lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Podatek VAT w jednostkach sfery finansów publicznych i centralizacja-nowe wyzwania dla gmin i szkół. Centralizacja VAT od 2017 roku

W kursie powinna uczestniczyć osoba, która:

• będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie centralizacji VAT na poziomie JST (skarbnik);

• będzie dokonywała cząstkowych i/lub skonsolidowanych rozliczeń podatku VAT (pracownik odpowiedzialny za VAT w jednostkach organizacyjnych oraz główna księgowa).

Dzięki szkoleniu

x

Uczestnik będzie widział/znał:

 • czym jest podatek VAT i jak wpływa na ich pracę zarówno w samorządach, jak i jednostkach oświatowych,
 • jak wpływa na wszystkie gminy ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wyrok z 29.09.2015 dotyczący miasta Wrocławia.
 • jakie nowe obowiązki i korzyści jednocześnie wypływają z powyższego orzecznictwa,
 • podstawowe zasady odliczania podatku VAT,
 • czym jest prewskaźnik i jakie są zasady jego stosowania.

Ponadto uczestnik szkolenia pozna podstawowe zagadnienia związane z centralizacją VAT.


 

Program

 1. Status podmiotów sektora finansów publicznych jako podatnika VAT w polskiej ustawie
  • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • Komunikaty Ministerstwa Finansów
 2. Dualizm podmiotowy JFP podmiotów prawa publicznego na gruncie regulacji ustawy o VAT
  • podmiot wykonujący zadania własne/statutowe poza VAT
  • podmiot wykonujący czynności z zakresu działalności gospodarczej objętej VAT
 3. Przedmiot opodatkowania VAT oraz obowiązek podatkowy – specyfika JST
 4. Zasady odliczania podatku VAT, odliczenie bieżące tzw. strukturą
  • zasady podstawowe
  • zasady odliczania podatku naliczonego VAT strukturą, z tytułu nabycia/wytworzenia środków trwałych w okresie od 1 stycznia 2011
  • skutki bieżące odliczeń VAT – korekta 120 miesięczna oraz przykłady praktyczne
 5. Prewskaźnik – nowe zasady odliczania podatku naliczonego VAT od 2016
  • cel wprowadzenia prewskaźnika
  • podmioty obowiązane do stosowania nowych zasad
  • zasady stosowania prewskaźnika
  • proponowane przez ustawodawcę wskaźniki: osobowy, godzinowy, przychodowy, powierzchniowy
  • rozporządzenie MF – wskazane zasady określenia sposobu obliczenia prewskaźnika
  • wybór indywidualnego prewskaźnika
  • korekty roczne prewskaźnika
  • przykłady praktyczne
 6. Centralizacja – projekt ustawy, zasady
  • terminy graniczne centralizacji
  • zasady „łączenia” podstawy opodatkowania
  • zasady fakturowania dostaw towarów i usług po centralizacji
  • procedury centralizacyjne – zakres zastosowania, odpowiedzialność podatkowa
  • kasy fiskalne
 7. Jednolity plik kontrolny
Cena szkolenia 320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Jak ograniczyć zwiększenie kosztów utrzymania oświaty po reformie i racjonalnie zaplanować sieć szkół? seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os. PROMOCJA na terminy styczniowe: 290zł/os Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Prawa autorskie w pracy szkoły warsztaty, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY