lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Warunki korzystania z usługi

1. Niniejszy dokument opisuje ogólne zasady integracji pomiędzy systemem VULCAN UONET+ a usługą Microsoft OneDrive w zakresie załączników do wiadomości. Przejście dalej jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

2. VULCAN jako dostawca systemu UONET+ za pomocą niniejszej aplikacji umożliwia dołączanie do wysyłanych w systemie wiadomości plików.
W tym celu wykorzystywana jest integracja z usługą Microsoft OneDrive.

3. W ramach niniejszej usługi użytkownik otrzymuje możliwość wgrania plików do podłączanej usługi OneDrive oraz udostępnienia tych plików innym użytkownikom za pośrednictwem odnośnika (linku).

4. Usługa Microsoft OneDrive jest świadczona zgodnie z regulaminem dostępnym tutaj. Korzystanie z tej usługi oznacza akceptację tych zasad.
5. Użytkownik (w szczególności będący nauczycielem) przed skorzystaniem z usługi integracji pomiędzy systemami jest zobowiązany do zweryfikowania, czy w danej szkole dopuszcza się korzystanie z danego typu kont usługi Microsoft OneDrive (w szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy użytkownik zamierza podłączyć konto prywatne). Przejście dalej jest równoznaczne z potwierdzeniem zweryfikowania dopuszczalności wykorzystania typu podłączanego konta.

6. Użytkownik przekazujący pliki ponosi pełną odpowiedzialność za wgrywane i przekazywane treści.

7. VULCAN, jako dostawca systemu UONET+, zapewnia techniczną możliwość integracji. Jednocześnie VULCAN w żaden sposób nie ingeruje
w sposób wykorzystania usługi, w tym za treści za jej pomocą przesyłane. VULCAN nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania usługi przez jej użytkowników, w szczególności za gromadzone lub przesyłane treści

8. Wymiana plików odbywa się wyłącznie za pośrednictwem usługi Microsoft OneDrive. Po stronie VULCAN (w szczególności w systemie UONET+) przekazywane pliki nie są w żaden sposób utrwalane. W związku z tym użytkownicy powinni być świadomi, iż modyfikacja bądź usunięcie udostępnionych wcześniej danych w usłudze Microsoft OneDrive będzie skutkowało analogicznym wpływem na odbiorców tych plików w systemie UONET+.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY