lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Zarządzanie jakością

 

VULCAN wdrożył ISO 9001

W 2002 roku został wdrożony w firmie VULCAN system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie projektowania i prowadzenia szkoleń, doradztwa w dziedzinie organizacji i zarządzania w oświacie oraz świadczenia usług dla użytkowników oprogramowania firmy VULCAN.

Tym samym Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN jako pierwsza placówka doskonalenia nauczycieli w kraju otrzymała certyfikat ISO 9001. Certyfikat ten przyznało nam, po przeprowadzeniu gruntownego audytu, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Kolejne audyty recertyfikacyjne potwierdziły zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z przyjętą normą oraz jego doskonalenie.

Procesy nadzorowane w systemie zarządzania jakością

Wdrożony i doskonalony system zarządzania jakością obejmuje następujące procesy:

 • Opracowywanie, rozpowszechnianie i aktualizowanie dokumentów systemu zarządzania jakością (SZJ).
 • Przeprowadzanie przeglądów zarządzania.
 • Planowanie i organizowanie szkoleń kadry.
 • Przygotowanie i przedstawienie oferty klientom.
 • Przyjmowanie zamówień i ustalanie warunków przeprowadzenia szkolenia.
 • Planowanie nowego szkolenia.
 • Dokonywanie zakupów.
 • Przeprowadzenie szkolenia.
 • Udzielanie porad klientom.
 • Naprawianie i nadzorowanie danych dostarczonych przez klienta.
 • Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych.
 • Postępowanie z reklamacjami.
 • Podejmowanie działań korygujących/zapobiegawczych.

Polityka i cele związane z jakością usług

Głównym celem naszych działań jest zapewnienie klientom firmy VULCAN kompleksowej obsługi i zaspokojenie ich potrzeb w zakresie usług, które figurują w naszej ofercie.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia świadczonych usług oraz poszerzania naszej oferty szkoleniowej. Wysoka jakość świadczonych usług szkoleniowych i doradczych stanowi czynnik naszej przewagi konkurencyjnej.

Z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości naszych usług dbamy o podnoszenie kwalifikacji pracowników. Umożliwiamy im udział w szkoleniach, na których mogą zdobywać potrzebną wiedzę i nowe umiejętności.

Każdy pracownik jest odpowiedzialny za jakość na własnym stanowisku pracy i świadomy jej wpływu na zadowolenie klientów i efektywność prowadzonych działań. Dbamy o zapewnienie takiej atmosfery pracy, która sprzyja osobistemu zaangażowaniu pracowników w wykonywane zadania, a także ich życzliwemu podejściu do naszych klientów.

Wyznaczone cele realizujemy poprzez:

 • doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009,
 • doskonalenie Systemu Zarządzania Szkoleniami,
 • wdrażanie systemu zarządzania relacjami z klientami CRM,
 • doskonalenie sposobów wymiany informacji oraz transferu wiedzy pomiędzy firmą VULCAN a jej oddziałami,
 • doskonalenie procesu weryfikowania wiedzy i umiejętności konsultantów ds. szkoleń i wdrożeń,
 • wdrażanie modelu rozwoju kompetencji pracowników,
 • zwiększenie liczby przeszkolonych w ramach projektów szkoleniowych.
Przedstawiona polityka firmy VULCAN jest znana pracownikom, a świadomość jej celów towarzyszy wszystkim ich działaniom.

Deklaruję osobiste zaangażowanie w jej realizację.

Jacek Różycki
prezes zarządu

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY