lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Ocena pracy dyrektora z uwzględnieniem wskaźników kryteriów oceny

Dzięki szkoleniu

x

uczestnik:

• uporządkuje wiedzę na temat trybu dokonywania oceny pracy dyrektora na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 1 września 2018;
• będzie doskonalił umiejętności interpretacji wskaźników oceny pracy dyrektora jako podstawowych elementów regulaminów oceny;
• dokona analizy regulaminów oceniania pracy dyrektora;
• pozna zagadnienia związane z przygotowaniem do samooceny pracy dyrektora.


 

Program

  1. Dokumentacja oceny pracy dyrektora – przykłady
  2. Podstawy prawne oraz procedura dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej (nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły
  3. Tryb postępowania przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora, w tym wymagane terminy
  4. Kryteria oceny pracy dyrektora wskazane w rozporządzeniu
  5. Omówienie regulaminu oceny pracy dyrektora
  6. Określenie obszarów ocen cząstkowych i wspólnych, podlegających ocenie przez organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący
  7. Zastosowanie, wdrażanie i monitoring wskaźników określonych w regulaminie oceny pracy dyrektora
  8. Procedury odwoławcze od oceny pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Cena szkolenia 320 zł
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Prawa autorskie w pracy szkoły warsztaty, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY