lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

szkolenia zdalne

Oferta przefiltrowana według Twoich preferencji Cena Najbliższy termin
Artykuł 30 po zmianach. Warsztaty dla pracowników naliczających wynagrodzenia webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   200 zł/os. 15 grudnia 2020, godz.09:00-12:00
12 stycznia 2021, godz.09:00-12:00
Dziennik przedszkolny VULCAN. Administrowanie systemem i obsługa sekretariatu webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   150 zł/os. 18 stycznia 2021, godz.08:30-11:30
15 lutego 2021, godz.08:30-11:30
Dziennik przedszkolny. Webinarium dla nauczycieli i wychowawców przedszkola webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   100 zł/os. 18 stycznia 2021, godz.12:30-15:30
15 lutego 2021, godz.12:30-15:30
Finanse Optivum. Zamykanie roku i tworzenie sprawozdań finansowych webinarium, szkolenie on-line   150 zł/os. 25 listopada 2020, godz.09:00-12:00
11 grudnia 2020, godz.09:00-12:00
21 stycznia 2021, godz.09:00-12:00
Finanse VULCAN - moduł Środki Trwałe VULCAN. Poznanie podstawowych funkcji. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   250 zł/os. 25 listopada 2020, godz.09:00-12:00
11 grudnia 2020, godz.09:00-12:00
22 stycznia 2021, godz.09:00-12:00
Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z aplikacji – szkolenie rozszerzone. szkolenie on-line, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   1050 zł 14-16 grudnia 2020, godz.09:00-15:00
16-18 grudnia 2020, godz.09:00-15:00
12-14 stycznia 2021, godz.09:00-15:00
13-15 stycznia 2021, godz.09:00-15:00
18-20 stycznia 2021, godz.09:00-15:00
Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z aplikacji - szkolenie podstawowe. szkolenie on-line, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   700 zł/os. 15-16 grudnia 2020, godz.09:00-15:00
17-18 grudnia 2020, godz.09:00-15:00
12-13 stycznia 2021, godz.09:00-15:00
18-19 stycznia 2021, godz.09:00-15:00
Finanse VULCAN. Dokumenty źródłowe, kontrola i regulacja rozrachunków szkolenie on-line, szkolenie on-line   150 zł/os. 16 grudnia 2020, godz.09:00-11:30
23 marca 2021, godz. 13:00 - 15:30
Finanse VULCAN. Grupowa regulacja rozrachunków webinarium, szkolenie on-line   150 zł/os. 19 stycznia 2021, godz._13.30-15.00
24 lutego 2021, godz.13:00 -15:00
FINANSE VULCAN. Korzystanie z zestawień w ramach kontroli bieżącej szkolenie on-line, szkolenie on-line   150 zł/os. 11 grudnia 2020, godz._13.30-15.00
23 lutego 2021, godz.13:00 -15:00
Finanse VULCAN. Mechanizm podzielonej płatności (split payment) oraz ewidencja VAT szkolenie on-line, szkolenie on-line   150 zł/os. 22 stycznia 2021, godz.13:00 -15:00
Finanse VULCAN. Raporty budżetowe oraz kontrola realizacji planu finansowego webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   150 zł/os. 26 stycznia 2021, godz.13:00 -15:00
Finanse VULCAN. Warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu. Webinarium webinarium, szkolenie on-line   200 zł/os. 14 grudnia 2020, godz. 10:00-13:00
11 marca 2021, godz. 10:00-13:00
Finanse VULCAN. Wprowadzanie dokumentów sprzedaży, zakupu i tworzenie zestawień szkolenie on-line, szkolenie on-line   150 zł/os. 22 lutego 2021, godz._13.30-15.00
Finanse VULCAN. Zamykanie roku obrachunkowego oraz tworzenie sprawozdań finansowych webinarium, szkolenie on-line   350 zł/os. 16-22 grudnia 2020, godz.09:00-12:00
19-25 stycznia 2021, godz.09:00-12:00
20-26 stycznia 2021, godz.09:00-12:00
Inwentarz VULCAN – szkolenie dla użytkownika rozpoczynającego pracę w aplikacji. webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   350 zł/os. 14 grudnia 2020, godz.09:00-15:00
Kadry VULCAN dla użytkowników Kadr Optivum. Szkolenie online. webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   350 zł/os. 4 grudnia 2020, godz.09:00-15:00
14 grudnia 2020, godz.09:00-15:00
Monitorowanie realizacji podstawy programowej w czasie nauki zdalnej webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne 1 grudnia 2020, godz.09:00-10:00
Plan lekcji Optivum. Jak przygotować plan lekcji na podstawie danych z programu Arkusz Optivum? webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł 12 stycznia 2021, godz.13:00-14:30
Plan lekcji Optivum. Jak przygotować plan lekcji na podstawie danych z programu Arkusz? webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł 12 stycznia 2021, godz. 11:00 - 12:30
Plan lekcji Optivum. Jak zmodyfikować plan lekcji na II semestr? webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł 12 stycznia 2021, godz.09:00-10:30
Płace VULCAN dla użytkowników Płac Optivum. Szkolenie online. szkolenie on-line, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   350 zł/os. 8 grudnia 2020, godz.09:00-15:00
11 grudnia 2020, godz.09:00-15:00
8 stycznia 2021, godz.09:00-15:00
Płace VULCAN. Formularze PIT, 13-tka oraz inne operacje sporadyczne webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   200 zł/os. 14 grudnia 2020, godz.09:00-12:00
15 stycznia 2021, godz.09:00-12:00
Płace VULCAN. Rozliczanie i korekta absencji webinarium, szkolenie on-line   150 zł/os. 16 grudnia 2020, godz: 09:00-11:00
21 stycznia 2021, godz: 09:00-11:00
22 marca 2021, godz: 09:00-11:00
Płace VULCAN. Rozliczanie urlopów webinarium, szkolenie on-line   150 zł/os. 15 stycznia 2021, godz.13:00 -15:00
9 lutego 2021, godz: 09:00-11:00
Płace VULCAN. Samokontrola płacowa, przykłady zestawień i szablonów usprawniające codzienną pracę w aplikacji webinarium, szkolenie on-line   150 zł/os. 15 marca 2021, godz.13:00 -15:00
Płace VULCAN. Składniki godzinowe – wprowadzanie, import z szablonu, podział na rozdziały webinarium, szkolenie on-line   150 zł/os. 19 lutego 2021, godz. 10:00-12:00
Płace VULCAN. ZFŚS oraz rozliczanie emerytów webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   200 zł/os. 22 marca 2021, godz.12:00-15:00
Pracownicze Plany Kapitałowe – obsługa w Kadrach VULCAN i Płacach VULCAN szkolenie on-line, szkolenie on-line   200 zł/os. 14 grudnia 2020, godz.08:30-11:30
15 grudnia 2020, godz.08:30-11:30
11 stycznia 2021, godz.08:30-11:30
12 stycznia 2021, godz.08:30-11:30
UONET+ - warsztat doskonalący dla dyrektorów jednostek oświatowych webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   150 zł/os. 25 listopada 2020, godz.09:00-12:45
UONET+ - warsztat doskonalący dla nauczycieli webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł/os 14 stycznia 2021, godz: 09:00-11:00
11 lutego 2021, godz: 09:00-11:00
UONET+ - warsztat doskonalący dla wychowawców webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł/os. 16 grudnia 2020, godz.09:00-12:00
UONET+ - warsztat doskonalący dla wychowawców z uwzględnieniem ocen śródrocznych webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł/os. 14 stycznia 2021, godz.12:00-15:00
11 lutego 2021, godz.12:00-15:00
UONET+. Jak założyć i prowadzić dziennik świetlicy? webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   100 zł/os. 15 marca 2021, godz: 09:00-11:00
UONET+. Korespondencja seryjna w pracy sekretariatu webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł/os. 3 grudnia 2020, godz: 09:00-11:00
UONET+. Nadzór pedagogiczny w szkole szkolenie on-line, szkolenie on-line   150 zł/os. 11 stycznia 2021, godz: 09:00-11:00
8 lutego 2021, godz: 09:00-11:00
UONET+. Narzędzie wspierające pracę nauczyciela w czasie nauki zdalnej. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   50 zł/os. 9 grudnia 2020, godz.13:00 -15:00
11 stycznia 2021, godz.13:00 -15:00
UONET+. Nauczanie indywidualne i zindywidualizowana ścieżka kształcenia webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   200 zł/os. 22 marca 2021, godz.12:00-15:00
UONET+. Ocenianie opisowe – budowanie schematu autorskiego i wykorzystanie w ciągu roku szkolnego webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł/os. 9 grudnia 2020, godz: 09:00-11:00
UONET+. Prowadzenie dzienników zajęć innych. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł/os. 24 listopada 2020, godz: 09:00-11:00
22 marca 2021, godz: 09:00-11:00
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY