lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Podstawy VAT dla sektora publicznego

Szkolenie skierowane do osób, które chcą dowiedzieć się, czym jest podatek VAT i jak wpływa na ich pracę zarówno w samorządach jak i jednostkach oświatowych.

Dzięki szkoleniu

x
 • dowiesz się, czym jest podatek VAT i jaka jest jego konstrukcja,
 • nauczysz się, co jest przedmiotem opodatkowania i jakie czynności są wyłączone z VAT,
 • dowiesz się na czym polega dostawa towarów i świadczenie usług w kontekście VAT,
 • poznasz zasady ogólne VAT, które powinien znać każdy pracownik sektora publicznego,
 • zdobędziesz wiedzę, jak dokonywać rozliczeń, rabatów, upustów, korekt oraz w jaki sposób zaokrąglamy kwoty podatku.

 

Program

 1. Podstawy VAT dla sektora publicznego
  • Co to jest podatek VAT (konstrukcja)
  • Najważniejsze polskie i unijne przepisy prawa regulujące VAT
  • Podatnicy VAT czynni, UE, mali podatnicy, pozostałe podmioty obowiązane do rozliczania VAT
  • Zwolnienia z VAT
 2. Przedmiot opodatkowania
  • Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług
  • Eksport i import towarów
  • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
  • Czynności wyłączone z VAT
 3. Dostawa towarów i świadczenie usług
  • Pojęcie towaru oraz dostawy towarów (sprzedaż, barter, leasing)
  • Definicja świadczenia usług
  • Pojęcie usługi kompleksowej
  • Nieodpłatna dostawa towarów i nieodpłatne świadczenie usług (prezenty małej wartości, próbki, samochód w celach prywatnych, świadczenia dla kontrahentów, pracowników i ich rodzin)
  • Miejsce świadczenia towarów
  • Miejsce świadczenia usług
 4. Obowiązek podatkowy, stawki podatku VAT
  • Zasada ogólna
  • Wyjątki
  • Usługi Ciągłe
  • Kasowe rozliczanie VAT
  • Obowiązek zapłaty podatku wykazanego na fakturze
  • Stawki VAT
 5. Podstawa opodatkowania VAT
  • Obrót jako podstawa opodatkowania
  • Rozliczanie opakowań zwrotnych
  • Rabaty, upusty, korekta VAT
  • Dotacje, subwencje, dofinansowanie
  • Zasady zaokrąglania kwot podatku
 6. Odliczanie VAT i kasy rejestrujące
  • Prawo do odliczenia VAT (zasada i wyłączenia)
  • Terminy odliczeń
  • Odliczenie VAT od samochodów
  • Odliczenie częściowe (liczenie proporcji)
  • Prewspółczynnik VAT
  • Obowiązek posiadania kasy fiskalnej
  • Zwolnienia z obowiązku prowadzenie kasy fiskalnej
 7. Dokumentacja dotycząca VAT
  • Deklaracje VAT
  • Ewidencje VAT
  • Ulgi za złe długi
  • Elementy faktury
  • Moment wystawienia faktury (zasada ogólna i wyjątki)
  • Faktury zaliczkowe, korygujące i noty korygujące
Cena szkolenia 320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 5 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Dotowanie szkół i placówek niesamorządowych – szkolenie dla samorządów kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Dotowanie szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych w praktyce kurs, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Efektywne zarządzanie jednostką oświatową. Jak wykorzystać prawo do zarządzania szkołą lub przedszkolem kurs, szkolenie stacjonarne   600 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse publiczne jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Oświata gminna podczas kryzysu. Gdzie i jak szukać oszczędności. Webinarium webinarium, szkolenie on-line   190 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Warsztat dyrektora szkoły. Wydatkowanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych (art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych). kurs, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY