lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Rola dyrektora w efektywnym zarządzaniu placówką oświatową. Dyrektor – organ prowadzący – zakres odpowiedzialności

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek oświatowych oraz dla pracowników samorządowych - prezydentów, wójtów, naczelników wydziałów edukacji, osoby zarządzające CUW-em, w tym dla pracowników organów prowadzących odpowiedzialnych za prowadzenie edukacji.

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik:

 • posiada wiedzę dotycząca statusu prawnego dyrektora szkoły/przedszkola/placówki oświatowej,
 • zna formalno-prawne uwarunkowania zwierzchnictwa służbowego organu prowadzącego wobec dyrektora,
 • rozumie rolę i zadania dyrektora jako realizatora polityki organu prowadzącego i podmiotu reprezentującego samorząd terytorialny,
 • zna wpływ mechanizmów kierowania szkołą, jej organizacją i kadrami na uwarunkowania budżetowe.

 

Program

 1. Status dyrektora szkoły w świetle obowiązujących przepisów prawa
  • Podstawy prawne pozycji i roli dyrektora szkoły (placówki)
  • Charakterystyka stanowiska dyrektora szkoły (placówki)
  • Zakres zadań, kompetencji i upoważnień dyrektora szkoły (placówki)
 2. Zwierzchnictwo służbowe organu prowadzącego wobec dyrektora szkoły
  • Interes samorządu a zarządzanie organizacją, zasobami kadrowymi i finansami szkoły
  • Dyrektor szkoły jako realizator polityki oświatowej organu prowadzącego (samorządu)
  • Zasady współpracy dyrektorów placówek oświatowych z organem prowadzącym
 3. Zakres odpowiedzialności administracyjnej, budżetowej dyrektora szkoły
  • Przykłady naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostkach oświatowych
  • Metryczka subwencji oświatowej – analiza dokumentu
  • Szacowanie wielkości subwencji w odniesieniu do uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 4. Dyrektor - organizator pracy w placówce oświatowej
  • Zasady tworzenia arkusza organizacyjnego
  • Procedura zatwierdzania arkusza organizacyjnego
  • Podstawy prawne a tworzenie arkusza organizacyjnego
Cena szkolenia 320 zł/os.
3500 zł/grupa
Czas 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Prawa autorskie w pracy szkoły warsztaty, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY