lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

szkolenia zdalne

Oferta przefiltrowana według Twoich preferencji Cena Najbliższy termin
"My i Wy, czy RAZEM?” - czyli o prawdziwych wyzwaniach we współpracy samorządów ze szkołami w trudnych czasach pandemii webinarium, szkolenie on-line   150 zł/os. 28 kwietnia 2021, godz.13:00-14:30
5xP, czyli pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce z perspektywy samorządu webinarium, szkolenie on-line   230 zł/os. 7 kwietnia 2021, godz. 13:00 - 15:30
Arkusz (moduł Sigma). Podstawy korzystania z aplikacji, funkcje oraz mechanizmy ułatwiające przygotowanie arkusza organizacyjnego jednostki oświatowej. webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   350 zł/os. 15 marca 2021, godz.09:00-13:30
Arkusz (moduł Sigma). Wykorzystanie danych dostępnych w aplikacji, w celu prostego przygotowania arkusza organizacyjnego na kolejny rok. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł/os. 16 marca 2021, godz. 12:00-14:00
Arkusz Optivum. Podstawy korzystania z aplikacji, funkcje oraz mechanizmy ułatwiające przygotowanie arkusza organizacyjnego jednostki oświatowej. webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   350 zł/os. 10 marca 2021, on-line_09:00-14:00
Arkusz Optivum. Wykorzystanie danych dostępnych w aplikacji, w celu prostego przygotowania arkusza organizacyjnego na kolejny rok. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł/os. 16 marca 2021, godz: 09:00-11:00
Centrum Usług Wspólnych – uchwała o powołaniu i co dalej? Praktyczne wskazówki wdrożenia i uruchomiania działania CUW webinarium, szkolenie on-line   230/zł os. 26 marca 2021, godz.13.30-16:00
Dziennik przedszkolny VULCAN. Administrowanie systemem i obsługa sekretariatu. webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   150 zł/os. 15 marca 2021, godz.08:30-11:30
Dziennik przedszkolny. Szkolenie dla nauczycieli i wychowawców rozpoczynających pracę w aplikacji. webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   100 zł/os. 15 marca 2021, godz.12:30-15:30
Finanse VULCAN - moduł Środki Trwałe VULCAN. Poznanie podstawowych funkcji. webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   250 zł/os. 24 marca 2021, godz.09:00-12:00
Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z aplikacji – szkolenie rozszerzone. szkolenie on-line, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   1050 zł 2-4 marca 2021, godz.09:00-15:00
15-17 marca 2021, godz.09:00-15:00
Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z aplikacji - szkolenie podstawowe. szkolenie on-line, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   700 zł/os. 4-5 marca 2021, godz.09:00-15:00
16-17 marca 2021, godz.09:00-15:00
Finanse VULCAN. Dokumenty źródłowe, kontrola i regulacja rozrachunków. szkolenie on-line, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   150 zł/os. 23 marca 2021, godz. 13:00 - 15:30
Finanse VULCAN. Warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu. webinarium, szkolenie on-line   200 zł/os. 11 marca 2021, godz.12:00-16:00
Finanse VULCAN. Zamykanie roku obrachunkowego oraz tworzenie sprawozdań finansowych. webinarium, szkolenie on-line   350 zł/os. 5-11 marca 2021, godz.09:00-12:00
11-19 marca 2021, godz.12:30-15:30
15-22 marca 2021, godz.08:30-11:30
Inwentarz VULCAN – szkolenie dla użytkownika rozpoczynającego pracę w aplikacji. webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   350 zł/os. 16 marca 2021, godz.09:00-15:00
23 marca 2021, godz.09:00-15:00
Kadry VULCAN dla użytkowników Kadr Optivum. Administrowanie systemem i korzystanie z aplikacji. webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   350 zł/os. 12 marca 2021, godz.09:00-15:00
22 marca 2021, godz.09:00-15:00
Magazyn VULCAN - szkolenie dla użytkownika rozpoczynającego pracę w aplikacji. webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   350 zł/os. 11 marca 2021, godz.09:00-15:00
MOL NET+. Administrowanie systemem i korzystanie z aplikacji w celu kompleksowego zarządzania biblioteką szkolną. webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   350 zł/os. 12 marca 2021, godz.09:00-13:30
Nudny raport o stanie gminy? To już przeszłość! Jak ciekawie przygotować i prezentować zrealizowane przez samorząd zadania, ze szczególnym uwzględnieniem zadań oświatowych? webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   150 zł 11 marca 2021, godz.10:00-11:30
Płace Optivum. Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   50 zł/os. 16 marca 2021, godz. 12:30 - 14:30
Płace VULCAN dla użytkowników Płac Optivum. Administrowanie systemem i korzystanie z aplikacji. szkolenie on-line, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   350 zł/os. 9 marca 2021, godz.09:00-15:00
10 marca 2021, godz.09:00-15:00
12 marca 2021, godz.09:00-15:00
Płace VULCAN. Rejestrowanie i rozliczanie urlopów. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   150 zł/os. 11 marca 2021, godz: 09:00-11:00
Płace VULCAN. Rozliczanie i korekta absencji. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   150 zł/os. 22 marca 2021, godz: 09:00-11:00
Płace VULCAN. Samokontrola płacowa, przykłady zestawień i szablonów usprawniające codzienną pracę w aplikacji. webinarium, szkolenie on-line   150 zł/os. 15 marca 2021, godz.13:00 -15:00
Płace VULCAN. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych oraz rozliczanie emerytów. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   200 zł/os. 22 marca 2021, godz.12:00-15:00
Płace/Kadry VULCAN – spotkanie informacyjne dla klientów posiadających Płace/Kadry Optivum. webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne 10 marca 2021, godz. 10:00-12:30
Pracownicze Plany Kapitałowe – obsługa w Kadrach VULCAN i Płacach VULCAN webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   200 zł/os. 26 lutego 2021, godz.08:30-11:30
12 marca 2021, godz.12:30-15:30
19 marca 2021, godz.08:30-11:30
Stołówka VULCAN - szkolenie dla użytkownika rozpoczynającego pracę w aplikacji. webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   350 zł/os. 12 marca 2021, godz.09:00-15:00
Stołówka VULCAN i Magazyn VULCAN - szkolenie dla użytkownika rozpoczynającego pracę w aplikacji. webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   700 zł/os. 15-16 marca 2021, godz.09:00-15:00
17-18 marca 2021, godz.09:00-15:00
UONET+. Jak założyć i skutecznie prowadzić dziennik świetlicy? webinarium, szkolenie on-line   100 zł/os. 15 marca 2021, godz: 09:00-11:00
UONET+. Korespondencja seryjna w pracy sekretariatu. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł/os. 8 marca 2021, godz. 12:00-14:00
UONET+. Nadzór pedagogiczny w szkole. szkolenie on-line, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   150 zł/os. 8 marca 2021, godz: 09:00-11:00
UONET+. Nauczanie indywidualne i zindywidualizowana ścieżka kształcenia. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   200 zł/os. 22 marca 2021, godz.12:00-15:00
UONET+. Prowadzenie dzienników zajęć innych. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł/os. 22 marca 2021, godz: 09:00-11:00
Wpływ pandemii COVID-19 na sprawozdanie finansowe za 2020 r., w tym na informację dodatkową webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   230 zł/os. 5 marca 2021, godz. 13:00 - 15:30
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY