lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Edukacja włączająca – realizacja zadań dotyczących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z perspektywy dyrektora placówki oświatowej oraz pracowników JST

W kursie powinni uczestniczyć dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele JST, pracownicy oświaty, przedstawiciele związków zawodowych, nauczyciele (np. psycholog, pedagog) odpowiedzialni w szkole za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wymagana jest znajomość zagadnień związanych z organizacją kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik:

 • zapozna się z koncepcją edukacji włączającej,
 • pozna współczesne trendy w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • pozna różne sposoby organizacyjne dotyczące realizacji edukacji włączającej,
 • będzie potrafił oszacować wielkość subwencji naliczanej na ucznia posiadającego określony rodzaj orzeczenia.

 

Program

 1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie oświaty w świetle zmian prawnych
  • Omówienie typów zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Realizacja zindywidualizowanej ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżka kształcenia
  • Czas pracy nauczyciela a czas trwania zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Kwalifikacje nauczycieli w zakresie prowadzenia ppp
 2. Finansowanie zadań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Metryczka subwencji oświatowej - analiza dokumentu, wskazanie przydatnych informacji
  • Analiza wag subwencyjnych na poszczególnych grup uczniów
  • Liczenie wielkości subwencji oświatowej dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – ćwiczenia
 3. Rozwiązania organizacyjne dotyczące realizacji edukacji włączającej, pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Propozycje działań wdrażających
  • Diagnoza sposobu realizacji edukacji włączającej – przykład arkusza diagnozującego organizację pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Przykłady różnych koncepcji w JST w zakresie realizacji edukacji włączającej
Cena szkolenia 320 zł
Czas 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Prawa autorskie w pracy szkoły warsztaty, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY