lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Rozwiązywanie problemów wynikających z korzystania z nowego Systemu Informacji Oświatowej

Dzięki szkoleniu

x
  • nabędziesz wiedzę na temat newralgicznych punktów wypełnianych w nowym SIO,
  • poznasz problemy występujące w najnowszej wersji aplikacji,
  • dowiesz się jak pracować na wielu bazach danych,
  • rozwiejesz swoje wątpliwości co do poprawności wypełniania baz danych nowego SIO,
  • poznasz najnowsze aktualizacje, które zostały wprowadzone do programu nowego SIO.

  •  

    Program

    1. Uzgadnianie danych do naliczania subwencji oświatowej na 2020 rok według stanu na 30 września 2019 r
      • Odpowiedzialność dyrektora szkoły i organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO2.
    2. Procedury związane z nadawaniem upoważnień do dostępu do bazy danych SIO.
      • Składanie wniosków o udzielanie upoważnienia
      • Cofanie upoważnień
      • Przedłużanie uprawnień
    3. Rola, zadania i odpowiedzialność dyrektorów szkół i placówek w zmodernizowanym SIO.
    4. Zakres gromadzonych danych w Systemie Informacji Oświatowej.
      • Uzupełnianie poszczególnych modułów
      • Weryfikacja danych przekazywanych do SIO2
      • Terminy przekazania danych do Systemu Informacji Oświatowej
      • Strefa zalogowanych – obsługa
    5. Konsekwencje zaniechania wprowadzenia lub wprowadzenia do SIO2 danych niezgodnych z prawdą – kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego.
      • Obowiązek zwrotu nienależnie pobranej subwencji
    6. Brak możliwości skorygowania kwoty subwencji oświatowej naliczonej w wysokości niższej niż należna, jako konsekwencja wprowadzenia niepełnych lub nieprawidłowych danych do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej.
      • Obowiązki dyrektora placówki oświatowej w świetle RODO
    Cena szkolenia 320 zł/os.
    (dla grup cena ustalana indywidualnie)
    Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

    Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

    Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
     

    Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

    Szkolenie Cena Najbliższy termin
    Arkusz - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
    na stronie z opisem tego szkolenia
    Arkusz dla administratorów kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
    na stronie z opisem tego szkolenia
    Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
    na stronie z opisem tego szkolenia
    Arkusz Optivum kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
    na stronie z opisem tego szkolenia
    Arkusz Optivum - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
    na stronie z opisem tego szkolenia
    Arkusz. Tworzenie aneksu i przygotowanie planu wydatków budżetowych szkoły. warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
    na stronie z opisem tego szkolenia
    Jak czytać i zatwierdzać arkusze jednostek oświatowych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
    na stronie z opisem tego szkolenia
    Sigma z Arkuszem. Zarządzanie danymi finansowymi jednostek oświatowych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
    na stronie z opisem tego szkolenia
    Sigma. Obsługa cyklu budżetowego kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
    na stronie z opisem tego szkolenia
    SIO po zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 21 kwietnia 2017 roku seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os. Możliwość zapisu
    na stronie z opisem tego szkolenia
    do goryPRZEWIŃ DO GÓRY