lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych

Dzięki szkoleniu

x uczestnik:
• rozumie pojęcie kompetencji;
• potrafi zdefiniować kompetencje kluczowe zgodnie z „Zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie ucznia się przez całe życie”;
• rozumie znaczenie kompetencji kluczowych dla przygotowania dzieci i młodzieży do dorosłego życia i funkcjonowania na rynku pracy;
• potrafi analizować zapisy prawa oświatowego, które regulują kwestie związane z rozwijaniem kompetencji kluczowych uczniów;
• rozumie znaczenie ponadprzedmiotowego i interdyscyplinarnego charakteru kompetencji kluczowych;
• opisać rolę szkoły w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
• rozwijać kompetencje kluczowe uczniów podczas realizacji zadań oświatowych

 

Program

 1. Kompetencje kluczowe w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego – definicje
 2. Społeczne i cywilizacyjne przyczyny ustanowienia kompetencji kluczowych istotnych w procesie uczenia się przez całe życie
 3. Wpływ kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży na ich sprawne funkcjonowania w dorosłym życiu i na rynku pracy
 4. Kompetencje kluczowe w zapisach podstawy programowej oraz wymaganiach państwa wobec szkół i placówek
 5. Kształcenie kompetencji kluczowych
  • Profil kompetencyjny ucznia w odniesieniu do wybranych kompetencji kluczowych (proponujemy koncentrację na kompetencjach opisanych w programach pilotażowych ORE i MEN)
  • Strategie uczenia się umożliwiające kształcenie kompetencji kluczowych
  • Metody i techniki umożliwiające kształcenie wybranych kompetencji
  • Przykłady dobrych praktyk
 6. Współpraca nauczycieli w kształceniu kompetencji kluczowych
  • Organizacja współpracy nauczycieli w kształceniu kompetencji kluczowych Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Gościejewicach
  • Ewaluacja kształcenia kompetencji kluczowych jako narzędzie uczenia się ludzi i organizacji
  • Symulacja opracowania rozwiązań dla danej placówki
Cena szkolenia 1900zł/grupa 25 osób
Czas 4 GODZINY DYDAKTYCZNE

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Biologia online – praktyczne rozwiązania dla nauczycieli. Webinarium webinarium, szkolenie on-line   45 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Chemia online – praktyczne rozwiązania dla nauczycieli. Webinarium webinarium, szkolenie on-line   45 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Fizyka online – praktyczne rozwiązania dla nauczycieli. Webinarium webinarium, szkolenie on-line   45 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Geografia online – praktyczne rozwiązania dla nauczycieli. Webinarium webinarium, szkolenie on-line   45 zl/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Historia online – praktyczne rozwiązania dla nauczycieli. Webinarium webinarium, szkolenie on-line   45 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Język polski online – praktyczne rozwiązania dla nauczycieli. Webinarium webinarium, szkolenie on-line   45 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nauka programowania w klasach I-III szkoły podstawowej kurs, szkolenie stacjonarne   440 zł/os. (cena dla grup ustalana indywidualnie) Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nauka programowania w klasach IV-VI szkoły podstawowej kurs, szkolenie stacjonarne   440 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nauka programowania w klasach VII - VIII szkoły podstawowej kurs, szkolenie stacjonarne   440 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w samorządzie kurs, szkolenie stacjonarne   350zł/osobę Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY