lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Bezpieczne przejście przez zmiany finansowania i rozliczania zadań oświatowych w rozdziale 80149 i 80150

Szkolenie kierowane jest głównych księgowych jednostek obsługujących przedszkola i szkoły w zakresie finansowo-księgowym, zajmujących się rozliczeniami finansowymi w zakresie organizowania nauki dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dzięki szkoleniu

x
 • nauczysz się właściwego realizowania przepisów dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych,
 • dowiesz się, jak prawidłowo skonstruować budżet na realizację powyższych zadań i prawidłowe księgowanie wydatków.

 

Program

 1. Zmiana przepisów prawa dotyczących wydatkowania części oświatowej subwencji ogólnej
  • Zmiany dotyczące wydatkowania części oświatowej subwencji ogólnej wprowadzone art. 32 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1877).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 1952).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz.U. poz. 1977).
 2. Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Definicja, terminy i sposób realizacji zadania
  • Realizacja zadania oddziale ogólnodostępnym
  • Realizacja zadania w oddziale integracyjnym
  • Realizacja zadania w oddziale specjalnym
 3. Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej a zaplanowanie rozdziałów 80149 i 80150 klasyfikacji budżetowej
  • planowanie wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy w planie finansowym przedszkola lub szkoły
  • planowanie wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
  • księgowanie wydatków związanych ze specjalną organizacją nauki i metodami pracy
 4. Zmiana prawa i nowe zadania a ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz Konstytucja RP
 5. Stanowiska i nadzór regionalnych izb obrachunkowych
 6. Aplikacje obsługujące zadanie – omówienie propozycji firmy VULCAN. Podsumowanie i dyskusja
Cena szkolenia 320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 4 GODZINY DYDAKTYCZNE szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Dotowanie szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych w praktyce kurs, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Efektywne zarządzanie jednostką oświatową. Jak wykorzystać prawo do zarządzania szkołą lub przedszkolem kurs, szkolenie stacjonarne   600 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse publiczne jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY