lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

UONET+. Jak przygotować system do wydruku arkuszy ocen i świadectw szkolnych?

Szkolenie kierowane jest do administratorów, sekretarzy szkolnych, wychowawców oraz osób, które będą przygotowywały arkusze ocen i świadectwa szkolne w systemie UONET+.

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że po zakończeniu webinarium jego uczestnik będzie potrafił:

 • Uzupełnić dane podstawowe jednostki
 • Wprowadzić i opisać dane pracowników i oddziałów
 • Przygotować dane w dzienniku oddziału do wygenerowania arkuszy ocen
  i świadectw
 • Importować i weryfikować dane uczniów
 • Wypełnić i zmodyfikować arkusz ocen
 • Stworzyć szablon świadectwa
 • Wydrukować arkusze ocen i świadectwa.

Cena szkolenia Bezpłatne
Czas 1.5 GODZINY DYDAKTYCZNEJ szkolenie on-line szkolenie od podstaw
Termin Miejscowość/województwo
15 marca 2018 godz. 11.30-12.15 Zgłoś się na szkolenie


 

Program

 1. Uzupełnianie danych podstawowych jednostki w module Administrowanie
  • Opisanie nazwy jednostki prezentowanej na świadectwie
  • Wprowadzenie danych pracowników i nadanie im odpowiednich ról
  • Dodanie oddziałów i przypisanie do nich wychowawców
  • Zmodyfikowanie listy przedmiotów na potrzeby szkoły
 2. Uzupełnianie informacji o uczniach przez sekretarza
  • Import danych uczniów z pliku SOU
  • Grupowe przypisanie kandydatów do wybranego oddziału
  • Weryfikacja poprawności danych uczniów
 3. Przygotowanie danych w dzienniku oddziału do arkusza ocen i na świadectwo
  • Opisanie przedmiotów dla poszczególnych uczniów (obowiązkowy, dodatkowy, w profilu, itd.)
  • Uzupełnienie ocen końcowych
  • Odnotowanie uczniom osiągnięć, które powinny pojawić się na świadectwie
 4. Przygotowywanie i drukowanie arkuszy ocen i świadectw

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
UONET+. Szkolenie stanowiskowe dla administratora systemu szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1300 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie stanowiskowe dla sekretarza szkoły szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1300 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Administrowanie systemem i obsługa sekretariatu szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1300 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Seminarium dla rady pedagogicznej seminarium, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   4500 zł (grupa) Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie dla nauczycieli kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie dla nauczycieli-wychowawców kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Przygotowanie arkuszy ocen i świadectw webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Przygotowanie i drukowanie arkuszy ocen i świadectw warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Warsztaty dla użytkowników modułu Dziennik warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+.Wykorzystanie modułu Zastępstw webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY