lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia dla dyrektorów

Wybierz interesujący Cię obszar:

Obsługa programów firmy VULCAN
Obsługa programów firmy VULCAN
Jakość oświaty
Jakość oświaty
Przywództwo i zarządzanie
Przywództwo i zarządzanie
Trudne sytuacje w pracy dyrektora
Trudne sytuacje w pracy dyrektora
Prawo i finanse
Prawo i finanse
Szkolenia dla dyrektorów Cena Najbliższy termin
Arkusz - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   320 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   640 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   960 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   320 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz. Jak w prosty sposób przygotować arkusz organizacyjny, wykorzystując dane z poprzedniego roku webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł/ za szkołę 12 kwietnia 2017, godz. 12:00-14:00
Arkusz. Opracowanie opisu organizacji na nowy rok szkolny warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   320 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz. Tworzenie aneksu i przygotowanie planu wydatków budżetowych szkoły. warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Autorytet dyrektora szkoły kurs, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Budowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Coaching menedżerski – warsztaty warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Coaching menedżerski. Przywództwo i zarządzanie zespołem nauczycieli warsztaty, szkolenie stacjonarne   600 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Dlaczego warto wdrożyć e-dziennik? webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Dotacje podręcznikowe dla pracowników szkół kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   320 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Dziennik elektroniczny w szkole. Jak wdrażając dziennik elektroniczny postępować zgodnie z procedurą? webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Efektywna współpraca z rodzicami - jak budować relacje i reagować w sytuacjach trudnych? kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   320 zł/os. (dla grup cena ustalana indywidualnie) Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Efektywne zarządzanie jednostką oświatową. Jak wykorzystać prawo do zarządzania szkołą lub przedszkolem kurs, szkolenie stacjonarne   600 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Efektywne zarządzanie placówką oświatową kurs, szkolenie stacjonarne   780 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Ewaluacja zewnętrzna- jak się do niej przygotować? kurs, szkolenie stacjonarne   cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse publiczne jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gry szkolne uczniów.Metody rozpoznawania i sposoby reagowania kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/ grupa do 25 osób,
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Jak obudzić w uczniach odpowiedzialność za własny rozwój, czyli ocenianie kształtujące warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Jak pracować z uczniem o niskich osiągnięciach edukacyjnych? kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/ grupa do 25 osób,
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Jak prawidłowo przeprowadzić proces negocjacji arkusza organizacyjnego w nowej rzeczywistości szkolnej? kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os. (dla grup cena ustalana indywidualnie) 22 lutego 2017, Rzeszów
27 lutego 2017, Kielce
Jak przygotować się do ruchu kadrowego w placówkach oświatowych w roku 2017 w świetle zmian w ustroju szkolnym? kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os. PROMOCJA na terminy styczniowe: 290zł/os 25 stycznia 2017, Wrocław
8 lutego 2017, Warszawa
14 lutego 2017, Jelenia Góra
22 lutego 2017, Lublin
Kontrola zarządcza – praktyczne wskazówki szkolenie stanowiskowe, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Korzystanie z tablicy interaktywnej IQ Board warsztaty, szkolenie stacjonarne   1900 zł/ grupa do 25 osób, za każdą kolejną + 30 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Leadership – przywództwo w szkole czyli komunikacja i budowanie zespołu warsztaty, szkolenie stacjonarne   900 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Matury Optivum kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   320 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Naliczanie, udzielanie i rozliczanie dotacji oświatowych po zmianach prawa a projekty budżetów na 2017 rok   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nowy System Informacji Oświatowej – jak rozwiązywać problemy w aplikacji warsztaty, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os. (dla grup cena ustalana indywidualnie) Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Plan lekcji Optivum kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   960 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Plan lekcji Optivum - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   320 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Plan lekcji Optivum. Jak przygotować plan lekcji na podstawie danych z programu Arkusz Optivum? webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Plan lekcji Optivum. Jak przygotować plan lekcji na podstawie danych z programu Arkusz? webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł 24 sierpnia 2017, godz. 12:00-13:30
Plan lekcji Optivum. Jak zmodyfikować plan lekcji na II semestr? webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł 3 lutego 2017, godz. 12:00 - 13:00
Plan lekcji Optivum. Planowanie dyżurów z uwzględnieniem zmian w arkuszu organizacyjnym webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł 20 września 2017, godz. 12:00 - 13:00
Podstawy coachingu menedżerskiego warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa – dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Prawa autorskie w pracy szkoły warsztaty, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Projektowane zmiany w prawie oświatowym i ich wpływ na koszty i organizację oświaty w samorządzie seminarium, szkolenie stacjonarne   cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Przeprowadzanie symulacji z poziomu organu prowadzącego webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   50 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, której ofiarą jest uczeń kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł (grupa do 25 osób) Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   320 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Jak opracować projekt planu finansowego oraz złożyć wniosek o zmianę planu finansowego? webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Jak przygotować wniosek o zmianę planu finansowego? webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł 23 lutego 2017, godz. 12:00 - 13:00
Sigma. Jak wprowadzić informacje o wykonaniu oraz przygotować wydruki różnych sprawozdań Rb? webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Tworzenie aneksu arkusza organizacyjnego w module Arkusz webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł 23 sierpnia 2017, godz. 12:30 - 13:30
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Status prawny dyrektora szkoły (placówki oświatowej). Podległość służbowa dyrektora kurs, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Team Building – zaangażowanie i motywowanie członków zespołu do osiągania wspólnych celów warsztaty, szkolenie stacjonarne   do uzgodnienia Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Przygotowanie i drukowanie szablonów zaświadczeń i dokumentów webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Przygotowanie zastępstwa za nieobecność nauczyciela webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł 25 stycznia 2017, godz. 12:30 - 13:30
UONET+. Warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   cena zależy od liczby osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+.Wykorzystanie modułu Zastępstw webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zadania samorządów oraz dyrektorów szkół w kontekście projektowanych zmian w ustroju szkolnym od 2017 r. kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os. (dla grup cena ustalana indywidualnie) Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zarządzanie zmianą warsztaty, szkolenie stacjonarne   520 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zarządzanie zmianą w organizacji seminarium, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zastępstwa Optivum kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   640 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zastępstwa Optivum - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   320 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zastępstwa Optivum. Jak sprawnie zaplanować i rozliczyć zastępstwa nauczycieli? webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zmiany w prawie oświatowym w 2017 r.- zadania i obowiązki powiatu kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł_os./cena dla grup ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY