lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Dokumentacja w placówce oświaty - instrukcja kancelaryjna, obieg dokumentacji, najważniejsze rodzaje dokumentacji, archiwizacja

W kursie powinna uczestniczyć osoba, która zajmuje się zarządzaniem dokumentacją – dyrektorzy, sekretarze, archiwiści, osoby zatrudnione w szeroko rozumianej administracji placówek oświatowych.

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie:

 • wiedział jakie są rodzaje dokumentacji występują w placówce,
 • znał normatywy kancelaryjne i archiwistyczne,
 • potrafił klasyfikować i kwalifikować dokumentację,
 • wiedział jakie są czynności kancelaryjne,
 • znał nowe zasady postępowania z dokumentacją osobową od 1 stycznia 2019 roku,
 • wiedział jak postępować z dokumentacją likwidowanej jednostki.

 

Program

 1. Podstawy prawne obiegu dokumentacji i czynności kancelaryjnych w podmiotach oświatowych
 2. Instrukcja kancelaryjna w placówce
  • Zakres podmiotowy (podmioty zobowiązane do opracowania i wdrożenia Instrukcji)
  • Zakres przedmiotowy (jakie elementy powinna zawierać wzorcowa instrukcja kancelaryjna i dlaczego nie powinna być kopią z Internetu)
  • Zasady tworzenia, wdrożenia w życie i aktualizacji Instrukcji kancelaryjnej
  • Instrukcja kancelaryjna jako narzędzie ustalania zasad sprawnego wykonywania prac kancelaryjnych, ujednolicenia czynności i stosowania racjonalnych technik pracy biurowej
  • Rodzaje systemów kancelaryjnych występujących w placówkach oświatowych (tradycyjny, elektroniczny, mieszany, systemy elektroniczne wspomagające prace kancelaryjne i przetwarzające dokumenty w placówkach)
 3. Dokument w placówce oświaty
  • Pojęcie dokumentu (tradycyjny, elektroniczny, wewnętrzny, zewnętrzny, dokumentacja tworząca i nie tworząca akt sprawy, pojęcia sprawy, akta itp.)
  • Katalog najważniejszych dokumentów, które powinny znaleźć się w placówce oświaty
  • Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego
  • Zasady przechowywania akt spraw w komórkach organizacyjnych placówki oświatowej
 4. Czynności kancelaryjne z uwzględnieniem systemu kancelaryjnego funkcjonującego w placówce
  • Przyjmowanie dokumentacji
  • Oznaczenie pism
  • Dekretacja
  • Obieg dokumentacji
  • Projekt pisma - podstawowe elementy wzorcowego tekstu urzędowego, podstawowe zasady korespondencji urzędowej
  • Poprawki, akcept
  • Wysyłka
 5. Przykładowy JRWA w placówce oświaty – podstawowe zasady klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji
 6. Archiwizacja w placówkach oświatowych
  • Podstawy prawne archiwizacji
  • Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów
  • Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych
  • Zasady przekazywania dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego
  • Nowe zasady w archiwizacji akt osobowych i dokumentacji płacowej
  • Funkcjonowanie archiwum zakładowego w szkole i placówce oświatowej
  • Archiwista (wewnętrzny - zewnętrzny) - funkcja, obowiązki, uprawnienia i zasady odpowiedzialności osoby zarządzającej archiwum zakładowym
  • Standardy jakim powinny odpowiadać pomieszczenia archiwalne w placówkach oświaty
  • Przechowywanie dokumentacji w archiwum zakładowym
  • Procedura brakowania dokumentacji w archiwum zakładowym
  • Procedura udostępniania dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
  • Procedura przekazywania dokumentacji szkoły do właściwego Archiwum Państwowego
  • Postępowanie z dokumentacją likwidowanej placówki
  • Odpowiedzialność osób zarządzających placówką oświaty za całość procedur dotyczących zarządzania dokumentacją w placówce
Cena szkolenia 320 zł
Czas 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Prawa autorskie w pracy szkoły warsztaty, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY