lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Nauka programowania w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Szkolenie: 16 h dydaktycznych, 2 dni szkoleniowe
W cenie szkolenia zapewniamy:
- Realizację szkolenia przez eksperta w pracowni komputerowej
- Przerwę kawową oraz obiad
- Materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o udziale w szkoleniu
Uczestnikiem kursu powinien być nauczyciel przedmiotów informatycznych, przygotowujący się do realizacji zajęć dla dzieci z zakresu kodowania i programowania w klasach IV-VI, a także nauczyciele pozostałych przedmiotów, zainteresowani nauką programowania.

Dzięki szkoleniu

x
 • będziesz potrafił wykorzystywać narzędzia TIK
  w nauczaniu informatyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej, z uwzględnieniem stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej)
 • pozbędziesz się obaw w wykorzystywaniu narzędzia programowania do sterowania robotem lub istotą na ekranie komputera w świecie fizycznym lub poza komputerem
 • unikniesz błędów w realizacji założeń nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego na zajęciach lekcyjnych w klasach IV -VI szkoły podstawowej
 • będziesz potrafił indywidualizować oraz personalizować pracę z uczniem
 • nauczysz się prowadzić zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu neurodydaktyki
 • będziesz prawidłowo prowadził ewaluację własnych działań dydaktyczno-wychowawczych oraz doskonalił własny warsztat pracy mając na uwadze oczekiwania uczniów 
 • będziesz potrafił dostosowywać własny warsztat pracy mając na uwadze oczekiwania uczniów.


 

Program

 1. Wprowadzenie metodyczne do uczenia programowania w zależności od wieku ucznia
  • najnowsze trendy w obszarach nauczania i uczenia się
  • wspomaganie nauczania i uczenia się narzędziami TIK
  • neurodydaktyka, czyli uczenie się przyjazne mózgowi
  • nowa rola nauczyciela w procesie kształcenia
 2. Algorytmika – przegląd wybranych algorytmów mających odzwierciedlenie w życiu codziennym
  • sposób zapisu algorytmu
  • opracowanie rozwiązania
  • zaprogramowanie rozwiązania
  • przetestowanie poprawności
 3. Wykorzystanie narzędzi TIK przy rozwiązywaniu wybranych problemów z użyciem algorytmów
  • podstawowe zagadnienia
  • analiza poprawności działania algorytmu
  • badanie wpływu różnych czynników na działanie algorytmu
  • wyjaśnianie kolejnych kroków działania algorytmu
 4. Programowanie wizualne
  • programowanie wizualne – aplikacje wspierające graficzną prezentację struktur algorytmicznych
  • tworzenie i testowanie programów – objaśnianie działania programu
  • praca z pakietem biurowym – indywidualna i zespołowa
  • wyszukiwanie w sieci informacji i zasobów edukacyjnych
  • zarządzanie danymi – gromadzenie, selekcjonowanie, porządkowanie, przechowywanie i synchronizacja danych w komputerze i innych urządzeniach
  • mobilne urządzenia wspomagające naukę programowania
  • praca na platformie zdalnego nauczania, samokształcenie
  • sterowanie robotem lub innym urządzeniem (rzeczywistym lub wirtualnym)
  • portale edukacyjne wspierające naukę kodowania i programowania tj.: Khan Academy, Godzina Kodowania i wiele innych
 5. Użytkowanie komputerów
  • zasady funkcjonowania i rozbudowy szkolnej sieci komputerowej
  • narzędzia wspierające pracę administratora sieci komputerowej – analiza otrzymanych informacji
  • zasady przechowywania danych w komputerze i ich przetwarzania
  • pozyskiwanie danych z wielu urządzeń – przetwarzanie danych i ich archiwizacja
Cena szkolenia 440 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Budowanie zespołu nauczycieli kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/ za grupę do 25 osób,
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Cyberzagrożenia - jak dbać o bezpieczeństwo uczniów w Internecie kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/ za grupę do 25 osób,
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gry szkolne uczniów. Metody rozpoznawania i sposoby reagowania kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych   1900zł/grupa 25 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Metody wpływu na niepożądane zachowania uczniów kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/ grupa do 25 osób,
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nauka programowania w klasach I-III szkoły podstawowej kurs, szkolenie stacjonarne   440 zł/os. (cena dla grup ustalana indywidualnie) Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nauka programowania w klasach VII - VIII szkoły podstawowej kurs, szkolenie stacjonarne   440 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Negocjacje i współpraca z rodzicami kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela-jak się przed nimi chronić kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł (grupa do 25 osób) Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w samorządzie kurs, szkolenie stacjonarne   350zł/osobę Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY