lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Kierownik ds. księgowości – zastępstwo

Jesteśmy liderem na rynku rozwiązań dla oświaty. Kreujemy standardy zarządzania polską oświatą. Nasze idee - arkusz organizacyjny, elektroniczny nabór, elektroniczne wypełnianie świadectw, plan lekcji - to dzisiaj rozwiązania powszechnie stosowane w szkołach. Oferujemy pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, a także atrakcyjne warunki zatrudnienia.

  Do Twoich obowiązków będzie należało:  

 • Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów finansowo-księgowych;
 • Prowadzenie ksiąg handlowych i ujmowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych oraz procedurami wewnętrznymi;
 • Odpowiedzialność za terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami sporządzanie sprawozdań i raportów finansowych oraz deklaracji podatkowych;
 • Bieżący nadzór oraz wykonanie księgowań dla sprawozdawczości bilansowej i podatkowej;
 • Wykonywanie czynności związanych z procesem zamykania miesiąca;
 • Przygotowywanie raportów wewnętrznych i współpraca z działem finansów w ramach Grupy Kapitałowej;
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa w trakcie audytów finansowych i kontroli wewnętrznych;
 • Planowanie i nadzorowanie pracy zespołu księgowości;
 • Raportowanie bezpośrednio do Dyrektora Finansowego.

  Oczekujemy od Ciebie:  

 • Wykształcenia wyższego, preferowane kierunkowe;
 • Szerokiej wiedzy oraz doświadczenia z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej oraz umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce;
 • Bardzo dobrej znajomości przepisów podatkowych;
 • Doświadczenia w organizacji pracy zespołu w dziale finansowym;
 • Zaawansowanej znajomości pakietu MS Office;
 • Zaangażowania, staranności i sumienności w działaniu;
 • Odpowiedzialności za powierzone zadania oraz samodzielności w ich realizacji;
 • Myślenia biznesowego i zorientowania na pracę zespołową;
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowywanie raportów i sprawozdań.

  Mile widziane:  

 • Znajomość systemu TETA;
 • Znajomość standardów MSSF i MSR.

  Oferujemy:  

 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się organizacji, będącej liderem rozwiązań informatycznych dla oświaty;
 • Samodzielne stanowisko oraz możliwość podejmowania własnych inicjatyw;
 • Dostęp do specjalistycznej bazy wiedzy i nowoczesnych technologii informatycznych;
 • Udział w szkoleniach;
 • Przyjazną atmosferę pracy wspierającą efektywną współpracę i dobrą komunikację;
 • Umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa.
Dołącz do naszego zespołu! Aplikacja online >
Dołącz do naszego zespołu! Aplikacja online >
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY