lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Zawieranie umów abonamentowych w formie elektronicznej

Od lipca 2018 r., zawierając umowę abonamentową z VULCAN sp. z o.o., można ją podpisać elektronicznie.

Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki zapisom zawartym w art. 60 k.c.: „Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli)”.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na zawieranie umów abonamentowych w formie elektronicznej?

Wykorzystując dostępne technologie, zdecydowanie przyspieszamy obieg dokumentów. Czas potrzebny na dotarcie przesyłki z umową do i od Państwa zajmuje zazwyczaj kilka lub kilkanaście nawet dni. Zawarcie umowy elektronicznie skróci czas na przekazanie umowy do takiego, jaki jest potrzebny na wysłanie e-maila.

Elektroniczne podpisywanie umów ogranicza koszty związane z opłatami pocztowymi. Jest też ekologiczne – nie drukując dokumentów, jeśli nie wymaga tego prawo, dbamy o środowisko.

 

Jak elektronicznie podpisać umowę?Dajemy Państwu prawo wyboru

Wierzymy, że zawieranie umów abonamentowych w formie elektronicznej uprości komunikację i przyspieszy obieg dokumentów.

Mamy nadzieję, że również dla Państwa będzie to wygodne rozwiązanie. Jeśli jednak wolą Państwo podpisać umowę papierową - mogą to Państwo zrobić na dwa sposoby:

Kliknąć przycisk „Akceptuję warunki. Umowa papierowa, podpisuję pierwszy”

Oznacza to, że wolicie Państwo popisać umowę w sposób tradycyjny i podpiszecie ją jako pierwsi. W tym przypadku prosimy o wydrukowanie i podpisanie dwóch egzemplarzy umowy, a następnie przesłanie ich na adres: VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław. Po podpisaniu przez nas umowy odeślemy Państwu jej jeden egzemplarz.

Kliknąć przycisk „Akceptuję warunki. Umowa papierowa, VULCAN podpisuje pierwszy”

Oznacza to, że wolicie Państwo popisać umowę w sposób tradycyjny i to VULCAN ma jako pierwszy ją podpisać. W tym przypadku prześlemy do Państwa pocztą tradycyjną dwa egzemplarze podpisanej przez nas umowy. Prosimy o podpisanie umów i odesłanie jednego egzemplarza na adres: VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław.

Jak są podpisywane umowy przetwarzania danych osobowych?

Elektroniczne podpisywanie umów nie dotyczy umów przetwarzania danych osobowych (PDO). Zapisy prawne określają, że takie umowy muszą być podpisywane tradycyjnie.

Poinformujemy Państwa mailowo o wysłaniu dokumentów papierowych z umową PDO.

W przypadku pytań – pomożemy!

Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt z nami. Służymy radą i pomocą:
Centrum Obsługi Klienta VULCAN
tel.: 71 757 29 29, e-mail: cok@vulcan.edu.pl

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY