lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

SIO po zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 21 kwietnia 2017 roku

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie:

 • znał podstawy prawne gromadzenia, przechowywania, pozyskiwania
  i przetwarzania danych w SIO
 • wiedział, jakie dane są gromadzone, przekazywane, pozyskiwane, przetwarzane, kto je przetwarza i na jakich zasadach
 • wiedział, jaka jest procedura weryfikacji dostępu do bazy danych SIO wybrane problemy
 • orientował się w wybranych problemach organizacyjnych w aspekcie bieżących funkcjonalności aplikacji nowego SIO.


 

Program

 1. RSPO – aktualizacja danych identyfikacyjnych szkół i placówek oświatowych w związku ze zmianą ustroju szkolnego
 2. Procedura weryfikacji danych do naliczania subwencji oświatowej na 2019 rok, w tym odpowiedzialność za poprawność wprowadzonych danych
 3. Kontrola i zgodność wprowadzania danych do systemu informacji oświatowej (SIO1, SIO2) ze stanem faktycznym, prowadzona przez Urzędy Kontroli Skarbowej oraz NIK
 4. Zmiana architektury SIO2, w tym odejście od lokalnych baz danych na rzecz przekazywania danych za pomocą usługi typu web service, czyli przez przeglądarkę internetową
 5. Procedury dostępu do bazy danych SIO2
 6. Warunki techniczne i organizacyjne działania lokalnej bazy danych SIO2
  • prowadzenie wielu baz danych na jednym komputerze
  • kopia bezpieczeństwa lokalnej bazy danych
  • odzyskiwanie danych zgromadzonych w lokalnej bazie danych
 7. Formularz kontaktowy – procedura komunikacji z CIE
 8. Zgłaszanie zakłóceń oraz niezakłóconego funkcjonowania lokalnej bazy danych – obecna procedura oraz termin jej obowiązywania
 9. Procedury postępowania w przypadku niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia, wprowadzonych przez szkołę, z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze PESEL
 10. Mechanizmy weryfikacji danych wprowadzanych do SIO2
  • współpraca bazy danych SIO2 z rejestrami REGON oraz PESEL
  • odrębna procedura weryfikacji danych dotyczących orzeczeń o kształceniu specjalnym, orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym wspomaganiu i jej konsekwencje dla JST
 11. Uzależnienie zakresu danych wprowadzanych do systemu od typu i rodzaju jednostki – analiza zakresu danych wprowadzanych przez przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki obsługujące szkoły
 12. Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO2 - zmiany obowiązujące od 1 września 2016 roku
 13. Wersja aplikacji z września 2016 r. oraz jej aktualizacje, w tym
  • nowy wygląd aplikacji
  • możliwość importu danych identyfikacyjnych ucznia i nauczyciela z pliku CSV (tworzenie pliku CSV)
  • możliwość modyfikacji danych identyfikacyjnych ucznia i nauczyciela
  • wprowadzenie filtrów ułatwiających wyszukiwanie uczniów
  • częściowa rezygnacja z panelu komunikacyjnego
 14. Przechowywanie danych w bazie danych SIO2 i w lokalnych bazach danych SIO2
 15. Reset hasła
 16. Strefa dla zalogowanych
 17. Podmioty upoważnionych do pozyskania danych z bazy danych SIO
Cena szkolenia 320 zł/os.
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Prawa autorskie w pracy szkoły warsztaty, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY