lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Dziennik przedszkolny VULCAN. Szkolenie dla wychowawców oddziałów przedszkolnych

W kursie powinna uczestniczyć osoba, która będzie posługiwała się systemem UONET+ w codziennej pracy (w zakresie prowadzenia elektronicznego dziennika oddziału przedszkolnego).

Dzięki szkoleniu

x jego uczestnik będzie potrafił:
• tworzyć listy przedszkolaków,
• przypisać zajęcia i nauczycieli do dziennika,
• przyporządkować nauczycieli do zajęć,
• uzupełnić programy realizowane w oddziale/grupie przedszkolnej,
• wprowadzić ramowy rozkład dnia,
• tworzyć plany pracy z grupą przedszkolną na poszczególne miesiące,
• dokumentować bieżące zajęcia w tym ewidencjonować obecność przedszkolaków,
• wprowadzać pozostałe informacje w dzienniku przedszkola,
• uzupełnić dane w kartotece przedszkolaka.
Cena szkolenia 350 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne szkolenie od podstaw
Termin Miejscowość/województwo
17 maja 2019 Katowice
woj. ŚLĄSKIE
Zgłoś się na szkolenie
27 maja 2019 Poznań
woj. WIELKOPOLSKIE
Zgłoś się na szkolenie
28 maja 2019 Gdańsk
woj. POMORSKIE
Zgłoś się na szkolenie
28 maja 2019 Toruń
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
Zgłoś się na szkolenie
30 maja 2019 Wrocław
woj. DOLNOŚLĄSKIE
Zgłoś się na szkolenie
11 czerwca 2019 Kraków
woj. MAŁOPOLSKIE
Zgłoś się na szkolenie
12 czerwca 2019 Warszawa
woj. MAZOWIECKIE
Zgłoś się na szkolenie


 

Program

 1. Budowa systemu UONET+
  • Opis modułów systemu
  • Strona startowa użytkownika
  • Przeglądanie i odpowiadanie na korespondencję
 2. Zakładanie dziennika przez wychowawcę
  • Podstawy pracy w module Dziennik
  • Tworzenie listy przedszkolaków
  • Przypisanie zajęć i nauczycieli do dziennika
  • Przyporządkowanie nauczycieli do zajęć
  • Uzupełnianie programów realizowanych w grupie przedszkolnej
  • Wprowadzanie ramowego rozkładu dnia oddziału
  • Wpisywanie dodatkowych informacji
 3. Tworzenie planu pracy z grupą przedszkolną na poszczególne miesiące
  • Tworzenie nowego planu pracy
  • Wprowadzanie kręgów tematycznych do utworzonego planu pracy
  • Dodawanie tematów dnia
  • Dodawanie opisu do tematu dnia
  • Przypisanie planu pracy do grupy przedszkolnej
 4. Dokumentowanie bieżących zajęć
  • Ewidencja obecności przedszkolaków - rejestrowanie wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola
  • Edytowanie i usuwanie wpisów obecności
  • Zgłaszanie nieobecności dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego
  • Dzienny zapis pracy w oddziale/grupie przedszkolnej - dodawanie zajęć w dzienniku oddziału
  • Wprowadzanie pozostałych informacji w dzienniku przedszkola
 5. Uzupełnianie danych w kartotece dziecka
  • Uzupełnianie danych podstawowych dziecka
  • Wpisywanie informacji o rodzinie
  • Zgłoszenia nieobecności dziecka
  • Wprowadzanie oceny opisowej przedszkolaka
  • Wprowadzanie oceny gotowości dziecka – korzystanie z wybranego szablonu
  • Odnotowywanie specjalnych potrzeb
  • Uzupełnianie dodatkowych informacji o przedszkolaku
 6. Wprowadzanie danych w dzienniku zajęć innych
  • Dodawanie przedszkolaków do dziennika zajęć innych
  • Rejestrowanie tematów w dzienniku zajęć dodatkowych
  • Plan nauczycieli w dzienniku zajęć innych

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
UONET+. Szkolenie stanowiskowe dla administratora systemu szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1700 zł/ za grupę max 3 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie stanowiskowe dla sekretarza szkoły szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1700 zł/ za grupę max 3 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Administrowanie systemem i obsługa sekretariatu szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1700 zł/ za grupę max 3 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Seminarium dla rady pedagogicznej seminarium, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   4500 zł/za grupę do 40 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie dla nauczycieli kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie dla nauczycieli-wychowawców kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Jak rozpocząć nowy rok szkolny w sekretariacie? warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Przygotowanie arkuszy ocen i świadectw dla uczniów szkół podstawowych warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
7 maja 2019, Warszawa
UONET+. Przygotowanie i drukowanie szablonów zaświadczeń i dokumentów webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+.Wykorzystanie modułu Zastępstw webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY