lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Oświadczenie o ochronie prywatności

1. VULCAN jako dostawca systemu UONET+ za pomocą niniejszej aplikacji umożliwia dołączanie do wysyłanych w systemie wiadomości plików. W tym celu wykorzystywana jest integracja z usługą Microsoft OneDrive.

2. Usługa integracyjna jest wykorzystywana wyłącznie do wgrywania plików do zasobów Microsoft OneDrive użytkownika
i udostępniania ich innym użytkownikom. Usługa w żaden sposób nie ingeruje w inne pliki przechowywane na koncie użytkownika
w usłudze Microsoft OneDrive.

3. VULCAN jako dostawca systemu UONET+ oraz usługi integracyjnej w żaden sposób nie korzysta z innych zasobów przechowywanych na koncie użytkownika w usłudze Microsoft OneDrive, w szczególności nie dokonuje listowania plików,
ich odczytu, modyfikacji, usuwania ani jakichkolwiek analiz.

4. System UONET+ nie umożliwia innym użytkownikom dostępu do plików przechowywanych w usłudze Microsoft OneDrive danego użytkownika, za wyjątkiem tych, które sam użytkownik zdecydował się im udostępnić poprzez załączenie ich do wiadomości w systemie UONET+ z wykorzystaniem usługi integracyjnej.

5. Wymiana plików odbywa się wyłącznie za pośrednictwem usługi Microsoft OneDrive. Po stronie VULCAN (w szczególności
w systemie UONET+) przekazywane pliki nie są w żaden sposób utrwalane. VULCAN nie prowadzi także żadnych analiz dotyczących zawartości tych plików.

6. VULCAN (zarówno w systemie UONET+, jak i poza nim) nie utrwala po swojej stronie żadnych danych dotyczących profilu użytkownika usługi Microsoft OneDrive, za wyjątkiem informacji technicznych, w zakresie niezbędnym do funkcjonowania integracji.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY