lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Jak przygotować się do ruchu kadrowego i opracować arkusz organizacji w świetle reformy oświaty?

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów szkół oraz osób, które zarządzają oświatą w zakresie organizacyjnym
i finansowym w JST: prezydentów/burmistrzów/wójtów, naczelników wydziałów edukacji i oświaty, radnych - szczególnie z komisji zajmujących się sprawami oświaty, pełnomocników oświaty, inspektorów ds. oświaty, inspektorów, specjalistów ds. kadr w oświacie. Szkolenie nie dotyczy aplikacji firmy VULCAN.

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie:

 • stosował w praktyce uregulowania prawne dotyczące ruchu kadrowego
 • znał obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy
 • potrafił odpowiednio przygotować arkusz organizacji na rok szkolny 2017/2018 w obliczu trudnych decyzji kadrowych
 • znał rolę samorządu w optymalizacji ruchu kadrowego
 • potrafił analizować trudne problemy kadrowe.


 

Program

 1. Informacje wstępne
  • Omówienie i analiza ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe - art.220 - art.255
  • Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy – analiza okoliczności stosowania aktów prawnych
  • Analiza istotnych dla ruchu kadrowego zapisów rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji szkół
   i przedszkoli
 2. Arkusz organizacji a ruch kadrowy
  • Kiedy i jak przygotować arkusz organizacji na rok szkolny 2017/2018 w obliczu trudnych decyzji kadrowych?
  • Wolne miejsca pracy nauczycieli w aspekcie ich kwalifikacji
  • Sytuacja pracowników niepedagogicznych
  • Rola samorządu w optymalizacji ruchu kadrowego w placówkach oświatowych
 3. Praktyczne rozwiązania trudnych problemów kadrowych
  • Gimnazjum włączane do szkoły podstawowej
  • Omówienie przykładowych dokumentów związanych z ruchem kadrowym
  • Omówienie sytuacji zgłoszonych przez uczestników szkolenia
Cena szkolenia 320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne szkolenie od podstaw

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Dziennik elektroniczny w szkole. Jak wdrażając dziennik elektroniczny postępować zgodnie z procedurą? webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Efektywne zarządzanie placówką oświatową kurs, szkolenie stacjonarne   780 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Profesjonalne i kompleksowe prowadzenie sekretariatu w jednostkach oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Status prawny dyrektora szkoły (placówki oświatowej). Podległość służbowa dyrektora kurs, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zarządzanie zmianą warsztaty, szkolenie stacjonarne   520 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY