lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Audyt organizacyjny szkół

Audyt organizacyjny szkół jest analizą porównawczą organizacji jednostek oświatowych z uwzględnieniem ich typów i rodzajów (np. szkoły z oddziałami integracyjnymi, sportowymi) oraz etapów edukacyjnych.

Audyt organizacyjny szkół jest częścią standaryzacji zatrudnienia w oświacie, analizy sieci szkół oraz strategii oświatowej.

Szczegółowe dane podstawą trafnych decyzji

Korzyści, jakich dostarcza przeprowadzenie Audytu organizacyjnego szkół, to między innymi:

  • Szczegółowe porównanie organizacji pracy szkół z uwzględnieniem ich specyfiki.
  • Wskazanie i ustalenie przyczyn różnic w sposobach organizacji.
  • Ocena skali nierówności podziału środków pomiędzy szkołami.

Przebieg realizacji usługi

  • Zebranie i weryfikacja arkuszy organizacyjnych szkół oraz innych danych potrzebnych do wykonania usługi.
  • Wykonanie analizy porównawczej jednostek oświatowych.
  • Opracowanie wniosków z przeprowadzonej analizy.
  • Przeprowadzenie prezentacji przedstawiającej wnioski z audytu.
Usługę można wzbogacić o wskazanie wskaźników organizacji optymalnych dla analizowanych szkół.
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych systemach i usługach, zachęcamy do kontaktu z nami.

Po wypełnieniu poniższego formularza pracownik Centrum Obsługi Klienta VULCAN skontaktuje się z Państwem, aby odpowiedzieć na Państwa pytania.

Skontaktuj się z nami >
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY