lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Polityka prywatności

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej " Obecność VULCAN” firmy VULCAN sp. z o.o.

2. Aplikacja przechowuje na urządzeniu, na którym jest zainstalowana, poniższe dane:

dane dotyczące dziecka (imię, PIN)
klucz publiczny specjalnego certyfikatu. Kod QR zawiera podpis, którego weryfikacja jest możliwa za pomocą tego klucza publicznego

3. Dane, o których mowa w punkcie 2. powyżej są przechowywane na urządzeniu tak długo, jak długo jest zainstalowana Aplikacja oraz jak długo użytkownik ma aktywne konto w systemie dziennik elektroniczny UONET+.
Dane są wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem Aplikacji oraz systemu dziennik elektroniczny UONET+.

4. Dane, o których mowa w punkcie 2. powyżej są wysyłane do systemu dziennik elektroniczny UONET+.

5. W procesie rejestracji urządzenia wysyłane są dane, wykorzystywane w celu jednoznacznego zidentyfikowania Aplikacji.

6. Administratorem danych, o których mowa w punkcie 2. powyżej jest Jednostka Oświatowa, uprawniona do korzystania z systemu dziennik elektroniczny UONET+. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz sposoby ich zabezpieczania określa Administrator danych.

7. Komunikacja między aplikacją mobilną a systemem odbywa się poprzez serwis z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

8. Aplikacja nie pobiera ani nie wysyła żadnych danych osobowych z urządzenia, na jakim jest zainstalowana.
Aplikacja pobiera i zarządza wyłącznie danymi z systemu dziennik elektroniczny UONET+, nie ma żadnego wpływu na dane, które nie występują w systemie, a występują na urządzeniu.

9. Instalacja Aplikacji jest równoznaczna z pełną akceptacją postanowień niniejszej Polityki prywatności.
Brak tej akceptacji uniemożliwia instalację lub oznacza konieczność niezwłocznego odinstalowania Aplikacji.

10. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności.

11. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

VULCAN sp. z o.o.
ul. Wołowska 6
51-116 Wrocław
tel. 71 757 29 29
email: cok@vulcan.edu.pl

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY