lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Audyt jakości pracy szkół

Audyt jakości pracy szkół dostarcza informacje o poziomie efektywności pracy szkół (na przykład w kontekście egzaminów zewnętrznych).

Audyt bada również potrzeby doskonalenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Mocne i słabe strony pracy szkół

Jakie korzyści przynosi przeprowadzenie audytu?

  • Umożliwia zniwelowanie różnic w jakości nauczania pomiędzy placówkami.
  • Wskazuje szanse oraz zagrożenia, a także kierunki rozwoju dla długookresowej poprawy jakości nauczania.
  • Wskazuje mocne i słabe strony pracy poszczególnych szkół.
  • Pozwala szkole na poznanie nie tylko wyników przeprowadzonych analiz, a także płynących z nich wniosków.

Przebieg realizacji usługi

  • Analiza stanu i realizacji planów rozwojowych placówek.
  • Przegląd bazy lokalowej i wyposażenia szkół pod kątem możliwości wykorzystania ich potencjału do praktycznej realizacji zaleceń zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
  • Porównanie formalnych reguł planowania pracy i ich stosowania w praktyce w aspekcie realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem założeń i zaleceń zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
  • Analiza struktury zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli w kontekście realizacji zadań statutowych szkoły i obowiązków nauczycieli.
  • Propozycje zmian w realizacji podstawy programowej mających na celu poprawę efektywności pracy szkół.

Dodatkowe wsparcie

W ramach realizacji usługi opcjonalnie można uzyskać wsparcie w trakcie modyfikacji lub korekty planu rozwojowego. W ramach odrębnych uzgodnień możliwe jest także doradztwo podczas wdrażania planu rozwojowego i monitorowania efektów wdrożenia.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych systemach i usługach, zachęcamy do kontaktu z nami.

Po wypełnieniu poniższego formularza pracownik Centrum Obsługi Klienta VULCAN skontaktuje się z Państwem, aby odpowiedzieć na Państwa pytania.

Skontaktuj się z nami >
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY