lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Listy podręczników dla przyszłych uczniów w aplikacji Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN

Po publikacji list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do szkół ponadpodstawowych rozpoczęli Państwo etap zbierania i wprowadzania do systemu Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN potwierdzeń woli od zakwalifikowanych kandydatów.

W związku z tym pragniemy Państwu przypomnieć, że po wprowadzeniu tej informacji kandydaci zostaną automatycznie przypisani do list przyjętych. Po tej operacji można tych kandydatów przypisać do oddziałów docelowych, aby uzyskać gotowe listy przyjętych w podziale na oddziały, które uruchomią Państwo od września.

Uwaga: Oddział docelowy można przypisać kandydatowi podczas wprowadzania informacji o potwierdzeniu woli wybierając z listy oddział docelowy.

W celu dodania przyjętego kandydata do oddziału docelowego należy:

  • wybrać zakładkę Nabór/Oddziały docelowe
  • wybrać zakładkę Uczniowie
  • w polu do wyszukiwania wprowadzić numer PESEL lub nazwisko kandydata i kliknąć przycisk Dodaj

Dodatkowo kandydaci przypisani do oddziału docelowego, w którym została zdefiniowana lista podręczników, po zalogowaniu się na swoje konto, otrzymają w zakładce Podręczniki dostęp do listy podręczników obowiązujących do danego oddziału.

Takie rozwiązanie ułatwi kandydatom dotarcie do bardzo ważnej informacji związanej z nową szkołą jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Ponadto oszczędzi Państwa czas w zakresie informowania każdego kandydata i jego rodzica o liście podręczników obowiązującej w oddziale, do którego kandydat został przyjęty.

Jak opublikować listy podręczników?

Poniżej przypominamy Państwu jeszcze, w jaki sposób można uzupełnić listy podręczników w oddziałach docelowych:

  • wybrać zakładkę Nabór/Oddziały docelowe,
  • utworzyć rzeczywiste oddziały, które będą uruchamiane od września, jeśli nie zostały wcześniej zdefiniowane,

Uwaga: wystarczy wpisać trzy informacje o taki oddziale (poziom edukacyjny, symbol i nazwę). Można również skopiować dane o oddziałach planowanych i na ich podstawie

  • na drzewie po lewej stronie wskazać oddział, do którego ma być zdefiniowana lista podręczników,
  • wybrać zakładkę Podręczniki,
  • kliknąć przycisk Dodaj, a następnie zdefiniować listę podręczników poprzez wyszukanie ich w katalogu i wskazanie na liście.

Gotowa lista zostanie wyświetlona kandydatom przypisanych do oddziału docelowego.

W przypadku pytań związanych na przykład z brakiem podręcznika w słowniku zachęcamy Państwa do kontaktu z Centrum Obsługi Klienta:


do goryPRZEWIŃ DO GÓRY