lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Finanse VULCAN. Zamykanie roku obrachunkowego oraz tworzenie sprawozdań finansowych

Podczas szkolenia Trener szczegółowo omówi proces zamykanie roku obrachunkowego i tworzenia sprawozdań finansowych w programie Finasne VULCAN, co pozwoli uczestnikom w łatwy i sprawny sposób rozliczyć dany rok obrachunkowy oraz uniknąć ewentualnych błędów.

Dzięki szkoleniu

x
Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił:

  • wykonać czynności kontrolne przed zamknięciem roku obrachunkowego,
  • zdefiniować automatyczne sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • sporządzić bilans oraz pozostałe sprawozdania finansowe,
  • zaksięgować dokumenty oraz zamykać okresy sprawozdawcze,
  • wygenerować automatyczne BO na kolejny rok obrachunkowy.
Odbiorcy szkolenia: Osoby posługujące się aplikacją Finanse VULCAN, które są odpowiedzialne tworzenie sprawozdań finansowych i zamykanie roku obrachunkowego.

W celu zadbania o wysoką jakość szkolenia i zdobycie jak największej wiedzy przez uczestników, każde spotkanie zostanie podzielone na 2 części:
1 termin szkolenia: 13 listopada 3h dydaktyczne, 20 listopada 3h dydaktyczne
2 termin szkolenia: 11 grudnia 3h dydaktyczne, 16 grudnia 3h dydaktyczne
Cena szkolenia 350 zł/os.
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie on-line
Termin Miejscowość/województwo
13-20 listopada 2020 godz.09:00-11:30 Zgłoś się na szkolenie
11-16 grudnia 2020 godz.09:00-11:30 Zgłoś się na szkolenie


 

Program

  1. Czynności kontrolne przed zamknięciem roku - 1 część
  2. Definiowanie oraz sporządzanie sprawozdań finansowych - 1 część
  3. Przeksięgowania związane z końcem roku - 2 część
  4. Definicja oraz generowanie automatycznego BO - 2 część
  5. Księgowanie dokumentów oraz zamykanie okresów sprawozdawczych - 2 część

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z podstawowych funkcji aplikacji kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1050 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z podstawowych funkcji aplikacji w centrum usług wspólnych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1050 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Doskonalenie umiejętności w kontekście obsługi Split payment warsztaty, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Tworzenie sprawozdań, bilansu, rozliczanie zaliczek oraz inne operacje warsztaty komputerowe, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Tworzenie zestawień i sprawozdań kwartalnych oraz inne operacje warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   500 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Tworzenie zestawień i sprawozdań miesięcznych oraz inne operacje warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   500 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Wprowadzanie dokumentów sprzedaży, zakupu i tworzenie zestawień szkolenie on-line, szkolenie on-line   150 zł/os. 19 października 2020, godz._13.30-15.00
Prezentacja systemów Finanse VULCAN oraz Nadzór finansowy VULCAN webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   Bezpłatne 1 października 2020, godz. 11:00 - 12:30
Rozpoczęcie pracy w aplikacji Finanse VULCAN (administracja, definicje Rb, plany budżetowe) szkolenie on-line, szkolenie on-line   100 zł/os Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY