lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

E-dziennik UONET+ w Lublinie

UONET+ dla pracowników oświaty

Z dziennika elektronicznego UONET+ będą w przyszłości korzystały wszystkie lubelskie szkoły i przedszkola! Zobacz, dlaczego warto jak najszybciej wdrożyć e-dziennik UONET+.

Dziennik elektroniczny UONET+ to:

UONET+ to więcej niż dziennik

  • Prowadź dziennik lekcyjny, świetlicy, pedagoga, przedszkolny, nauczania indywidualnego oraz dziennik zajęć innych
  • Drukuj świadectwa i arkusze ocen
  • Zarządzaj sekretariatem (legitymacje, wydruki, zestawienia, księga uczniów i wiele innych)
  • Udostępniaj rodzicom, uczniom i nauczycielom w pełni bezpłatną aplikację mobilną
  • Rejestruj wycieczki szkolne

Masz pytania dotyczące e-dziennika UONET+?

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące UONET+ w projekcie Lublin.

Czy projekt wpłynie na zmianę sposobu logowania użytkowników do e-dziennika?

Tak. Logowanie będzie ujednolicone i wspólne dla całego miasta. Dzięki temu użytkownicy, korzystając z jednego konta, będą mogli zalogować się do wszystkich systemów, do których mają uprawnienia. Do logowania posłuży adres e-mail, co ułatwi zapamiętanie loginu, przyśpieszy proces odzyskiwania hasła oraz usprawni komunikację z użytkownikami.

Czy w związku ze zmianą e-dziennika będę musiał zmienić statut szkoły lub inne wewnątrzszkolne dokumenty?

Nie. System UONET+ jest bardzo elastyczny w codziennej pracy. Każda placówka będzie mogła go skonfigurować wg swoich wewnętrznych ustaleń. Na przykład każdy nauczyciel będzie mógł zdefiniować wagi ocen i wygodnie wystawiać oceny zgodnie ze statutem szkoły. Istnieje również możliwość zastosowania punktowej oceny z zachowania, w tym punktowej kategoryzacji uwag i pochwał.

Dlaczego muszę przechodzić zmianę, skoro jestem zadowolony z obecnego rozwiązania?

Projekt zakłada, że wszystkie szkoły i przedszkola w Lublinie będą stosować jednolite oprogramowanie. W ramach projektu placówki będą korzystać z e-dziennika UONET+ bezpłatnie, co pozwoli im zaoszczędzić środki na inne cele edukacyjne. Osoby pracujące w różnych placówkach zyskają intuicyjny i identyczny w całym mieście dziennik elektroniczny, dzięki czemu będą mogły wymieniać się doświadczeniami.

Co może zaoferować mi dziennik elektroniczny UONET+?

Dziennik elektroniczny UONET+ jest rozwiązaniem powszechnym na rynku edukacyjnym. Został stworzony przez firmę VULCAN, która działa na rynku oświatowym od ponad 30 lat. Każda placówka otrzyma pełny pakiet rozwiązań, w którego skład wchodzą m.in. e-dziennik, sekretariat, zastępstwa, wydruk świadectw, moduł komunikacyjny, bezpłatna aplikacja mobilna oraz wiele innych funkcji przydatnych w codziennej pracy szkoły.

Sprawdź już dziś, jak wiele możliwości daje Ci UONET+ >

Czy będą organizowane szkolenia dla nauczycieli, którzy dopiero rozpoczynają pracę z dziennikiem elektronicznym UONET+?

Tak. W ramach projektu zostanie zorganizowane szkolenie dla tych nauczycieli, którzy rozpoczną pracę z dziennikiem elektronicznym UONET+ we wrześniu 2019 r. Firma VULCAN zapewnia również bogatą bazę porad i samouczków oraz bezpłatną infolinię udzielającą porad dotyczących obsługi UONET+.

Szkoły mogą zamówić także dodatkowe szkolenia, wybierając je z szerokiej oferty firmy VULCAN. Przejdź do listy szkoleń >

Czy wsparcie w obsłudze UONET+ będzie również dostępne po okresie wdrożenia?

Tak, użytkownicy UONET+ cały czas będą mogli korzystać z bezpłatnej infolinii VULCAN, która jest dostępna w dni robocze w godzinach 8.00–16.00. Nasi konsultanci mają wieloletnie doświadczenie we wspieraniu obsługi aplikacji.

Zawsze istnieje także możliwość skorzystania ze wsparcia trenera, który w ramach usługi dodatkowej przyjedzie do Twojej szkoły.

Czy będę musiał od nowa wprowadzać wszystkie dane do nowego systemu?

Nie. E-dziennik UONET+ jest częścią zintegrowanego systemu w Lublinie, więc większość danych powinna znajdować się już w systemie. Przejrzyj dotychczasowy dziennik i zastanów się, czy jeszcze jakieś dane chcesz przenieść do UONET+. Jeśli tak – warto je zarchiwizować. UONET+ pozwala na import danych za pomocą pliku SOU.

Dowiedz się więcej o pliku SOU >

Kto będzie odpowiedzialny za ustalenie składu grup w e-dzienniku UONET+?

Podobnie jak w wielu innych miejscach systemu, wykorzystana została najczęściej stosowana przez szkoły praktyka – to wychowawca jest odpowiedzialny za porządkowanie danych dotyczących swojego oddziału, w tym za ustalenie składu grup.

Czy w UONET+ można opisywać grupy międzyoddziałowe?

Tak. System pozwala na stworzenie wielu grup składających się z uczniów z różnych oddziałów i na różnych poziomach edukacji. Rozwiązanie to gwarantuje poprawność prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Czy za pomocą UONET+ będę mógł przeprowadzać ankiety wewnątrzszkolne?

Nie. Projekt nie zakłada wprowadzenia takiej funkcji do e-dziennika. W UONET+ jest jednak dostępny moduł "Wiadomości", który można wykorzystać do przesyłania linków z zewnętrznymi ankietami.

Czy będę mógł korzystać z gotowej biblioteki rozkładów materiału?

Tak. UONET+ zapewnia bogatą bibliotekę gotowych do użycia rozkładów materiału. Rozkłady dostarczane są przez wielu wydawców edukacyjnych. Zawsze istnieje też możliwość wprowadzenia własnego rozkładu materiału bądź modyfikacji już dostępnych.

Czy w systemie UONET+ istnieje możliwość planowania zastępstw za nauczycieli świetlicy?

Tak. UONET+ zapewnia bogatą bibliotekę gotowych do użycia rozkładów materiału. Rozkłady dostarczane są przez wielu wydawców edukacyjnych. Zawsze istnieje też możliwość wprowadzenia własnego rozkładu materiału bądź modyfikacji już dostępnych. Nie. Projekt nie zakłada wprowadzenia takiej funkcji do e-dziennika. UONET+ jest jednak ciągle rozwijany.

Zobacz, jak wiele się w nim zmieniło w ostatnich latach:

2017
Luty – dziennik świetlicy
Czerwiec – obsługa szkół artystycznych w zakresie wydruku dyplomów
Lipiec – dodanie formatu XLS do generowanych zestawień
Październik – losowanie szczęśliwego numeru; rozliczanie godzin pracy nauczycieli (godziny dodatkowe i ponadwymiarowe)
Grudzień – możliwość przełączania się nauczycieli między różnymi szkołami, w których pracują (bez konieczności ponownego logowania); widok braków w dziennikach; możliwość wystawienia uwagi każdemu uczniowi przez każdego nauczyciela w szkole; schematy ocen opisowych dla klas 1–3; nowe raporty – klasyfikacja i lista lokat

2018
Maj – funkcja wycieczek szkolnych; planowanie zwolnień czasowych uczniów; rejestry zmian; oznaczanie członków rady rodziców i samorządów szkolnych
Czerwiec – e-usprawiedliwienia
Sierpień – dziennik przedszkolny; powiadomienia w każdym widoku aplikacji
Wrzesień – korespondencja seryjna w sekretariacie dostosowana do oddziałów przedszkolnych; poszerzenie ustawień i możliwości blokad nakładanych na dzienniki; e-formularze
Listopad – nowa witryna ucznia i rodzica

2019
Luty – dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Maj – rozbudowane zestawienie dotyczące ocen dla każdego nauczyciela; rejestr wyjść grupowych

Czy w UONET+ można dodawać komentarze przy ocenach?

Tak. E-dziennik UONET+ jest bardzo elastyczny. Pozwala dodawać różnego typu oceny (np. punktowe, procentowe) wraz z komentarzami dla całej kolumny ocen lub dla pojedynczych ocen.

Czy w e-dzienniku UONET+ będzie dostępna tablica ogłoszeń?

Nie. W UONET+ można się komunikować poprzez wiadomości wewnętrzne. Natychmiast po otrzymaniu wiadomości użytkownik widzi ją na swoim koncie. Zaletą tego rozwiązania jest to, że nadawca może sprawdzić, czy wiadomość została odczytana przez konkretnych użytkowników.

Czy w UONET+ funkcjonuje widok terminarza?

Tak. Każdy użytkownik na stronie startowej widzi informacje związane z konkretnymi datami, np. plan lekcji, dni wolne, zapowiedziane sprawdziany, zadane prace domowe, terminy spotkań z rodzicami.

Czy jeśli zostanę wychowawcą klasy, będę musiał wprowadzać wszystkie dane uczniów do dziennika?

Nie. E-dziennik UONET+ jest częścią zintegrowanego systemu w Lublinie. Dzięki temu dane uczniów raz wprowadzone w jednym systemie będą mogły być wykorzystywane wielokrotnie. W przypadku szkół i przedszkoli dane uczniów będą pochodzić z systemu elektronicznej rekrutacji bądź zostaną uzupełnione w sekretariacie. Rolą wychowawcy jest sprawdzenie poprawności tych danych.

Czy e-dziennik UONET+ pozwala na tworzenie raportów?

Tak. W systemie dostępnych jest wiele gotowych zestawień i raportów. Przy ich tworzeniu można ustalać zakresy informacji, a otrzymane w ten sposób arkusze z danymi modyfikować wg własnych potrzeb.

Czy będę mógł wydrukować świadectwa zawierające dane z poprzednich lat, np. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej?

Tak, jednak oceny wystawione w poprzednich latach będziesz musiał wprowadzić do UONET+ samodzielnie. Proces wprowadzania ocen z poprzednich lat jest bardzo intuicyjny i prosty.

Więcej na ten temat znajdziesz w poradzie >

Czy mogę zgłaszać pomysły dotyczące rozwoju systemu UONET+?

Tak, system UONET+ jest rozwijany właśnie dzięki zgłoszeniom od użytkowników. Każda propozycja jest przez VULCAN analizowana i często stanowi inspirację do tworzenia nowych funkcji.

Zobacz, jak wiele się w nim zmieniło w ostatnich latach:

2017
Luty – dziennik świetlicy
Czerwiec – obsługa szkół artystycznych w zakresie wydruku dyplomów
Lipiec – dodanie formatu XLS do generowanych zestawień
Październik – losowanie szczęśliwego numeru; rozliczanie godzin pracy nauczycieli (godziny dodatkowe i ponadwymiarowe)
Grudzień – możliwość przełączania się nauczycieli między różnymi szkołami, w których pracują (bez konieczności ponownego logowania); widok braków w dziennikach; możliwość wystawienia uwagi każdemu uczniowi przez każdego nauczyciela w szkole; schematy ocen opisowych dla klas 1–3; nowe raporty – klasyfikacja i lista lokat

2018
Maj – funkcja wycieczek szkolnych; planowanie zwolnień czasowych uczniów; rejestry zmian; oznaczanie członków rady rodziców i samorządów szkolnych
Czerwiec – e-usprawiedliwienia
Sierpień – dziennik przedszkolny; powiadomienia w każdym widoku aplikacji
Wrzesień – korespondencja seryjna w sekretariacie dostosowana do oddziałów przedszkolnych; poszerzenie ustawień i możliwości blokad nakładanych na dzienniki; e-formularze
Listopad – nowa witryna ucznia i rodzica

2019
Luty – dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Maj – rozbudowane zestawienie dotyczące ocen dla każdego nauczyciela; rejestr wyjść grupowychProjekt realizuje konsorcjum firm VULCAN sp. z o.o. i COIG S.A. Projekt zakończy w czwartym kwartale 2020 r.
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY