lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Zarządzanie jakością

 

VULCAN wdrożył ISO 9001

W 2002 roku został wdrożony w firmie VULCAN system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie projektowania i prowadzenia szkoleń, doradztwa w dziedzinie organizacji i zarządzania w oświacie oraz świadczenia usług dla użytkowników oprogramowania firmy VULCAN.

Tym samym Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN jako pierwsza placówka doskonalenia nauczycieli w kraju otrzymała certyfikat ISO 9001. Certyfikat ten przyznało nam, po przeprowadzeniu gruntownego audytu, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Kolejne audyty recertyfikacyjne potwierdziły zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z przyjętą normą oraz jego doskonalenie. Aktualny certyfikat:

W związku z wprowadzeniem nowej normy PN-EN ISO 9001:2015-10, VULCAN podjął prace związane z dostosowaniem do niej Systemu Zarządzania Jakością. Audyt zaplanowano na wrzesień 2018r.

Procesy nadzorowane w systemie zarządzania jakością

Wdrożony i doskonalony system zarządzania jakością obejmuje następujące procesy:

 • Pozyskiwanie Klienta – realizacja działań na rynku
 • Planowanie nowej usługi
 • Świadczenie usług wsparcia bezpośredniego - konsultacje, migracja danych, konfigurowanie systemów, szkolenia, konsultacje
 • Obsługa i realizacja zgłoszeń klientów
 • Zapewnienie zasobów, zakupy, utrzymanie
 • Zarządzanie i doskonalenie SZJ
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polityka i cele związane z jakością usług

Głównym celem naszych działań jest zapewnienie klientom firmy VULCAN kompleksowej obsługi i zaspokojenie ich potrzeb w zakresie usług, które figurują w naszej ofercie.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia świadczonych usług oraz poszerzania naszej oferty szkoleniowej. Wysoka jakość świadczonych usług szkoleniowych i doradczych stanowi czynnik naszej przewagi konkurencyjnej.

Z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości naszych usług dbamy o podnoszenie kwalifikacji pracowników. Umożliwiamy im udział w szkoleniach, na których mogą zdobywać potrzebną wiedzę i nowe umiejętności.

Każdy pracownik jest odpowiedzialny za jakość na własnym stanowisku pracy i świadomy jej wpływu na zadowolenie klientów i efektywność prowadzonych działań. Dbamy o zapewnienie takiej atmosfery pracy, która sprzyja osobistemu zaangażowaniu pracowników w wykonywane zadania, a także ich życzliwemu podejściu do naszych klientów.

Wyznaczone cele realizujemy poprzez:

 • Udoskonalenie działań w zakresie procesów sprzedaży i obsługi posprzedażnej - uwzględnienie w Systemie Zarządzania Jakością sprzedaży produktów i usług dotychczas pozostających poza systemem,
 • Budowanie relacji partnerskich z Klientem - doskonalenie procesu obsługi Klienta, dostosowywanie oferty i jej rozwój poprzez przebudowę portfolio produktów i rozwój usług zgodnie z potrzebami Klientów,
 • Dbałość o rozwój własny i firmy - doskonalenie systemu diagnozy i rozwoju kompetencji pracowników, wsparcie pracowników w samodzielnym podnoszeniu kwalifikacji, kompetencji i umiejętności, zaangażowanie pracowników w realizację inicjatyw strategicznych,
 • Wspieranie się oraz szacunek dla innych - rozwój organizacji w kierunku otwartej kultury organizacyjnej przyjaznej pracownikom, dbałość o jakość obsługi Klienta poprzez wdrażanie standardów komunikacji,
 • Odpowiedzialność i świadomość celów - delegowanie odpowiedzialności i uprawnień pracownikom w zakresie realizacji celów, przeprowadzanie badań zaangażowania pracowników w realizację celów, doskonalenie komunikacji wewnętrznej, informowanie pracowników o bieżących postępach w realizacji celów firmy poprzez komunikację Zarządu do całego zespołu.
Przedstawiona polityka firmy VULCAN jest znana pracownikom, a świadomość jej celów towarzyszy wszystkim ich działaniom.

Deklaruję osobiste zaangażowanie w jej realizację.

Jacek Różycki
prezes zarządu

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY