lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

VULCAN wspiera oświatę

Zobacz, jak możemy Ci pomóc

VULCAN już od dwudziestu ośmiu lat wspiera oświatę. I tym razem samorządy mogą liczyć na naszą radę i wsparcie.

Stworzyliśmy szereg narzędzi informatycznych, usług doradczych i szkoleń przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego. Jesteśmy gotowi na to, co przyniesie najbliższy czas.

Rekrutacja elektroniczna

Zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków spowodowało, że bardzo zmniejszyła się liczba miejsc w przedszkolach, za to pojawiło się sporo wolnych miejsc w szkołach podstawowych. W roku 2017 możemy spodziewać się całkiem innej sytuacji - w pierwszych klasach pojawi się znacznie więcej dzieci. Podobny scenariusz jest przewidywany w 2019 roku w szkołach ponadgimnazjalnych.

Nasze aplikacje do elektronicznej rekrutacji są dostosowane do obowiązującego prawa, a my jesteśmy przygotowani na zmiany. Naszym celem jest pomoc samorządom w sprawnym przejściu całego procesu naborowego. Dostarczamy wsparcie merytoryczne i techniczne oraz aplikację, która w sposób prosty pomoże w realizacji tego zadania.

Dotacje na podręczniki

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada zastąpienie ministerialnego Elementarza dotacją celową na zakup podręcznika wskazanego spośród trzech rekomendowanych przez MEN. Jeśli plany te zostaną zrealizowane, zastosowanie odpowiedniego systemu komputerowego w codziennej pracy samorządu stanie się po prostu niezbędne.

Program Dotacje podręcznikowe pozwala zapanować nad całym procesem obsługi dotacji celowych przeznaczonych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Jest bardzo uniwersalnym narzędziem, które doskonale sprawdza się w samorządach różnej wielkości.

Dotowanie szkół niepublicznych

Liczne zmiany w systemie oświaty sprawiają, że JST musi szczególnie zadbać o kontrolę finansowania placówek, również tych niepublicznych. Żeby zapanować nad procesem obsługi wniosków, sprawozdań i rozliczeń z wykorzystania dotacji dla szkół niepublicznych konieczne jest posiadanie odpowiedniego systemu informatycznego.

Program Dotacje to idealne rozwiązanie, które ułatwi zapanowanie nad wydatkami w tym obszarze oraz zagwarantuje, że wszelkie rozliczenia będą prowadzone zgodne z przepisami prawa. System łatwo dostosuje się do przyjętego przez samorząd modelu pracy, a jednocześnie pomoże spełnić wszelkie zalecenia RIO związane z dotowaniem placówek.

Szkolenia dla pracowników JST i dyrektorów szkół

W dzisiejszych czasach umiejętność dostosowania się do zmian, jest niezbędna w każdym zawodzie. Pracownicy oświaty, zarówno zatrudnieni w jednostce samorządu, jak i w placówkach oświatowych, nie są tu wyjątkiem. Dlatego VULCAN oferuje szereg szkoleń przygotowanych specjalnie dla dyrektorów szkół i pracowników JST.

W dzisiejszych czasach umiejętność dostosowania się do zmian, jest niezbędna w każdym zawodzie. Pracownicy oświaty, zarówno zatrudnieni w jednostce samorządu, jak i w placówkach oświatowych, nie są tu wyjątkiem. Dlatego VULCAN oferuje szereg szkoleń przygotowanych specjalnie dla dyrektorów szkół i pracowników JST.

Diagnoza kompetencji zawodowych nauczycieli

Na dyrektorze każdej szkoły spoczywa odpowiedzialność w zakresie rozwoju kompetencji nauczycieli. Chcąc pomóc dyrektorom w ocenie potrzeb szkoleniowych, przygotowaliśmy innowacyjną usługę badania kompetencji zawodowych nauczycieli online.

Pozwala ona trafnie ocenić, jakie są faktyczne potrzeby szkoleniowe nauczycieli, a co za tym idzie umożliwia efektywne wykorzystanie środków z budżetu szkoły na doskonalenie.

Już dziś zadbaj o to, aby ułatwić pracę pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych. Wyposaż ich w narzędzia informatyczne zapewniające skuteczne i profesjonalne działania. Zadbaj też o ich szkolenia, które pozwolą im w pełni wykorzystać posiadane aplikacje i programy.
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY