lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

NOWOŚĆ! Obowiązek szkolny w UONET+

W odpowiedzi na potrzeby użytkowników naszego e-dziennika rozwinęliśmy system UONET+, wprowadzając nowe funkcje, które zautomatyzują proces kontrolowania obowiązku szkolnego przez szkoły.

Uwaga! Z nowych funkcji będą mogły korzystać szkoły, których organ prowadzący posiada aplikację Obowiązek nauki oraz prowadzi kompletną i poprawną bazę danych tego programu.

Automatyczne tworzenie Księgi ewidencji dzieci

W module „Sekretariat” na karcie „Rejestr kandydatów” dodano nowy przycisk „Pobierz dzieci obwodowe z Obowiązku nauki”. Po kliknięciu tego przycisku UONET+ pobierze dane z posiadanego przez organ prowadzący programu Obowiązek nauki, tworząc gotową listę, którą będzie można przypisać do Księgi ewidencji dzieci. Dane w programie „Obowiązek nauki” pochodzą z systemu ewidencji ludności.

Automatyczne sprawdzanie, w której placówce uczą się dzieci należące do obwodu danej szkoły

Zaznaczając poszczególne wiersze w Księdze ewidencji dzieci, można łatwo wyszukać, gdzie uczniowie, którzy nie uczęszczają do danej szkoły (mimo że jest ona w ich obwodzie), realizują obowiązek szkolny. Wystarczy kliknąć „Dla zaznaczonych” a następnie nowy przycisk – „Znajdź miejsce spełniania obowiązku szkolnego dzieci w UONET+”. Wówczas program automatycznie skomunikuje się z aplikacją Obowiązek nauki, funkcjonującą w organie prowadzącym, i za jej pośrednictwem znajdzie szkoły, w których wybrane dzieci się uczą. Sprawdzanie obejmie tylko szkoły prowadzone przez organ, który jest również organem prowadzącym dla szkoły wysyłającej zapytanie.

Uwaga! Użycie tej funkcji jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy bazy systemu UONET+ w ramach bazy organu prowadzącego są uzupełniane prawidłowo. Na przykład: jeśli wszystkie szkoły podlegające pod dany organ prowadzący mają system UONET+, ale tylko sześć z nich prawidłowo uzupełnia bazę programu, to możliwe będzie skomunikowanie się tylko z tymi sześcioma szkołami.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY