lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

szkolenia zdalne

Dyrektor
Nauczyciel/ Rada pedagogiczna
Sekretarz szkoły
Specjalista ds. płac i kadr
Księgowy
Pracownik administracji
Włodarze samorządowi
Pracownik Wydziału Edukacji/ Oświaty
Pracownik Jednostki Wspólnej Obsługi
Pracownik Wydziału Finansowego
Zaznacz wszystko Wyczyść formularz
Zatwierdź
Arkusz Optivum
Artykuł30
Centralny VAT VULCAN
Dotacje
Dotacje podręcznikowe
e-PKZP
Finanse (wygaszone)
Finanse VULCAN
Inwentarz Optivum
Inwentarz VULCAN
Kadry Optivum
Kadry VULCAN
Księgowość Optivum
Księgowość Optivum - moduły
Magazyn Optivum
Magazyn VULCAN
Matury Optivum
MOL NET+
MOL Optivum
Nabór Przedszkola
Nabór Szkoły podstawowe
Nabór Szkoły ponadgimnazjalne
Nabór Szkoły ponadpodstawowe
Nabór Żłobki
Nabór Żłobki VULCAN
Obowiązek nauki
Ocenianie opisowe Optivum
Opłaty VULCAN
Plan lekcji Optivum
Platforma VULCAN
Płace Optivum
Płace VULCAN
Sekretariat Optivum (archiwalna)
Sigma - moduł Arkusz
Sigma - pozostałe moduły
Stołówka Optivum
Stołówka VULCAN
Świadectwa Optivum (archiwalna)
UONET+
Zastępstwa Optivum
Zaznacz wszystko Wyczyść formularz
Zatwierdź
Oferta przefiltrowana według Twoich preferencji Cena Najbliższy termin
Arkusz (moduł Sigmy). Warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   350 zł/os. 9 grudnia 2021, godz.09:00-15:00
Finanse Optivum. Zamykanie roku i tworzenie sprawozdań finansowych. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   150 zł/os. 16 grudnia 2021, godz.09:00-12:00
Finanse VULCAN - moduł Środki trwałe VULCAN. Poznanie podstawowych funkcji. webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   250 zł/os. 13 grudnia 2021, godz.09:00-12:00
Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z aplikacji– szkolenie rozszerzone szkolenie on-line, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   1050 zł/os. 13-15 grudnia 2021, godz.09:00-15:00
20-22 grudnia 2021, godz.09:00-15:00
Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z aplikacji- szkolenie podstawowe szkolenie on-line, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   700 zł/os. 15-16 grudnia 2021, godz.09:00-15:00
16-17 grudnia 2021, godz.09:00-15:00
Finanse VULCAN. Noty odsetkowe sprzedaży oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40,70,100 Euro) webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   150 zł/os 15 grudnia 2021, godz. 12:00-14:00
Finanse VULCAN. Obsługa zaliczek webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   150 zł/os 15 grudnia 2021, godz: 09:00-11:00
Finanse VULCAN. Pokaz najnowszych zmian w aplikacji. webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne 13 grudnia 2021, godz.13:00-14:30
Finanse VULCAN. Rb-27S i Rb-28S w ujęciu kwartalnym webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   200 zł/os 14 grudnia 2021, godz.09:00-12:00
Finanse VULCAN. Rozrachunki – regulacje i kontrola. szkolenie on-line, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   200 zł/os. 14 grudnia 2021, godz.09:00-12:00
Finanse VULCAN. Sprawozdania kwartalne Rb-N webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   150 zł/os 16 grudnia 2021, godz.13:00-15:00
Finanse VULCAN. Szablony zestawień przydatne w codziennej pracy webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   200 zł/os 16 grudnia 2021, godz.09:00-12:00
Finanse VULCAN. VAT - Rejestry zakupu, sprzedaży i ewidencja księgowa webinarium, szkolenie on-line   150 zł/os 17 grudnia 2021, godz. 12:00-14:00
Finanse VULCAN. Warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   350 zł/os. 15 grudnia 2021, godz.09:00-15:00
Finanse VULCAN. Zamykanie roku obrachunkowego oraz tworzenie sprawozdań finansowych. webinarium, szkolenie on-line   350 zł/os. 10-16 grudnia 2021, godz.12:00-15:00
13-17 grudnia 2021, godz.09:00-12:00
14-21 grudnia 2021, godz.09:00-12:00
15-22 grudnia 2021, godz.09:00-12:00
Inwentarz Optivum. Prawidłowe przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   350 zł/os. 15 grudnia 2021, on-line_09:00-14:00
Inwentarz VULCAN – szkolenie dla użytkownika rozpoczynającego pracę w aplikacji webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   700 zł/os. 7-8 grudnia 2021, godz.09:00-15:00
16-17 grudnia 2021, godz.09:00-15:00
Inwentarz VULCAN. Prawidłowe przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   350 zł/os 10 grudnia 2021, godz.09:00-15:00
Jednorazowy dodatek uzupełniający. Warsztaty dla pracowników naliczających wynagrodzenia webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   350 zł/os. 20 grudnia 2021, godz.09:00-15:00
Kadry VULCAN dla użytkowników Kadr Optivum. Administrowanie systemem i korzystanie z aplikacji webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   350 zł/os. 6 grudnia 2021, godz.09:00-15:00
20 grudnia 2021, godz.09:00-15:00
Kadry VULCAN. Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   150 zł/os 8 grudnia 2021, godz. 12:00-13:30
Kadry VULCAN. Warsztat doskonalący dla użytkowników systemu. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   350 zł/os. 10 grudnia 2021, godz.09:00-15:00
Kadry VULCAN. Wydruki kadrowe przydatne w codziennej pracy webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   150 zł/os 8 grudnia 2021, godz: 09:00-11:00
MOL NET+. Administrowanie systemem i korzystanie z aplikacji w celu kompleksowego zarządzania biblioteką szkolną webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   350 zł/os. 15 grudnia 2021, godz.09:00-15:00
Nowoczesne zarządzanie procesami w oświacie w dobie cyfryzacji webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne 9 grudnia 2021, godz.09:00-12:00
Plan lekcji Optivum. Jak przygotować plan lekcji na podstawie danych z programu Arkusz (moduł Sigma)? webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł/os. 9 grudnia 2021, godz. 12:00-13:30
Płace VULCAN dla użytkowników Płac Optivum. Administrowanie systemem i korzystanie z aplikacji szkolenie on-line, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   350 zł/os. 8 grudnia 2021, godz.09:00-15:00
17 grudnia 2021, godz.09:00-15:00
20 grudnia 2021, godz.09:00-15:00
21 grudnia 2021, godz.09:00-15:00
22 grudnia 2021, godz.09:00-15:00
Płace VULCAN. Formularze PIT, 13-tka oraz inne operacje sporadyczne webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   200 zł/os. 6 grudnia 2021, godz.09:00-12:00
15 grudnia 2021, godz.09:00-12:00
16 grudnia 2021, godz.12:00-15:00
Płace VULCAN. Korekty w rozliczeniach płacowych. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   150 zł/os 13 grudnia 2021, godz. 12:00-14:00
Płace VULCAN. Kurs korzystania z aplikacji. webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   700 zł/os. 13-14 grudnia 2021, godz.09:00-15:00
Płace VULCAN. Nowość w ZFŚS – wydzielona obsługa emerytów webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   150 zł/os 15 grudnia 2021, godz.13:00-15:00
Płace VULCAN. Pokaz najnowszych zmian w aplikacji. webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne 13 grudnia 2021, godz. 10:30-12:00
Płace VULCAN. Polski Ład - zmiany w systemie i rozwiązania prawne w jednostkach budżetowych. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   250 zł/os. 21 grudnia 2021, godz.11:00 -14:00
22 grudnia 2021, godz.08:30-11:30
22 grudnia 2021, godz.12:30-15:30
Płace VULCAN. Rozliczanie i korekta absencji webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   200 zł/os. 13 grudnia 2021, godz.09:00-11:30
Płace VULCAN. Rozliczanie urlopów webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   150 zł/os. 17 grudnia 2021, godz. 12:00-14:00
Płace VULCAN. Warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   350 zł/os. 15 grudnia 2021, godz.09:00-15:00
Płace VULCAN. Zestawienia płacowe przydatne w codziennej pracy webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   150 zł/os. 17 grudnia 2021, godz: 09:00-11:00
Stołówka VULCAN i Magazyn VULCAN - szkolenie dla użytkownika rozpoczynającego pracę w aplikacji webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   700 zł/os. 13-14 grudnia 2021, godz.09:00-15:00
UONET+ - warsztat doskonalący dla wychowawców z uwzględnieniem ocen śródrocznych webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł/os. 16 grudnia 2021, godz.09:00-12:00
UONET+. Korespondencja seryjna w pracy sekretariatu webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł/os. 14 grudnia 2021, godz. 12:00-14:00
UONET+. Nadzór pedagogiczny w szkole szkolenie on-line, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   200 zł/os. 15 grudnia 2021, godz.09:00-12:30
UONET+. Nauczanie indywidualne i zindywidualizowana ścieżka kształcenia webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   200 zł/os. 9 grudnia 2021, godz.09:00-12:00
UONET+. Prowadzenie dzienników zajęć innych webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł/os. 14 grudnia 2021, godz: 09:00-11:00
UONET+. Wykorzystanie modułu Zastępstw. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   200 zł/os. 9 grudnia 2021, godz.09:00-12:00
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY