lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych

Szkolenie skierowane jest do: burmistrzów, wójtów, kierowników gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, osób odpowiedzialnych za prowadzenie zadań związanych z informacją publiczną w organach prowadzących, tj. szefów wydziałów oświaty, dyrektorów ZEAS-ów (CUW-ów), dyrektorów wszelkiego typu szkół i placówek oświatowych, pracowników sekretariatów i administracji tych placówek, przedstawicieli organów prowadzących placówki oświatowe.

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że w wyniku szkolenia uczestnik:

 • nabędzie umiejętność identyfikacji informacji stanowiących dane osobowe
 • nabędzie umiejętność uzasadnienia decyzji odmawiającej udostępnienie informacji publicznej ze względu na ochronę danych osobowych
 • dowie się o teorii i praktyce związanej ze stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • pozna podstawowe terminy i definicje z zakresu informacji publicznej
 • pozna katalog informacji publicznych podlegających i niepodlegających udostępnieniu
 • dowie się w jaki sposób poprawnie przygotować oraz prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej
 • pozna rodzaje odpowiedzialności grożących za nieudostępnienie informacji publicznej (odpowiedzialność karna, administracyjna i cywilnoprawna)
 • pozna sposób postępowania w przypadku zaistnienia konieczności odmowy udostępnienia informacji publicznej
 • pozna orzecznictwo dotyczące ograniczenia dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności/danych osobowych.


 

Program

 1. Dane i informacje jako aktywa, dane osobowe jako szczególny rodzaj danych
 2. Pojęcie informacji publicznej
  • Treść prawa do informacji publicznej
 3. Ograniczenia prawa do informacji publicznej
  • Zasady i zakres ograniczenia
 4. Obowiązki udostępnienia informacji publicznej
  • Podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej: organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, związki zawodowe i ich organizacja, partie polityczne
  • Inne podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej
 5. Udostępnianie informacji publicznej
  • Formy udostępniania informacji publicznej
  • Podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do informacji publicznej
  • Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznej
  • Umieszczenie informacji publicznej w miejscach ogólnie dostępnych
  • Wstęp na posiedzenie kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych
  • Procedura udostępniania informacji publicznej
 6. Charakterystyka i status Biuletynu Informacji Publicznej
  • Zakres i rodzaj informacji podlegających obowiązkowi udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej
 7. Odmowa udostępnienia informacji publicznej i umorzenie postępowania o udostępnienie tej informacji
  • Instrumenty prawne służące wnioskodawcy w przypadku odmowy udostępniania informacji publicznej
  • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
  • Skarga do sądu administracyjnego, powództwo do sądu powszechnego
 8. Przegląd orzecznictwa sądowego w sprawach o udostępnienie informacji publicznej
Cena szkolenia 320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne szkolenie od podstaw

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Jak ograniczyć zwiększenie kosztów utrzymania oświaty po reformie i racjonalnie zaplanować sieć szkół? seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os. PROMOCJA na terminy styczniowe: 290zł/os Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Prawa autorskie w pracy szkoły warsztaty, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY