lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Jakie potrzeby informacyjne mają pracownicy szkół?

Z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)1 na grupie ponad 500 dyrektorów szkół wynika jednoznacznie, że najbardziej potrzebują oni informacji związanych z zarządzaniem szkołą.

To dość szerokie pojęcie obejmuje takie kwestie, jak:

  • prawo oświatowe,
  • prawo pracy,
  • sprawy kadrowe związane m.in. z zapisami Karty nauczyciela,
  • kwestie finansowe,
  • kwestie związane z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury i bezpieczeństwa w szkole,
  • procedury kontrolne i nadzór pedagogiczny.

Informacje, które są codziennie potrzebne

Najważniejszy temat ostatnich miesięcy

Skoro aż 25% ankietowanych dyrektorów potrzebuje w codziennej pracy ważnych dla siebie informacji, nic dziwnego, że szukają również możliwości podniesienia swoich kompetencji w najbardziej potrzebnych dziedzinach.

Prowadząc szkolenia z różnych dziedzin, zauważyliśmy w EDUCentrum, że od początku 2015 roku szczególnie wzrosła liczba szkoleń z jednego tematu. Jakiego?

Jest nim ochrona danych osobowych. Szkolenia z tego zakresu to aż 70% wszystkich szkoleń prowadzonych przez nas dla dyrektorów szkół i rad pedagogicznych.

Pracownicy szkół mają wiele pytań

Skąd takie zainteresowanie tematem ochrony danych? Czy tylko dyrektorzy szkół potrzebują uzyskać informacje na ten temat, czy również nauczyciele?
Te pytania zadaliśmy ekspertowi ochrony danych osobowych w oświacie – Radosławowi Wiktorskiemu2.

„Na taki stan rzeczy składa się kilka czynników. Po pierwsze od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, związane głównie z funkcją ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji). Regulacje te z jednej strony tworzą nowe możliwości, z drugiej strony – rodzą szereg pytań. Dla zobrazowania skali warto podkreślić, że od początku roku – wedle danych GIODO – ABI został powołany już w kilku tysiącach szkół.

Po drugie zwiększa się również popularność dzienników elektronicznych, a w związku z tym konieczne jest przygotowanie nauczycieli do nowego sposobu pracy i wyzwań z tym związanych.

Po trzecie zaś rośnie świadomość problematyki ochrony prywatności wśród rodziców, którzy coraz częściej w pełni świadomie i konsekwentnie oczekują od szkoły czy przedszkola określonego sposobu postępowania.

To wszystko sprawia, że kompetencje w obszarze ochrony danych osobowych są ważne nie tyko dla dyrektora, ale i innych pracowników szkoły, nie tylko z formalnego punktu widzenia, ale także w codziennej pracy. Udział w szkoleniach i warsztatach (od ogólnych, przez profilowane dla danego typu stanowiska – np. ABI, po warsztaty problemowe – np. ochrona wizerunku) sukcesywnie buduje te kompetencje i pozwala odpowiadać na zmiany i oczekiwania otoczenia – rodziców, uczniów, pracowników jednostek oświatowych czy organów prowadzących.”

Ściśle ukierunkowany rozwój kompetencji?

Wynikałoby z tego, że pracownicy oświaty podnoszą swoje kompetencje jedynie z zakresu finansów czy prawa (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych).

Nie jest to jednak prawdą. Powołując się raz jeszcze na raport IBE można zauważyć, że wśród obszarów, które szczególnie interesują dyrektorów szkół, są również te związane z pracą z uczniem.

Również w EDUCentrum dostrzegamy systematyczny wzrost liczby szkoleń z zakresu chociażby coachingu, komunikacji czy pracy z uczniem. Jak mówi Anna Jarosławska3 menadżer ds. rozwoju kompetencji:

„Najważniejsze jest, aby umiejętnie dobrać szkolenie do realnych wyzwań, jakie stoją przed naszymi Klientami. W EDUCentrum mamy szeroki wachlarz szkoleń właśnie po to, by zaspokoić wszystkie potrzeby dyrektorów i pracowników szkół i przedszkoli.”

1 Źródło: http://www.ibe.edu.pl/pl/publikacje/analizy-ibe - Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Badanie, o którym mowa w artykule zostało opisane w raporcie prowadzono w dwóch etapach, z wykorzystaniem zarówno jakościowych, jak i ilościowych technik badawczych. W obu etapach udział wzięło ponad 500 dyrektorów szkół w całej Polsce. Raport z badań („Diagnoza zapotrzebowania dyrektorów szkół na wyniki badań i inne informacje przydatne w kierowaniu szkołą”) opublikowany został w kwietniu 2012 roku.
2 Radosław Wiktorski – ekspert zarządzania oświatą, specjalizujący się w tematach ochrony danych osobowych w oświacie oraz rekrutacji do szkół i przedszkoli. Autor publikacji, analiz oraz wielu wystąpień konferencyjnych.
3 Anna Jarosławska - menadżer ds. rozwoju kompetencji EDUCentrum. Praktyk z ponad 8 letnim doświadczeniem w zakresie budowania strategii doskonalenia kompetencji i zarządzania projektami. Certyfikowany trener i coach. Z wykształcenia specjalista ds. kreowania wizerunku i e-PR. W swojej pracy stawia na realne efekty przeprowadzanych szkoleń i warsztatów.
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY