lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Zmiany w systemie UONET+

Na wniosek użytkowników systemu UONET+ w najbliższej aktualizacji (13.12.2016) zostaną wprowadzone znaczące zmiany w zakresie interpretacji w module Dziennik danych o uczniach, którzy w ciągu roku szkolnego zmieniają oddział, odchodzą ze szkoły, wracają do szkoły.

Zmiany te pozwolą uwzględniać faktyczny czas przebywania ucznia w oddziale podczas dokumentowania lekcji oraz w zestawieniach. Między innymi w przypadku zmiany oddziału przez ucznia jego frekwencja i uwagi nie będą już przenoszone do nowego oddziału.

Ponieważ po aktualizacji systemu zmieni się zakres danych uwzględnianych w zestawieniach, zwłaszcza tych dotyczących frekwencji, konieczne będzie wygenerowanie zestawień od nowa.

Przypominamy, że zestawienia zawsze należy generować po usunięciu wszystkich rozbieżności w danych uczniów wykazywanych na stronie startowej wychowawców i sekretarza szkoły, na kaflu Niezgodności.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY