lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Dziennik przedszkolny VULCAN

Nowe funkcje w Dzienniku przedszkolnym VULCAN

Na 30. września br. zaplanowaliśmy aktualizację
systemu UONET+, która wprowadzi nowe funkcje
w dzienniku przedszkolnym:

- możliwość tworzenia planów pracy oraz dziennego
zapisu pracy w oddziałach przedszkolnych

- rejestry obserwacji i kontroli dziennika przedszkolnego

- rejestrowanie zmian danych dzieci zapisanych
do oddziału przedszkolnego

- przygotowywanie ocen dla wychowania przedszkolnego
– diagnostyczna, opisowa, gotowości szkolnej
– gotowe schematy ocen

- w module zastępstw pojawią się nauczyciele
prowadzący zajęcia w oddziałach przedszkolnych

- korespondencja seryjna związana z oddziałami
przedszkolnymi w Sekretariacie

- możliwość dopisania dzieci z oddziałów przedszkolnych
do dziennika zajęć innych i dziennika świetlicy

Dziennik przedszkolny VULCAN dla posiadaczy UONET+ dostępny w ramach abonamentu

Placówki posiadające abonament na system UONET+ mogą korzystać z pełnej funkcjonalności dziennika przedszkolnego bez żadnych dodatkowych opłat.

 • Dziennik przedszkolny pozwoli na:
  • tworzenie planów pracy oraz dziennego zapisu pracy w oddziałach przedszkolnych,
  • prowadzenie rejestru obserwacji i kontroli dziennika przedszkolnego,
  • rejestrowanie zmian danych dzieci zapisanych do oddziału przedszkolnego.
 • Pomożemy też nauczycielom w przygotowaniu ocen dla wychowania przedszkolnego – dzięki gotowym schematom oceniania będzie bardzo łatwo przygotować ocenę diagnostyczną, opisową czy gotowości szkolnej.
 • Dyrektor otrzyma możliwość zarządzania zastępstwami nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych.
 • Dla sekretariatu przygotowaliśmy korespondencję seryjną związaną tylko z oddziałami przedszkolnymi.
 • Zapewniamy też możliwość dopisania dzieci z oddziałów przedszkolnych do dziennika zajęć innych i dziennika świetlicy.

Mamy nadzieję, że wszystkie te nowości pozwolą usprawnić prace związane z ewidencją i prowadzeniem zajęć w grupach przedszkolnych.

Ale to nie wszystkie nowości, które przygotowaliśmy – już w październiku pojawi się Witryna rodzica, a wraz z nią możliwość wysyłania wiadomości do rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Materiały szkoleniowe dla Sekretarzy
i Administratorów

Dla ułatwienia rozpoczęcia pracy publikujemy materiał z naszego spotkania online przeznaczonego dla Sekretarzy i Administratorów systemu UONET+.

Zachęcamy do zapoznania się z nim.

Materiały szkoleniowe dla Nauczycieli
i Wychowawców

Zachęcamy do zapoznania się z zapisem spotkania online dla Nauczycieli i Wychowawców.

Mamy nadzieję, że materiał będzie pomocny w rozpoczęciu pracy z dziennikiem przedszkolnym.

W rytmie przedszkolnego życia

Dziennik przedszkolny VULCAN został w całości dostosowany do dokumentacji przedszkolnej, opartej na planach pracy. Nie zabrakło w nim również ważnych funkcji umożliwiających indywidualną ocenę dziecka. W dzienniku możecie dodawać oceny opisowe przedszkolaków i korzystać z funkcji przygotowywania informacji o gotowości szkolnej.

Elastycznie i dokładnie

Jedną z najciekawszych funkcji przedszkolnego dziennika jest możliwość elastycznego rejestrowania frekwencji, bez sztywnych 45 – minutowych ram. Wiadomo, w przedszkolach dzieci nie kończą zajęć o jednej porze, ale są odbierane przez rodziców i opiekunów o różnych godzinach. Nowy sposób rejestrowania frekwencji umożliwia wprowadzenie godziny, o której faktycznie dziecko opuściło placówkę, np. 14.15 lub 15.30.

Na straży standardów

Czy w ciągu dnia zajęcia zostały zarejestrowane zgodnie ze standardami zapisów dzienników przedszkolnych? Na to pytanie odpowie dzienny zapis pracy – umożliwiający szybki dostęp to najważniejszych informacji o tym, co działo się w danym oddziale. Dzięki powiązaniu z planami pracy odnotowywanie czynności będzie proste jak nigdy wcześniej.

Dla placówek i oddziałów

Nowy dziennik przedszkolny doskonale sprawdzi się w samodzielnych placówkach wychowania przedszkolnego, w zespołach szkolno-przedszkolnych i w szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. W każdej z nich ułatwi pracę kadry, umożliwi wygodny przepływ informacji i uprości wiele aspektów działalności.

Wszystko pod kontrolą

Dziennik przedszkolny VULCAN pozwala na zapisywanie dzieci na zajęcia dodatkowe (dziennik zajęć innych) lub do świetlicy (dziennik świetlicy), co znacznie uprości przepływ informacji i organizację czasu przedszkolaków. Łatwiej będzie też pracownikom odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie danych. Dzięki Dziennikowi przedszkolnemu VULCAN wszystko będzie odbywać się płynnie i w spójnym dla całej placówki standardzie.

Bliżej rodziców

Udany dialog z rodzicem to podstawa dobrej pracy z dzieckiem. A pewne informacje trudno czasem przekazać w „telegraficznym skrócie”, gdy rodzic odbiera dziecko, a wychowawca musi jednocześnie „mieć oko” na całą grupę. Nowy dziennik przedszkolny umożliwi Wam swobodny kontakt z rodzicami w dogodnej dla obu stron porze i formie. W tym celu, już w pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego udostępnimy w dzienniku przedszkolnym witrynę rodzica.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY