi Klienta VULCAN skontaktuje się z Państwem, aby odpowiedzieć na Państwa pytania.

Skontaktuj się z nami >
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY