lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Pierwsze kroki w e-dzienniku UONET+

Nie znasz jeszcze naszego e-dziennika UONET+?
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Kim jesteś?Rodzic

Nie mogę się zalogować do dziennika, co robić?

Najpierw sprawdź, czy adres strony internetowej, na której się logujesz, jest prawidłowy. Adres logowania przekazuje użytkownikom szkoła i jest to jedyne źródło pozyskania prawidłowego adresu tej witryny.

Abyś mógł logować się do e-dziennika UONET+, muszą się w nim znaleźć Twoje dane, m.in.: imię, nazwisko oraz adres e-mail (inny niż adres Twojego dziecka). Dane rodziców wprowadza do UONET+ sekretarz szkoły. Sprawdź u sekretarza szkoły, czy masz dostęp do dziennika.

Pierwszy raz logujesz się do e-dziennika UONET+? Skorzystaj z porady wideo.

  Jak po raz pierwszy zalogować się do systemu UONET+ >

Zapomniałem hasło, jak je odzyskać?

Na stronie logowania do UONET+ znajduje się link „Przywróć dostęp”. Kliknij go, by utworzyć nowe hasło. Co zrobić potem? Odpowiedzi znajdziesz w poradzie wideo.

  Jak odzyskać hasło >

Pamiętaj! Twój login to adres e-mail, który podałeś w szkole.

Mam dwoje dzieci w jednej szkole, dlaczego widzę dane tylko jednego dziecka?

Na stronie, która otworzy się zaraz po tym, jak zalogujesz się do UONET, po lewej stronie znajdziesz przycisk „Uczeń >”. Kliknij go, a następnie wybierz z listy profil, który chcesz obejrzeć.

Aby rodzic/opiekun widział dane każdego dziecka, jego adres e-mail musi być wpisany w kartotece każdego dziecka. Adres ten nie może być taki sam jak adres dziecka. Dane rodzica do kartoteki ucznia wprowadza sekretarz szkoły lub wychowawca klasy. Sprawdź u sekretarza szkoły lub wychowawcy, czy Twój adres e-mail jest wpisany w kartotece każdego dziecka.


Uczeń

Nie mogę się zalogować do dziennika, co robić?

Najpierw sprawdź, czy adres strony internetowej, na której się logujesz, jest prawidłowy. Adres logowania przekazuje użytkownikom szkoła i jest to jedyne źródło pozyskania prawidłowego adresu tej witryny. Abyś mógł logować się do e-dziennika UONET+, do systemu muszą być wpisane Twoje dane, a w szczególności imię, nazwisko, PESEL oraz adres e-mail. Dane ucznia wprowadza do systemu sekretarz szkoły lub wychowawca klasy. Sprawdź u sekretarza szkoły lub wychowawcy, czy masz dostęp do dziennika. To Twoje pierwsze logowanie do dziennika UONET+? Skorzystaj z porady wideo:

  Jak po raz pierwszy zalogować się do systemu UONET+ >

Zapomniałem hasło, jak je odzyskać?

Na stronie logowania do UONET+ znajduje się link „Przywróć dostęp”. Kliknij go, by utworzyć nowe hasło. Co zrobić potem? Odpowiedzi znajdziesz w poradzie wideo.

  Jak odzyskać hasło >

Pamiętaj! Twój login to adres e-mail, który podałeś w szkole.
Nauczyciel

Jak opisać wycieczkę i sporządzić związaną z nią dokumentację?

W module „Dziennik” znajdziesz specjalny widok, w którym znajdują się wszystkie informacje związane z wycieczkami szkolnymi. To na ich podstawie przygotowuje się dokumentację wycieczek.

  Oranizacja wycieczki szkolnej >

Informacja o wprowadzonej wycieczce pojawi się na stronach startowych zainteresowanych osób. Uwzględniana będzie też w dziennikach oddziałów oraz w module „Zastępstwa”.

Mam problem z dodaniem rozkładu materiału. Jak przygotować rozkłady dla różnych grup zajęciowych? Mam rozkład materiału, ale nie mogę go użyć, co zrobić?

UONET+ gromadzi stosowane w szkole rozkłady materiału nauczania. Dzięki temu nauczyciele mogą korzystać z nich, wprowadzając tematy lekcji.

System udostępnia również internetową bibliotekę rozkładów materiału nauczania, w której publikowane są rozkłady różnych wydawców.


Nauczyciele mogą pobierać rozkłady z tej biblioteki. Mogą również dodawać do systemu własne rozkłady, wprowadzając je bezpośrednio w module „Dziennik”. Pozycje rozkładu można kopiować z tabel przygotowanych w Wordzie lub Excelu.

Obejrzyj poradę wideo o tym, jak wprowadzać rozkłady materiału nauczania.

  Rozkład materiału ucznia >

Jak szybko podzielić rozkład materiału nauczania edukacji wczesnoszkolnej na rozkłady materiału nauczania poszczególnych przedmiotów?

W internetowej bibliotece dostępne są propozycje rozkładów materiału nauczania różnych wydawnictw.

W przypadku edukacji wczesnoszkolnej rozkłady te zawierają pozycje dotyczące wszystkich zajęć realizowanych w formie kształcenia zintegrowanego. Jeśli chcesz kontrolować czas realizacji poszczególnych zajęć, powinieneś przygotować oddzielny rozkład dla każdego przedmiotu.
W systemie UONET+ można tworzyć nowe rozkłady materiału nauczania poprzez modyfikację innego, istniejącego rozkładu. Zatem usuwając pozycje z rozkładu materiału nauczania edukacji wczesnoszkolnej, można utworzyć rozkłady poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład edukacji wczesnoszkolnej.

Przeczytaj poradę dotyczącą podziału rozkładu materiałów w edukacji wczesnoszkolnej.

  Podział rozkładu materiałów ucznia >

Jak przypisać do oddziału rozkład materiału nauczania, z którego korzysta kilka grup zajęciowych, aby dla każdej grupy podpowiadany był właściwy temat lekcji?

Jeśli z tego samego rozkładu materiału nauczania korzysta kilka grup w oddziale, to aby system podpowiadał dla każdej grupy właściwy temat lekcji, należy dla każdej grupy przygotować rozkład o innej nazwie i wszystkie te rozkłady przypisać do oddziału.

Jeśli zajęcia w grupach prowadzą różni nauczyciele, to wspólny rozkład, z którego będą korzystać, powinien mieć u każdego nauczyciela inną nazwę. Proponujemy dopisanie do nazwy rozkładu wyróżnika grupy lub inicjałów nauczyciela.

Przeczytaj poradę dotyczącą rozkładu materiałów nauczania dla kilku grup zajęciowych.

  Rozkładu materiałów dla kilki grup zajęciowych >

Więcej porad dotyczących rozkładów materiałów znajdziesz w Bazie wiedzy.

  Baza wiedzy >

Jak wprowadzić przedszkolny plan pracy?

System UONET+ gromadzi miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych. Dzięki temu nauczyciele mogą korzystać z nich podczas dokumentowania w dziennikach przeprowadzonych zajęć. W systemie dostępna jest internetowa biblioteka planów pracy wydawnictw, z której możesz pobierać plany pracy do swojej biblioteki. Możesz też wprowadzić własny miesięczny plan pracy.

Funkcje związane z planami pracy dostępne są w module „Dziennik”, w widoku „Dziennik zajęć przedszkola”/ „Plan pracy”.

Przeczytaj poradę, jak wprowadzać miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystywane w oddziałach przedszkolnych.

  Jak wprowadzic przedszkolny plan pracy >


Wychowawca

Jak przekazać uczniom i ich opiekunom informacje niezbędne do zalogowania się w dzienniku?

W systemie UONET+ użytkownicy, którzy mają przypisane role dyrektora, sekretarza lub wychowawcy oddziałów mogą wysłać do uczniów i ich opiekunów powitalny e-mail zapraszający do korzystania z e-dziennika. Wiadomość ta zawiera wszystkie informacje niezbędne do logowania w e-dzienniku.

Dyrektor i sekretarz szkoły mogą wysłać wiadomości powitalne do wszystkich uczniów jednostki i ich opiekunów, natomiast wychowawca – tylko do uczniów swojego oddziału i ich opiekunów.

Z wiadomości powitalnej warto skorzystać na początku roku szkolnego, aby przekazać lub przypomnieć uczniom i ich opiekunom informacje niezbędne do logowania się do e-dziennika. W ciągu roku szkolnego można wykorzystać ją do przekazania informacji o logowaniu nowym uczniom i ich opiekunom. Wiadomość wysyła się z modułu „Wiadomości”.

Przeczytaj poradę o tym, jak wysłać wiadomość powitalną do uczniów i ich opiekunów.

Jak wysłać wiadomość powitalną >

Jak założyć dziennik? Jakie informacje są niezbędne do jego wypełnienia?

Dzienniki oddziałów dostępne są w module „Dziennik”, w widoku „Dziennik”/ „Dziennik oddziału”. Widok ten umożliwia przeglądanie danych oddziału (m.in. listy uczniów, listy przedmiotów wraz z przypisanymi nauczycielami, planu lekcji) oraz wpisów związanych z przeprowadzonymi lekcjami (tematów lekcji, informacji o frekwencji, ocen). Z poziomu dziennika oddziału wprowadza się oceny klasyfikacyjne z przedmiotów oraz oceny z zachowania. Dostępne są również kartoteki uczniów.

Dostęp do dziennika oddziału mają wychowawca oddziału oraz nauczyciele uczący w nim. Wychowawca może wprowadzać i modyfikować wszystkie zapisy związane z lekcjami, także w zastępstwie innych nauczycieli. Natomiast nauczyciele mogą modyfikować tylko zapisy dotyczące lekcji, które przeprowadzili.

Przeczytaj poradę, jak prowadzić dziennik oddziału.

Jak prowadzic dziennik oddziału >Więcej porad dotyczących dziennika elektronicznego UONET+ znajdziesz TUTAJ >
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.