lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Nauka programowania w klasach I-III szkoły podstawowej

Szkolenie: 16 h dydaktycznych, 2 dni szkoleniowe
W cenie szkolenia zapewniamy:
- Realizację szkolenia przez eksperta w pracowni komputerowej
- Przerwę kawową oraz obiad
- Materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o udziale w szkoleniu

Dzięki szkoleniu

x
 • będziesz umiał wykorzystać narzędzia TIK w nauczaniu informatyki w klasach I-III szkoły podstawowej z uwzględnieniem stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) 
 • pozbędziesz się obaw w zastosowaniu narzędzia programowania do sterowania robotem lub istotą na ekranie komputera w świecie fizycznym lub poza komputerem
 • unikniesz błędów w realizacji założeń nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego na zajęciach lekcyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej
 • nauczysz się prowadzić zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu neurodydaktyki
 • będziesz prawidłowo prowadził ewaluację własnych działań dydaktyczno-wychowawczych oraz doskonalił własny warsztat pracy mając na uwadze oczekiwania uczniów


 

Program

 1. Wprowadzenie metodyczne do uczenia programowania w zależności od wieku ucznia
  • Najnowsze trendy w obszarach nauczania i uczenia się
  • Wspomaganie nauczania i uczenia się narzędziami TIK
  • Neurodydaktyka, czyli uczenie się przyjazne mózgowi
  • Nowa rola nauczyciela w procesie kształcenia
 2. Elementy algorytmiki - wykorzystywanie narzędzi TIK
  • Tworzenie struktur algorytmicznych pozwalających na późniejsze ich zakodowanie za pomocą komputera
  • Tworzenie sekwencji poleceń, planu działania
  • Logika – gry i zabawy edukacyjne
 3. Programowanie wizualne
  • Aplikacje wspomagające naukę pisania, czytania, rachowania
  • Projektowanie historyjek obrazkowych, komiksy interaktywne
  • Sterowanie robotem lub innym urządzeniem (rzeczywistym lub wirtualnym)
  • Portale edukacyjne wspierające naukę kodowania i programowania tj.: Khan Academy, Godzina Kodowania, e-podręczniki i wiele innych
 4. Zasady przedstawiania informacji w prezentacjach multimedialnych
 5. Użytkowanie komputerów
  • Pozyskiwanie obrazów, filmów z urządzeń wejścia [WE] /wyjścia [WY]
  • Zasady przechowywania danych w komputerze i ich przetwarzania
  • Korzystanie z platform zdalnego nauczania i samokształcenia – podstawowe zagadnienia
 6. Bezpieczeństwo w sieci
  • Bezpieczeństwo danych
  • Ochrona przed wirusami i włamaniami
  • Wybrane aspekty prawne dot. Ochrony własności intelektualnej oraz prywatności danych
  • Formy cyberprzemocy
  • Portale edukacyjne zawierające informacje nt. Bezpieczeństwa dzieci w sieci
Cena szkolenia 440 zł/os. (cena dla grup ustalana indywidualnie)
Czas 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Budowanie zespołu nauczycieli kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/ za grupę do 25 osób,
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Cyberzagrożenia - jak dbać o bezpieczeństwo uczniów w Internecie kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/ za grupę do 25 osób,
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gry szkolne uczniów. Metody rozpoznawania i sposoby reagowania kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych   1900zł/grupa 25 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Metody wpływu na niepożądane zachowania uczniów kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/ grupa do 25 osób,
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nauka programowania w klasach IV-VI szkoły podstawowej kurs, szkolenie stacjonarne   440 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nauka programowania w klasach VII - VIII szkoły podstawowej kurs, szkolenie stacjonarne   440 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Negocjacje i współpraca z rodzicami kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela-jak się przed nimi chronić kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł (grupa do 25 osób) Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w samorządzie kurs, szkolenie stacjonarne   350zł/osobę Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY