lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Integracja UONET+ z Office 365 - informacje dla dyrektora

Integracja za pomocą mechanizmu API - zasady korzystania z usługi

1. Niniejszy dokument opisuje ogólne zasady integracji pomiędzy systemem VULCAN UONET+, a usługą Microsoft Office 365 w zakresie automatycznego zakładania kont uczniów oraz pracowników, a także zakładania grup użytkowników w usłudze Office 365.

2. Integracja przebiega bezplikowo za pomocą mechanizmów bezpośredniej wymiany danych pomiędzy systemami (API).

3. W ramach niniejszej usługi użytkownik otrzymuje możliwość wyrażenia zgody na pobieranie niezbędnych danych przez system Microsoft Office 365. Zgoda, o której mowa jest wyrażana przez dyrektora jednostki, a jej odzwierciedleniem w aplikacji UONET+ jest przełączenie parametru „Synchronizacja z Office 365” na „Tak”.

4. W systemie UONET+ udostępniane są użytkownikowi dane niezbędne do uruchomienia synchronizacji z Office 365 (niezbędne do wykonania działań po stronie systemu Office 365).

Są to następujące dane:

• Web Access Url:
• Client Id:
• Client Secret:
• Token endpoint Url:

5. Usługa Microsoft Office 365 jest świadczona zgodnie z regulaminem dostępnym tutaj . Korzystanie z tej usługi oznacza akceptację tych zasad.

6. Po wykonaniu synchronizacji system Office 365 może otrzymać z systemu UONET+ następujące dane:

Dotyczące pracowników:

• Imię i nazwisko użytkownika
• Login użytkownika będący częścią docelowego adresu mailowego w Office 365
• Przypisanie uczniów oraz nauczycieli do grup przedmiotowych w szkole

Dotyczące uczniów:

• Imię i nazwisko użytkownika
• Login użytkownika będący częścią docelowego adresu mailowego w Office 365
• Przypisanie uczniów oraz nauczycieli do grup przedmiotowych w szkole
• Numer telefonu (jeśli jest podany)
• Adres e-mail (jeśli jest podany)

7. Microsoft Office 365 regularnie synchronizuje dane w celu założenia kont dla nowych uczniów i pracowników oraz zmian przypisania do grup zakładanych w Office 365 na podstawie zmian dokonanych w systemie UONET+.

8. System UONET+ nie pobiera żadnych danych z Microsoft Office 365

9. VULCAN, jako dostawca systemu UONET+, zapewnia techniczną możliwość integracji.
Jednocześnie VULCAN w żaden sposób nie ingeruje w sposób wykorzystania usługi, VULCAN nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania usługi przez jej użytkowników.


 

Warto wiedzieć


Jak przeprowadzić integrację dziennika elektronicznego UONET+ z Office 365?

Czym jest usługa Office 365 dla Edukacji? >

Informacje, jak pozyskać darmową usługę Office 365 dla placówki edukacyjnej >

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY