lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Wdrażanie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych spełniających wymagania projektu ustawy o jawności życia publicznego i standardu ISO 37001 w samorządach

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie wiedział:

 • Na czym polegają przestępstwa korupcyjne i konflikt interesów?
 • Jakie wymagania prawne obowiązują w zakresie przeciwdziałania korupcji
  i konfliktowi interesu?
 • Dlaczego warto wdrażać wewnętrzne systemy zapobiegające korupcji
  i ograniczające konflikt interesów ?
 • Jakie wymagania dotyczące opracowania i stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych przewiduje projekt ustawy o jawności życia publicznego?
 • Jak wykorzystać standard ISO 37001 w celu wdrożenia skutecznego systemu antykorupcyjnego, spełniającego wymagania ustawy?
 • Jakie sankcje przewiduje projekt ustawy za pozorne lub nieskuteczne wdrożenie procedur?
 • Jak złożyć rzetelne oświadczenie o bezstronności przewidziane art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych?
 • Jak przygotować wymagane procedury w sposób dostosowany do specyfiki jednostki?
 • W jakim zakresie w jednostce już funkcjonują niezbędne procedury, a co jeszcze pozostało do wdrożenia?

 

Program

 1. Wewnętrzny system antykorupcyjny oparty na ISO 37001
  • Różne podejścia do przeciwdziałania korupcji. Podejście oparte na zarządzaniu ryzykiem
  • Wymagania projektu ustawy o jawności życia publicznego w zakresie opracowania i stosowania procedur antykorupcyjnych. Kontrola CBA i sankcje
  • Kluczowe wymagania normy ISO 37001. Porównanie
  • Jak ocenić poziom zagrożenia korupcją?
  • Postawy kadry zarządzającej względem ryzyk korupcyjnych
  • Role poszczególnych szczebli zarządzania i wybranych komórek organizacyjnych systemie antykorupcyjnym
 2. Przestępstwa korupcyjne – rodzaje i właściwa reakcja
  • Rodzaje przestępstw korupcyjnych w sektorze publicznym. Zasady odpowiedzialności
  • Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym. Identyfikacja czynników ryzyka specyficznych dla jednostki, ocena i reakcja. Znaczenie dla rzetelności stosowanych procedur
  • Due dilligence
  • Wzorcowa procedura reakcji na propozycje korupcyjne
  • Wzorcowa procedura zgłaszania i wyjaśniania podejrzeń korupcji. Ochrona sygnalistów
 3. Zarządzanie konfliktem interesów. Samoocena wdrożenia procedur antykorupcyjnych.
  • Praca nad postawami: szkolenia i komunikacja
  • Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać?
  • Zarządzanie konfliktem interesów. Kodeksy etyczne. Wytyczne w zakresie przyjmowania i wręczania upominków i świadczeń
  • Unikanie konfliktu interesów w zamówieniach publicznych. Składanie oświadczeń o bezstronności
  • Stosowanie innych ustawowych przepisów antykorupcyjnych i związanych z konfliktem interesów
  • Certyfikacja systemu antykorupcyjnego: korzyści, koszty, wyzwania
  • Samoocena zakresu wdrożenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w jednostce samorządu terytorialnego
  • Podsumowanie i wnioski
  • Rozdanie zaświadczeń, zakończenie szkolenia
Cena szkolenia 320 zł/os.
Czas 7 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Prawa autorskie w pracy szkoły warsztaty, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY