lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Dziennik przedszkolny VULCAN. Szkolenie dla wychowawców oddziałów przedszkolnych

W kursie powinna uczestniczyć osoba, która będzie posługiwała się systemem UONET+ w codziennej pracy (w zakresie prowadzenia elektronicznego dziennika oddziału przedszkolnego).

Dzięki szkoleniu

x jego uczestnik będzie potrafił:
• tworzyć listy przedszkolaków,
• przypisać zajęcia i nauczycieli do dziennika,
• przyporządkować nauczycieli do zajęć,
• uzupełnić programy realizowane w oddziale/grupie przedszkolnej,
• wprowadzić ramowy rozkład dnia,
• tworzyć plany pracy z grupą przedszkolną na poszczególne miesiące,
• dokumentować bieżące zajęcia w tym ewidencjonować obecność przedszkolaków,
• wprowadzać pozostałe informacje w dzienniku przedszkola,
• uzupełnić dane w kartotece przedszkolaka.
Cena szkolenia 350 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne szkolenie od podstaw

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 
 

Program

 1. Budowa systemu UONET+
  • Opis modułów systemu
  • Strona startowa użytkownika
  • Przeglądanie i odpowiadanie na korespondencję
 2. Zakładanie dziennika przez wychowawcę
  • Podstawy pracy w module Dziennik
  • Tworzenie listy przedszkolaków
  • Przypisanie zajęć i nauczycieli do dziennika
  • Przyporządkowanie nauczycieli do zajęć
  • Uzupełnianie programów realizowanych w grupie przedszkolnej
  • Wprowadzanie ramowego rozkładu dnia oddziału
  • Wpisywanie dodatkowych informacji
 3. Tworzenie planu pracy z grupą przedszkolną na poszczególne miesiące
  • Tworzenie nowego planu pracy
  • Wprowadzanie kręgów tematycznych do utworzonego planu pracy
  • Dodawanie tematów dnia
  • Dodawanie opisu do tematu dnia
  • Przypisanie planu pracy do grupy przedszkolnej
 4. Dokumentowanie bieżących zajęć
  • Ewidencja obecności przedszkolaków - rejestrowanie wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola
  • Edytowanie i usuwanie wpisów obecności
  • Zgłaszanie nieobecności dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego
  • Dzienny zapis pracy w oddziale/grupie przedszkolnej - dodawanie zajęć w dzienniku oddziału
  • Wprowadzanie pozostałych informacji w dzienniku przedszkola
 5. Uzupełnianie danych w kartotece dziecka
  • Uzupełnianie danych podstawowych dziecka
  • Wpisywanie informacji o rodzinie
  • Zgłoszenia nieobecności dziecka
  • Wprowadzanie oceny opisowej przedszkolaka
  • Wprowadzanie oceny gotowości dziecka – korzystanie z wybranego szablonu
  • Odnotowywanie specjalnych potrzeb
  • Uzupełnianie dodatkowych informacji o przedszkolaku
 6. Wprowadzanie danych w dzienniku zajęć innych
  • Dodawanie przedszkolaków do dziennika zajęć innych
  • Rejestrowanie tematów w dzienniku zajęć dodatkowych
  • Plan nauczycieli w dzienniku zajęć innych

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Dziennik przedszkolny VULCAN - administrowanie systemem, konfiguracja modułu opłat i obsługa sekretariatu kurs, szkolenie stacjonarne   1800 zł/ grupa Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie stanowiskowe dla administratora systemu szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1800 zł/ za grupę max 3 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie stanowiskowe dla sekretarza szkoły szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1800 zł/ za grupę max 3 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Administrowanie systemem i obsługa sekretariatu szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1800 zł/ za grupę max 3 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Seminarium dla rady pedagogicznej seminarium, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   4500 zł/za grupę do 40 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie dla nauczycieli kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie dla nauczycieli-wychowawców kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Jak rozpocząć pracę z dziennikiem elektronicznym? webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Jak założyć i skutecznie prowadzić dziennik świetlicy? webinarium, szkolenie on-line   100 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Wykorzystanie modułu Zastępstw. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   230 zł/os. 13 kwietnia 2023, godz.09:00-12:00
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.