lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Etyka, konflikt interesów i przeciwdziałanie korupcji w placówkach oświatowych

Dzięki szkoleniu

x uczestnik będzie wiedział:
 • Na czym polega korupcja i konflikt interesów? 
 • Gdzie przebiega granica między zwyczajowym upominkiem a łapówką?
 • Jakie przeciwdziałać typowym zagrożeniom korupcyjnym i konfliktowi interesów w placówce oświatowej? Rola nauczyciela i dyrektora szkoły?
 • Jakie wymagania prawne obowiązują w zakresie zapobiegania korupcji i konfliktowi interesów? Co przewiduje projekt ustawy o jawności życia publicznego? 
 • Dlaczego warto wdrażać wewnętrzne systemy promujące postawy etyczne i zapobiegające korupcji?
 • Jak przygotować środowiska wewnętrzne placówki dla prowadzenia zajęć z etyki i przeciwdziałania korupcji?
 • W jakim zakresie w placówce już funkcjonują niezbędne procedury, a co jeszcze pozostało do wdrożenia?


 

Program

 1. Etyka i przeciwdziałanie korupcji
  • Etos zawodu nauczyciela. Dyrektor i nauczyciel jako etyczni liderzy
  • Podstawy prawne etyki w placówkach oświatowych
  • Przestępstwa korupcyjne w sektorze publicznym - gdzie przebiega granica między zwyczajowym upominkiem a łapówką?
 2. Zapobieganie konfliktowi interesów
  • Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać?
  • Konflikt interesów w praktyce – prezenty, korepetycje, dodatkowe zarobkowanie, aktywność pozazawodowa
  • Unikanie konfliktu interesów w zamówieniach publicznych
  • Składanie oświadczeń o bezstronności
  • Mapowanie relacji wywołujących konflikt interesów
 3. Wdrażanie systemów przeciwdziałanie korupcji. Edukacja antykorupcyjna
  • Różne podejścia do przeciwdziałania korupcji. Podejście oparte na zarządzaniu ryzykiem
  • Wymagania projektu ustawy o jawności życia publicznego w zakresie opracowania i stosowania procedur antykorupcyjnych. Kontrola CBA i sankcje
  • Kluczowe wymagania normy ISO 37001 - porównanie
  • Postawy kadry zarządzającej względem ryzyk etycznych i korupcyjnych
  • Role w systemie antykorupcyjnym
  • Przykładowa procedura reakcji na propozycje korupcyjne
  • Praca nad postawami: szkolenia i komunikacja
  • „Etyka nie tylko dla smyka” – program edukacji antykorupcyjnej
  • Samoocena zakresu wdrożenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w placówce oświatowej
Cena szkolenia 320 zł/os.
1900 zł za radę pedagogiczną (zgodnie z cennikiem)
Czas 7 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Prawa autorskie w pracy szkoły warsztaty, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY