lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Obowiązki i prawa nauczycieli wynikające z ustawy Prawo oświatowe i Karty Nauczyciela

Dzięki szkoleniu

x
 • uzupełnisz swoją wiedzę w zakresie aktualnie obowiązujących aktów prawnych regulujących prawa i obowiązki nauczycieli
 • unikniesz błędów podczas dopełniania swoich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa uczniów w szkole
 • ograniczysz ryzyko występowania oskarżeń wynikających z niedochowania obowiązków
 • dowiesz się, jaki wpływ na prawa i obowiązki nauczyciela ma prawo wewnątrzszkolne 

Program

 1. Obowiązki i prawa nauczycieli wynikające z ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela
 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela spowodowane wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego z dniem 1 września 2017
 3. Obowiązki pracownicze nauczyciela wynikające z Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych
 4. Obowiązek doskonalenia zawodowego i ocena pracy nauczyciela
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w kontekście uregulowań prawnych
 6. Odpowiedzialność prawna nauczycieli
  • Odpowiedzialność za zaniechanie
  • Odpowiedzialność za nienależyte wykonywanie swoich obowiązków
Cena szkolenia 320 zł
Czas 4 GODZINY DYDAKTYCZNE szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Prawa autorskie w pracy szkoły warsztaty, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY