lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
iZnajdź na stronie >
iZnajdź na stronie >
 

Środki trwałe VULCAN

Ewidencja majątku jednostki

Środki trwałe VULCAN to moduł dodatkowy systemu
Finanse VULCAN

Program pozwala na prowadzenie kartotek środków trwałych, tworzenie planów amortyzacyjnych, naliczanie odpisów oraz automatyczne sporządzanie dokumentów księgowych.

Ułatwienie pracy księgowości

Moduł Środki trwałe VULCAN jest bezpośrednio powiązany z aplikacją Finanse VULCAN. Umożliwia to automatyczne księgowanie operacji na kontach księgowych przypisanych do konkretnych środków trwałych, bez konieczności osobnego wprowadzania tych samych danych do obu aplikacji.
Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas oraz umożliwia przeglądanie dokumentów księgowych bezpośrednio z modułu Środki trwałe VULCAN.

Szybkie wypełnianie kartotek środków trwałych

Moduł Środki trwałe VULCAN pozwala na skopiowanie danych z faktury zakupu bezpośrednio do kartoteki środka trwałego i automatycznie wypełnia część danych.

Automatyczne naliczanie amortyzacji

Odpisy amortyzacyjne naliczane są automatycznie, zgodnie z przyjętą metodą:

  • liniowo,
  • degresywnie,
  • jednorazowo.

Środki trwałe VULCAN pozwalają też na wycofanie operacji naliczenia amortyzacji.
W aplikacji możliwe jest również wygenerowanie planu amortyzacji dla każdego ze środków trwałych – na cały okres użytkowania.

Moduł umożliwia tworzenie zestawień i drukowanie dokumentów dla wszystkich obsługiwanych jednostek w ramach jednej opłaty licencyjnej.

Prowadzenie kartotek środków trwałych

Moduł Środki trwałe VULCAN pozwala na prowadzenie kartotek środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W kartotekach możliwe jest wystawianie niezbędnych dokumentów związanych z operacjami przeprowadzanymi na majątku, takimi jak: przyjęcie, modernizacja, zmiana stawki amortyzacyjnej, naliczenie amortyzacji, odłączenie składowej, likwidacja środka trwałego. 

Wymagania techniczne

Minimalne wymagania sprzętowe
procesor: Intel Core i3
pamięć operacyjna RAM: 2 GB
rozdzielczość monitora: HD
łącze internetowe: 2.0 Mb/s
Minimalne wymagania programowe
system operacyjny: Windows 10
przeglądarka: najnowsza wersja: Google Chrome, FireFox, Edge, Opera
Zalecane wymagania sprzętowe
procesor: Intel Core i5
pamięć operacyjna RAM:4GB
rozdzielczość monitora: Full HD
łącze internetowe: 2.0 Mb/s
Zalecane wymagania programowe
system operacyjny: Windows 10/64 bit
przeglądarka: Google Chrome, najnowsza wersja
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY